Керiвництво та кадрове забезпечення

Дячук Дмитро Дмитрович

Директор Центру, академік НАМН України, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Заслужений лікар України

Zyukov

Зюков Олег Леонідович

Головний лікар, заступник директора з клінічної роботи, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України

Ященко Юрій Борисович

Заступник директора з наукової роботи, доктор медичних наук, професор

Горачук Вікторія Валентинівна

Горачук
Вікторія Валентинівна

Заступник директора з освітньо-наукової роботи, доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров'я України

Лисенко Юрій Миколайович

Заступник директора з економічних та господарських питань, Заслужений працівник охорони здоров’я України

Безпрозванна Валентина Михайлівна

Заступник головного лікаря з медичної частини, кандидат наук з державного управління, Заслужений лікар України

Ошивалова Олена Олександрівна

Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи та якості надання медичної допомоги, доктор медичних наук, доцент

Рубан
Оксана Євгеніївна

Заступник головного лікаря з медсестринства, Заслужений працівник охорони здоров’я України

Кадрове забезпечення

 

За кадровим потенціалом Центр є однією з найбільш потужних і висококваліфікованих установ у медичній галузі України.
Загальна кількість працівників Центру складає 1062 осіб з них наукових працівників – 62.
З 317 лікарів 280 мають вищу або першу кваліфікаційні лікарські категорії.
З 435 молодших спеціалістів з медичною освітою 414 мають вищу або першу кваліфікаційні категорії.
У Центрі працюють лікарі з 69 лікарських спеціальностей.

Серед працівників Центру:

  • членів-кореспондентів НАМН України – 2;
  • докторів медичних наук — 20;
  • кандидатів наук — 53.

Чимало працівників мають почесні звання:

  • «Заслужений діяч науки і техніки України» – 1;
  • «Заслужений лікар України» — 29;
  • «Заслужений працівник охорони здоров’я України» — 7.

Медичні працівники Центру систематично підвищують свій професійний рівень у закладах післядипломної медичної освіти і в освітніх підрозділах Центру, а також шляхом участі у наукових форумах (з’їздах, конгресах, симпозіумах, семінарах, конференціях, майстер-класах), зокрема міжнародного рівня. Частина лікарів щорічно проходить стажування у провідних клініках світу.

Лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою систематично проходять атестацію, яка є важливою формою морального та матеріального стимулювання, спрямована на удосконалення діяльності Центру та підвищення якості надання медичної допомоги прикріпленим пацієнтам.

Поради лікарів:
Прокрутити вгору