Запрошуємо на навчання

Запрошуємо на навчання

  • в аспірантурі за спеціальністю 222 «Медицина» – на основі освітнього ступеня магістра медицини або освітньо-кваліфікаційного рівня лікар спеціальностей хірургія, акушерство і гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, урологія, травматологія та ортопедія, кардіологія, внутрішні хвороби, нервові хвороби, соціальна медицина;
  • за спеціальністю «соціальна медицина» – будь-якої лікарської спеціальності за умов проходження спеціалізації «організація і управління охороною здоров´я»
  • в магістратурі за спеціальністю 229 «Громадське здоров´я» – на основі освітніх ступенів бакалавра та магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Шановні вступники до магістратури та аспірантури! 

 

Центр оцінювання якості освіти опублікував календар проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2024 році. Нагадаємо, ЄВІ – це комплексний іспит з  іноземної мови на вибір та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який повинні складати вступники до магістратури (спеціальності 229 Громадське здоров’я). 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженому наказом МОН України  06 березня 2024 року № 266, в цьому році ЄВІ також потрібен вступникам до аспірантури.

Особи, які мають чинні сертифікати TOEFL, IELTS, Cambridge English Language Assessment, TestDaF,  DELF або DALF  не нижче рівня В2, звільняються від ЄВІ. За таких умов вступники на навчання в магістратурі проходять вступне випробування, яке проводиться письмово та шляхом співбесіди й складається з вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного іспиту.

Вступники в аспірантуру складають вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови. 

Прокрутити вгору