Тарифи на платні послуги з підготовки та навчання медичних працівників (підготовка в аспірантурі, стажування лікарів на робочому місці, тематичне удосконалення лікарів, підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою), а також осіб, що не мають медичної освіти, на договірних засадах

Найменування послугиЦіна, грнПДВ, грнЦіна з ПДВ, грн
Цикл   
Курси медичного стажування лікарів: «Інноваційні мініінвазивні технології в сучасній урології», «Інноваційні технології в сучасній дерматоонкології» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (72 години)46509305580
Цикл   
Курси медичного стажування лікарів: «Інноваційні мініінвазивні технології в сучасній гінекології», «Інноваційні мініінвазивні технології в сучасній хірургії», «Інноваційні мініінвазивні технології в сучасній судинній хірургії» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (72 години)4491,67898,335390
Цикл   
Курси медичного стажування лікарів: «Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитоподібної залози» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (36 годин)43008605160
Цикл   
Тематичне удосконалення лікарів терапевтичного профілю (очна форма з елементами дистанційної освіти): «Актуальні питання медицини невідкладних станів»‚ «Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам кардіологічного профілю» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (72 години)20504102460
Дистанційна форма навчання – (54 години)1445,012891734,01
Практичні заняття – (18 годин)604,99121725,99
Цикл   
Тематичне удосконалення лікарів хірургічного профілю (очна форма з елементами дистанційної освіти): «Актуальні питання в анестезіологічній практиці», «Актуальні питання в дитячій анестезіологічній практиці на сучасному етапі», «Візуальна, лабораторна та морфологічна діагностика передракових захворювань та раннього раку (МСКТ, ультрасонографія паренхіматозних органів та серцево-судинної системи, діагностика онкогематологічних захворювань)» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (72 години)2341,67468,332810
Дистанційна форма навчання (54 години)1748,12349,622097,74
Практичні заняття (18 годин)593,55118,71712,26
Цикл   
Тематичне удосконалення лікарів з організації охорони здоров᾽я (очна форма з елементами дистанційної освіти)«Менеджмент якості медичного обслуговування» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (72 години)2191,67438,332630
Дистанційна форма навчання (54 години)1597,55319,511917,06
Практичні заняття (18 годин)594,12118,82712,94
Цикл   
Фахові школи з організації охорони здоров’я для лікарів (очна форма з елементами дистанційної освіти): «Організація та порядок проведення медичних оглядів», «Професійна психологічна компетентність лікарів», «Управління персоналом. Комунікація та мотивація» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (термін проведення 2 дні (12 годин))687,5137,5825
Дистанційна форма навчання (6 годин)400,2180,04480,25
Аудиторні заняття (6 годин)287,2957,46344,75
Цикл   
Фахові школи терапевтичного профілю для лікарів (очна форма з елементами дистанційної освіти): «Стандарти діагностики та лікування шкіри», «Ведення пацієнта з ІХС та мультиморбідністю», «Невідкладні стани в педіатрії та неонатології», «Діагностика і лікування психосоматичних синдромів у клінічній практиці», «Окремі питання імунопрофілактики інфекційних хвороб у дітей з позиції доказової медицини», «Невідкладні стани в кардіології. Гострий коронарний синдром. Діагностика і лікування», «Особливості діагностики та інтенсивної терапії при COVID-19», «Інноваційні технології в сучасній дерматоонкології», «Актуальні питання неврологічної реабілітації» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (термін проведення 2 дні (12 годин))665,84133,16799
Дистанційна форма навчання (6 годин)378,4275,68454,1
Практичні заняття (6 годин)287,4257,48344,9
Цикл   
Фахові школи хірургічного профілю для лікарів (очна форма з елементами дистанційної освіти): «Мультидисциплінарний підхід при виборі сучасних дентальних технологій в стоматологічній та отоларингологічній практиці», «Катаракта. Сучасний погляд на проблему» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (термін проведення 2 дні (12 годин))691,67138,33830
Дистанційна форма навчання (6 годин)400,2480,05480,29
Практичні заняття (6 годин)291,4358,28349,71
Цикл   
Симуляційний тренінг для лікарів «Екстрена медична допомога в умовах бойових дій. Травми від вибухів та вогнепальних поранень. Краш-синдром. Ситуація з високим рівнем загрози / активна стрілянина» (термін проведення 3 дні (18 годин), на 1 особу)958,33191,671150
Цикл   
Тренінг для лікарів «Екстрена допомога пацієнтам неврологічного профілю. Гостре порушення мозкового кровообігу. Транзиторна ішемічна атака. Синкопальні напади. ЗЧМТ» (термін проведення 3 дні (18 годин), на 1 особу)1083,33216,671300
Спеціалізація з УЗД (термін проведення 3 місяці)16616,673323,3319940
Цикл   
Тематичне удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою терапевтичного профілю (очна форма з елементами дистанційної освіти) за спеціальностями: «Терапія», «Екстрена медицина», «Неврологія», «Педіатрія», «Кардіологія», «Дерматовенерологія», «Фізична та реабілітаційна медицина» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (75 годин)2141,67428,332570
Дистанційна форма навчання (55 годин)1596,87319,371916,24
Практичні заняття (20 годин)544,8108,96653,76
Цикл   
Тематичне удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою хірургічного профілю (очна форма з елементами дистанційної освіти) за спеціальностями: «Хірургія», «Клінічна діагностика», «Імунологія», «Бактеріологія», «Анестезіологія», «Ортопедична стоматологія», «Стоматологія», «Рентгенологія», «Акушерська справа», «Гінекологія» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (75 годин)2191,67438,332630
Дистанційна форма навчання (55 годин)1588,21317,641905,85
Практичні заняття (20 годин)603,46120,69724,15
Цикл   
Тематичне удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою (очна форма з елементами дистанційної освіти) «Організація і управління охороною здоров’я» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (45 годин)1037,5207,51245
Дистанційна форма навчання (35 годин)792,32158,46950,78
Практичні заняття (10 годин)245,1849,04294,22
Цикл   
Тематичне удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою терапевтичного профілю (очна форма з елементами дистанційної освіти) за спеціальностями: «Гастроентерологія», «Лікувально-діагностичні процедури» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (45 годин)983,33196,671180
Дистанційна форма навчання (35 годин)773,39154,68928,07
Практичні заняття (10 годин)209,9441,99251,93
Цикл   
Тематичне удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою хірургічного профілю (очна форма з елементами дистанційної освіти) за спеціальностями: «Отоларингологія», «Ендоскопія», «Рентгенологія» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (45 годин)11002201320
Дистанційна форма навчання (35 годин)884,46176,891061,35
Практичні заняття (10 годин)215,5443,11258,65
Цикл   
Тематичне удосконалення для викладачів (очна форма з елементами дистанційної освіти) «Теорія й новітні методики навчання в післядипломній медичній освіті», «Психолого-педагогічні аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (72 години)2087,5417,52505
Дистанційна форма навчання (64 години)1820,32364,062184,38
Практичні заняття (8 годин)267,1853,44320,62
Цикл   
Педагогічні курси з підвищення кваліфікації викладачів (очна форма з елементами дистанційної освіти) «Основи теорії й методики вищої та післядипломної медичної освіти» та інші цикли, які відповідають напряму, рівню освіти та кількості годин (термін проведення 1 місяць (150 годин))3811,67762,334574
Дистанційна форма навчання (90 годин)2139,6427,922567,52
Практичні заняття (60 годин)1672,07334,412006,48
Один семестр   
Підготовка в магістратурі за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузь знань – 22 «Охорона здоров’я» (термін проведення 22 місяці (1200 годин) (заочна форма навчання))5565,8331511113,166636678,999782
Місяць   
Підготовка в аспірантурі за спеціальністю 222 «Медицина» (термін проведення 40 місяців ( 500 аудиторних годин)), спеціалізації клінічного профілю (очна форма навчання)46259255550
Лекції, семінарські заняття, іспити та наукове керівництво (400 аудиторних годин)3464,94692,994157,93
Практичні заняття (100 аудиторних годин)1160,06232,011392,07
Місяць   
Підготовка в аспірантурі за спеціальністю 222 «Медицина» (термін проведення 40 місяців (350 аудиторних годин)), спеціалізації клінічного профілю (заочна форма навчання)3358,33671,674030
Лекції, семінарські заняття, іспити та наукове керівництво (250 аудиторних годин)2198,28439,662637,94
Практичні заняття (100 аудиторних годин)1160,05232,011392,06
Місяць   
Підготовка в аспірантурі за спеціальністю 222 «Медицина» (термін проведення 40 місяців (500 аудиторних годин)), спеціалізація «соціальна медицина» (очна форма навчання)43508705220
Лекції, семінарські заняття, іспити та наукове керівництво (400 аудиторних годин)3467,86693,574161,43
Практичні заняття (100 аудиторних годин)882,14176,431058,57
Місяць   
Підготовка в аспірантурі за спеціальністю 222 «Медицина » (термін проведення 40 місяців (350 аудиторних годин)), спеціалізація «соціальна медицина» (заочна форма навчання )30756153690
Лекції, семінарські заняття, іспити та наукове керівництво (250 аудиторних годин)2192,86438,572631,43
Практичні заняття (100 аудиторних годин)882,14176,431058,57
Цикл   
Тренінг з оволодіння практичними навичками «Невідкладна медична допомога в екстремальних ситуаціях» (термін проведення 1 день (6 годин), на 1 особу)354,1770,83425
Цикл   
Тренінг з оволодіння практичними навичками «Невідкладна медична допомога в екстремальних ситуаціях» (термін проведення 2 дні (12 годин), на 1 особу)887,5177,51065
Цикл   
Тренінг з оволодіння практичними навичками «Невідкладна медична допомога в екстремальних ситуаціях» (термін проведення 3 дні (18 годин), на 1 особу)1233,33246,671480
Цикл   
Підготовка з надання невідкладної медичної допомоги «Школа безпечного батьківства» (термін проведення 1 день (6 годин), на 1 особу)422,584,5507
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Неврологія» (1 міс.)3308,33661,673970
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Внутрішні хвороби»(1 міс.)34756954170
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Дерматовенерологія»(1 міс.)3158,33631,673790
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Офтальмологія» (1 міс.)3716,67743,334460
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Отоларингологія» (1 міс.)35257054230
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Хірургія» (1 міс.)41758355010
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» (1 міс.)40258054830
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» (1 міс.)4608,33921,675530
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Стоматологія» (1 міс.)3458,33691,674150
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»(1 міс.)3858,33771,674630
Місяць   
Стажування лікаря-інтерна за спеціальністю «Педіатрія» (1 міс.)3466,67693,334160
Поради лікарів:
Прокрутка до верху