Політика ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС у сфері якості медичної допомоги 

Загальні наміри

Постійне поліпшення якості медичної допомоги для задоволення потреб пацієнтів ми вважаємо основою і головним напрямком діяльності нашої установи.

Ми враховуємо також інтереси зацікавлених у якості медичної допомоги сторін – працівників і керівництва установи, вищих органів управління охороною здоров’я, органів місцевого самоврядування, а також партнерів – інших закладів охорони здоров’я, громадських організацій, страхових компаній, закладів і установ-постачальників ресурсів.

Якість з усіх напрямів діяльності ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС визначається першочерговим завданням кожного працівника. 

Основні напрями Політики

Політика по відношенню до пацієнтів

Ми орієнтуємось на задоволеність поточних і майбутніх потреб наших пацієнтів у якісній медичній допомозі та якісному медичному обслуговуванні, а також намагаємось випередити їх очікування.

Політика по відношенню до персоналу

Кваліфікований персонал є запорукою сучасного рівня якості медичної допомоги і досягнення високоякісних результатів діяльності установи, тому ми постійно забезпечуємо безперервну післядипломну освіту фахівців, створюємо умови для мотивації їх до праці та усвідомлення ними відповідальності за її результати.

Заохочується професійний розвиток персоналу, запровадження ініціатив співробітників із забезпечення і поліпшення якості, а також участь фахівців в управлінні якістю медичної допомоги.

Політика по відношенню до партнерів і держави

Ми будуємо наші стосунки з партнерами на основі взаємовигідного довготривалого відкритого співробітництва, розуміння спільних цілей в сфері якості медичної допомоги, довіри та побудови ефективних комунікацій. Ми проводимо задекларовану на державному, галузевому і регіональному рівнях політику в сфері якості шляхом дотримання положень чинних законів України, інших нормативно-правових актів. 

Основні напрями реалізації Політики

Запорукою успішної реалізації політики ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС є створення системи управління якістю на основі європейських підходів до якісних систем охорони здоров’я, вимог національних, гармонізованих з міжнародними, стандартів на системи управління якістю – ДСТУ ISO 9001:2009, набутого вітчизняного і власного досвіду.
Результативність діяльності системи обумовлюється її постійним вдосконаленням і розвитком.

Дієвим і доведеним засобом постійного поліпшення якості медичної допомоги в рамках системи управління якістю є запровадження, дотримання, періодичний перегляд і оновлення медичних технологій на основі єдиної ідеології профілактики, діагностики і лікування – доказової медицини.
Основою забезпечення якості медичної допомоги вважаємо своєчасне постачання необхідних ресурсів та їх ефективне використання.

Керівництву ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС максимально делегуються повноваження з організації діяльності, спрямованої на постійне поліпшення якості медичної допомоги, ефективності використання ресурсів, якості управління системою, а також впровадження інновацій та створення умов для залучення широкого кола співробітників до управління якістю.  

Поради лікарів:
Прокрутити вгору