Методичні рекомендації, інформаційні листи, нововведення

Перелік виданих методичних рекомендацій з грифом МОЗ України:

 1. Морфологічна діагностика хронічного гастриту: методичні рекомендації / Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Вашеняк О.О.; МОЗ. – Київ. – 2011. – 27 с.
 2. Комплексна оцінка ефективності діяльності санаторно-курортного закладу як самостійного господарюючого суб’єкта: методичні рекомендації / Котуза А.С., Цанько І.І.; МОЗ. – Київ. – 2011. – 32 с.
 3. Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: обстеження на виявлення цукрового діабету та анемії: методичні рекомендації / Антонишин О.І., Батманова І.Ю., Бойко В.Я.,Дячук Д.Д. та інш..; МОЗ. – Київ. – 2011. – 19 с.
 4. Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: виявлення захворювань щитовидної залози та глаукоми: методичні рекомендації / Андрейчин Л.В., Антонишин О.І., Бойко В.Я.,Дячук Д.Д. та інш..; МОЗ. – Київ. – 2011. – 29 с.
 5. Методичні рекомендації з прогнозування потреби закладів охорони здоров’я України у медичних кадрах на довгострокову перспективу: методичні рекомендації / Слабкий Г.О., Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Волинкін І.І., Дячук Д.Д., Шпак Г.В.; МОЗ. – Київ. – 2011. – 10 с.
 6. Ендоскопічна і морфологічна діагностика стравоходу Барретта: методичні рекомендації / Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Яковенко В.О., Каленська О.В.; МОЗ. – Київ. – 2012. – 29 с.
 7. Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей у відновлювальній хірургії: методичні рекомендації / О.М. Лазаренко, С.П. Галич, Т.А. Алексєєва; МОЗ України. – Київ.- 2012. – 24 с.
 8. Клінічне застосування тестування імплантатів на біосумісність з організмом реципієнта: методичні рекомендації / О.М. Лазаренко, І.В. Прокопенко, П.М. Литвин; МОЗ. – Київ. – 2012. – 24 с. Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров’я: метод. реком. / Дячук Д.Д, Лисенко І.Ю., Погребна Л.І. та ін.; МОЗ. – Київ, 2012. – 36
 9. Практичні аспекти підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторних умовах: методичні рекомендації / Д.Д. Дячук, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська. – Київ, 2011. – 28 с.
 10. Ендоскопічна і морфологічна діагностика захворювань товстої кишки: методичні рекомендації / Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Яковенко В.О., Каленська О.В.; МОЗ. – Київ, 2012. – 28 с.
 11. Морфологічна діагностика передракових захворювань і раку передміхурової залози: методичні рекомендації / Курик О.Г., Журавчак А.З., Мельничук М.П., Каленська О.В., Дячук М.Д.; МОЗ. – Київ, 2012. – 28 с.
 12. Методика розрахунків вартості надання платних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров’я : метод. рекомендації / Дячук Д.Д., Лисенко І.Ю., Поггребна Л.І., та ін. ; МОЗ. – Київ, 2012. – 36 с.
 13. Інноваційні алгоритми удосконалення діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: методичні рекомендації / В.О. Яковенко, О.Г. Курик та ін.; МОЗ.- Київ. – 2012. -28 с.
 14. Хронічні церереброваскулярні захворювання, зумовлені артеріальною гіпертензією та церебральним атеросклерозом: методичні рекомендації / Коваленко О.Є., Кравченко А.М., Оводюк Н.В.,     Литвин О.В.; МОЗ. – Київ, 2012. – 28 с.
 15. Алгоритм діагностики Ph негативних хронічних мієлопроліферативних захворювань з визначенням мутаційного статусу гену Jak2 в осіб,  опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС: методичні рекомендації / Клименко С.В., Любарець Т.Ф., Прокопенко І.М., Костюкевич О.М., Дмитренко І.В.,Шолойко В.В.,Міщенюк О.Ю.; МОЗ. – Київ, 2012. – 22 с.
 16. Диференційна діагностика лімфом шкіри: методичні рекомендації / Калюжна Л.Д., Шармазан С.І., Дріянська В.В., Мацідонська І.В., Ошивалова О.О., Паппа І.В., Костюкевич О.М., Гречанська Л.В.; МОЗ. – Київ, 2012. – 44 с.
 17. Саркома Капоши: патогенез, клінічні особливості та сучасний підхід до лікування: методичні рекомендації / Калюжна Л.Д., Якобчук А.В., Шармазан С.І., Дріянська В.В., Мацідонська І.В., Ошивалова О.О., Паппа І.В.; МОЗ. – Київ, 2012. – 41 с.
 18. Удосконалення проведення диспансерного динамічного спостереження державних службовців/ Дячук Д.Д., Лисенко І.Ю., Цанько І.І., Мархонь І.П., Якобчук А.В., Мазепа Ю.С., Василенко Л.В.; МОЗ. – Київ, 2013. – 38 с.
 19. Сучасні методи лікування червого плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота: метод.рекомендації / Баранник Н.Г., Дементьева О.В., Кокарь О.О., Мельничук Н.О.: МОЗ.- Київ, 2013.- 28 с.
 20. Метод опрацювання бази даних для компонентного аналізу показника виживання онкологічних хворих/ Михайлович Ю.Й.; МОЗ. – Київ, 2013. – 26 с.
 21. Метод опрацювання бази даних для компонентного аналізу показника виживання онкологічних хворих: методичні рекомендації / Михайлович Ю.Й.; МОЗ. – Київ, 2013. – 26 с.
 22. Сучасні методи лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота: методичні рекомендації / Н.Г. Баранник, О.В. Дементьєва, О.О. Кокарь, Н.О. Мельничук; МОЗ . – Київ, 2013. – 28 с.

Перелік виданих інформаційних листів з грифом МОЗ України:

 1. Рекомендації щодо харчування хворих на артеріальну гіпертензію: інформаційний лист № 157 / Карпенко П.О., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Дзізінська О.О., Мельничук Н.О.; МОЗ. – Київ. – 2010. – 6 с.
 2. Впровадження уніфікованих карт стратифікації ризику, виявлення та моніторингу факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторно-поліклінічних умовах: інформаційний лист    № 165 / Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Ласиця Т.С., Дзізінська О.О.,Лисенко І.Ю., Безпрозванна В.М.; МОЗ. – Київ. – 2010. – 6 с.
 3. Застосування догоспітального тромболізису у хворих на гострий інфаркт міокарду з підйомом сегмента ST: інформаційний лист №52 / Кравченко А.М., Коломоєць М.Ю., Мартинюк О.М., Сімак І.М.; МОЗ .- Київ, 2011. – 12 с.
 4. Спосіб лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота: інформаційний лист № 66 / Дємєнтьєва О.В., Трубка І.О., Кокарь О.О. ; МОЗ .- Київ, 2011. – 4 с.
 5. Спосіб лікування хворих на червоний плаский лишай із поєднаною патологією гепатобіліарної системи та метаболічними порушеннями»:інформаційний лист № 112/ Ошивалова О.О. ;МОЗ .- Київ, 2011. – 4 с.
 6. Пневмопрестерапія в комплексному лікуванні пацієнтів з хронічною венозною недостатністю: інформаційний лист № 149/ Дячук Д.Д., Гупало Ю.М., . Гідзинська І.М.,     Швед О.Є.,   Живаєва В.В., Шамрай-Сас А.В., Безпрозванна В.М. ; МОЗ .- Київ, 2011. – 4 с.
 7. Провідникова анестезія в хірургічному лікуванні пацієнтів із хронічною венозною недостатністю: інформаційний лист № 150/ Гупало Ю.М., Швед О.Є., Поліщук В.М., Грищенко Д.В., Шамрай-Сас А.В., Наболотний О.І. ;МОЗ .- Київ, 2011. – 4 с.
 8. Електростимуляція в комплексному лікуванні пацієнтів із хронічною венозною недостатністю: інформаційний лист № 151/ Дячук Д.Д., Гупало Ю.М., . Гідзинська І.М.,     Швед О.Є.,   Живаєва В.В., Шамрай-Сас А.В., Безпрозванна В.М. ;МОЗ .- Київ, 2011. – 4 с.
 9. Застосування розувастатину в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця зі зниженою деформабельністю еритроцитів: інформаційний лист № 217/ Коломоєць М.Ю., Міхалєв К.О., Чурсіна Т.Я. ;МОЗ .- Київ, 2011. – 4 с.
 10. Застосування медико-економічного аналізу для організації надання медичної допомоги: інформаційний лист № 252/ Котуза А.С., Цанько І.І. ;МОЗ .- Київ, 2011. – 4 с.
 11. Критерії оцінки ризику виникнення ускладнень при проведенні антигіпертензивної терапії у хворих з неврологічними розладами: інформаційний лист № 141/ Кравченко А.М., Коваленко О.Є., Вознюк В.В., Оводюк Н.М., Литвин О.В. ;МОЗ .- Київ, 2011. – 4 с.
 12. Спосіб комбінованого застосування гепатопротектора та антигістамінного препарату у хворих на алергодерматози: інформаційний лист №48 / Ошивалова О.О.; МОЗ. – Київ, 2012. – 4 с.
 13. Низькопоточна анестезія севофлураном при лапароскопічних операціях у дітей раннього віку: інформаційний лист № 68 / Н.Ю. Мельник; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 14. Розробка індикаторів якості медичної допомоги при запровадженні локального протоколу медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію в амбулаторно-поліклінічних умовах: інформаційний лист № 109 / Д.Д. Дячук, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, О.О. Дзізінська; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 15. Cпосіб лікування хронічного гіперпластичного кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет: інформаційний лист № 162 / О.В.Дементьєва, І.О. Трубка ; МОЗ. – Київ, 2012. – 4 с.
 16. Cпосіб лікування хронічного генерализованного катарального гінгівіту: інформаційний лист № 163 / О.В.Дементьєва, І.О. Трубка ; МОЗ. – Київ, 2012. – 4 с.
 17. Моніторинг рівня сечової кислоти у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в амбулаторно-поліклінічних умовах: інформаційний лист № 267 / І.М. Якименко; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 18. Досвід використання інгібіторів кальциневрину у дорослих, хворих на атопічний дерматит: інформаційний лист № 289 / І.В. Паппа, Л.Д. Калюжна, А.О. Резнікова; МОЗ. – Київ, 2012. – 4 с.
 19. Спосіб лікування корінцевого больового синдрому при дегенеративному ураженні поперекового відділу хребта в амбулаторних умовах: інформаційний лист № 264 / / М.В. Квасніцький, О.М. Квасніцька; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 20. Спосіб лікування хронічного поперекового болю при дегенеративному ураженні поперекового відділу хребта в амбулаторних умовах: інформаційний лист № 268 / М.В. Квасніцький, О.М. Квасніцька; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 21. Спосіб лапароскопічного лікування пацієнтів з двостороннім варикоцеле: інформаційний лист № 265 / М.І. Бойко, О.М. Бойко, М.С. Шейко; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 22. Оцінка чутливості та специфічності тесту на наявність мутації Jak2 V617для діагностики Ph – негативних хронічних мієлопроліферативних захворювань у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС: інформаційний лист № 431 / С.В. Клименко, Т.Ф, Любарець, І.В.Дмитренко, І.М. Прокопенко., О.М. Костюкевич, В.В. Шолойко, О.Ю. Міщенюк, Т.П. Ніколаенко-Камишова; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 23. Спосіб розрахунку хімічного складу та енергетичної цінності раціонів харчування: інформаційний лист № 378 / Карпенко П.О., Кириленко Є.К., Фус С.В., Мельничук Н.О.; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 24. Спосіб вивчення поглибленого харчового статусу в комплексі заходів профілактики серцево-судинних захворювань: інформаційний лист № 379 / Карпенко П.О., Мельничук Н.О.; МОЗ. – Київ. – 2012. – 8 с.
 25. Поглиблене диспансерне спостереження за хворими на цукровий діабет, асоційований з кандидозом слизової оболонки порожнини рота: інформаційний лист № 380 / Якобчук А.В., Дементьєва О.В., Цецура Н.В., , Мельничук Н.О., Цанько І.І.; МОЗ. – Київ. – 2012. – 8 с.
 26. Особливості диспансерного спостереження хворих на генералізований парадонтит, асоційований з ревматоїдним артритом: інформаційний лист № 91 / Цецура Н.В., Дементьєва О.В.; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 27. Спосіб підготовки кишечника перед малоінвазивними лапароскопічними втручаннями на органах малого тазу: інформаційний лист № 310/ Хабрат Б.В., Лисенко Б.М., Литвак О.О., Хабрат А.Б.; МОЗ. – Київ. – 2012. – 4 с.
 28. Оптимізація оцінки кардіоваскулярного ризику в амбулаторно-поліклінічної практиці: інформаційний лист № 266/ Кутовий В.І., Кравченко А.М., Коломоєць М.Ю., Безпрозванна В.М.; МОЗ. – Київ. – 2012. – 8 с.
 29. Підвищення поінформованості пацієнтів щодо артеріальної гіпертензії з використанням матеріалів, розміщених на веб-сайті Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами»: інформаційний лист № 27 / Д.Д. Дячук, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, М.В. Безугла; МОЗ. – Київ. – 2013. – 4 с.
 30. Досвід використання методу епілюмінесцентної дерматоскопії у пацієнтів з диспластичними невусами: інформаційний лист № 163 /Калюжна Л.Д., Дріянська В.В., Шармазан С.І., Мацідонська І.В., Ошивалова О.О., Паппа І.В.; МОЗ. – Київ, 2013. – 4 с.
 31. Ефективність сучасних підходів до лікування кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет на основі розрахунку економічної ефективності: інформаційний лист № 210 /Дементьєва О.В.. Якобчук А.В., Цанько І.І., Мельничук Н.О., Трубка І.О.; МОЗ. – Київ. – 2013. – 4 с.

РЕЄСТР ГАЛУЗЕВИХ НОВОВВЕДЕНЬ

Акушерство та гінекологія

 1. Реєстр. № 7/34/11. Метод комбінованого хірургічного лікування та реабілітації жінок репродуктивного віку із поєднаною підслизовою, інтрамуральною та субсерозною локалізацією міоматозних вузлів / Гладчук І.З., Хабрат Б.В., Литвак О.О., Лисенко Б.М., Пак О.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 7-8.
 2. Реєстр. № 8/34/11. Метод реабілітації жінок різного віку після хірургічного лікування шляхом гістероскопії з приводу гіперпластичних процесів ендометрії / Хабрат Б.В., Наустинна Л.С., Литвак О.О., Лисенко Б.М., Осипенко О.Д. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 8-9.
 3. Реєстр. №9/34/11. Спосіб реабілітації фертильної функції жінок після хірургічного лікування субмукозної міоми матки малоінвазивними методами / Хабрат Б.В., Литвак О.О., Лисенко Б.М. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 9.
 4. Реєстр. № 34/36/12. Метод контрацепції із застосуванням комбінованого орального контрацептиву у жінок з ожирінням та надлишковою масою тіла / Хабрат Б.В., Наустинна Л.С., Литвак О.О., Лисенко Б.М., Осипенко О.Д. // РГН. – 2012. – №36. – С. 26.
 5. Реєстр. № 35/36/12. Метод контрацепції із застосуванням комбінованого орального контрацептиву у жінок хворих на цукровий діабет / Хабрат Б.В., Наустинна Л.С., Литвак О.О., Лисенко Б.М., Осипенко О.Д. // РГН. – 2012. – №36. – С. 27.
 6. Реєстр. № 3/38/13. Метод диференційно-індивідуального вибору оперативного втручання у жінок репродуктивного та перименопаузального віку з генітальним пролапсом чи симптомами стресової інконтиненції при поєднанні з міомою матки / Хабрат Б.В., Литвак О.О.,Лисенко Б.М. // РГН. – 2013. – №38. – С.4-5.
 7. Реєстр. № 4/38/13. Метод профілактики опущення стінок піхви після лапароскопічної екстирпації / Хабрат Б.В., Литвак О.О.,Лисенко Б.М. // РГН. – 2013. – №38. – С.5.
 8. Реєстр. № 5/38/13. Спосіб лікування гіперпластичних процесів ендометрію в жінок у перименопаузі в разі наявності протипоказань до призначення замісної гормонотерапії / Хабрат Б.В., Литвак О.О.,Лисенко Б.М. // РГН. – 2013. – №38. – С.6.
 9. Реєстр. № 18/1/14. Алгоритм комбінованого оперативного лікування міоми матки субмукозного розташування у жінок репродуктивного віку /  Хабрат Б.В., Хабрат А.Б., Литвак О.О.,Лисенко Б.М.  // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 13.
 10. Реєстр. № 19/1/14. Спосіб гестаційної підтримки вагітних з метаболічним синдромом /  Гопчук О.М., Литвак О.О., Хабрат Б.В., Хабрат А.Б., Селіваненко М.І., Лисенко Б.М. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 14.
 11. Реєстр. № 20/1/14. Спосіб консервативної терапії у жінок з зовнішнім генітальним ендометріозом / Хабрат Б.В., Хабрат А.Б., Наустінна Л.С., Литвак О.О.,Лисенко Б.М. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 14.
 12. Реєстр. № 21/1/14. Спосіб профілактики рецидивів генітального ендометріозу після оперативного втручання / Хабрат Б.В., Хабрат А.Б., Литвак О.О.,Лисенко Б.М. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 15.

Анестезіологія та реанімація

 1. Реєстр. № 30/34/11. Метод оптимізації анестезіологічного забезпечення лапароскопічних операцій у дітей шляхом використання bis-моніторингу / Мельник Н.Ю., Шейко М.С. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 20-21.
 2. Реєстр. №41/36/12. Спосіб проведення низькопоточної анестезії з оптимізованою де- нітрогенацією / Науменко О.В., Рудь O.A. // РГН. – 2012. – №36. – С. 32-33.

Гематологія та трансфузіологія

 1. Реєстр. № 30/38/13. Алгоритм діагоностики РН-негативних хронічних мієлопроліферативних захворювань з визначенням мутаційного статусу гена JAK2 в осіб, опроміненних кнвслідок аварії на Чорнобильській АЕС / Костюкевич О.М. та ін. // РГН. – 2013. – №38. – С.23-24.
Гігієна дітей та підлітків. Гігієна праці. Гігієна харчування. Загальна гігієна  Реєстр. № 89/1/14. Спосіб поглибленого вивчення харчового статусу в комплексі заходів профілактики серцево-судинних захворювань / Карпенко П.О., Мельничук Н.О. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 66-67.
 1. Реєстр. № 90/1/14. Спосіб розрахунку хімічного складу та енергетичної цінності раціонів хачування за допомогою інноваційних технологій / Карпенко П.О., Кириленко Є.К., Фус С.В., Мельничук Н.О. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 67.

Дерматологія та венерологія

 1. Реєстр. № 126/36/12. Спосіб комбінованого застосування гепатопротектора та антигістамінного препарату у хворих на алергодерматози / Ошивалова О.О., Шармазан С.І., Якобчук A.B., Бойчук А.М. // РГН. – 2012. – №36. – С. 86-87.
 2. Реєстр. № 127/36/12. Спосіб лікування хворих на червоний плескатий лишай із поєдна­ною патологією гепатобіліарної системи та метаболічними по­рушеннями / Ошивалова О.О. // РГН. – 2012. – №36. – С. 87.
 3. Реєстр. № 51/38/13. Досвід використання інгібіторів кальциневрину в дорослих хворих на атопічний дерматит / Паппа І.В., Калюжна Л.Д., Резнікова А.О. // РГН. – 2013. – №38. – С.37.
 4. Реєстр. № 52/38/13. Організаційно-функціональна модель надання допомоги хворим на саркому Капоші / Калюжна Л.Д., Якобчук А.В., Дріянська В.В., Шармазан С.І., Мацідонська І.В., Ошивалова О.О., Паппа І.В. // РГН. – 2013. – №38. – С.37-38.
 5. Реєстр. № 53/38/13. Особливості використання методу епілюмінесцентної дерматоскопії в пацієнтів з диспластичними невусами / Калюжна Л.Д., Якобчук А.В., Дріянська В.В., Шармазан С.І., Мацідонська І.В., Ошивалова О.О., Паппа І.В. // РГН. – 2013. – №38. – С. 38.
 6. Реєстр. № 54/38/13. Удосконалення ранньої діагностики злоякісних лімфом шкіри / Калюжна Л.Д., Якобчук А.В., Дріянська В.В., Шармазан С.І., Мацідонська І.В., Ошивалова О.О., Паппа І.В., Костюкевич О.М., Гречанська Л.В. // РГН. – 2013. – №38. – С. 38-39.
 7. Реєстр. № 101/1/14. Вдосконалення ранної діагностики злоякісних лімфом шкіри /  Калюжна Л.Д., Шармазан С.І., Гречанська Л.В., Ошивалова О.О., Мацідонська І.В., Дріянська В.В., Паппа І.В., Костюкевич О.М. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 77-78.
 8. Реєстр. № 102/1/14. Досвід використання методу епілюмінісцентної дерматоскопії у пацієнтів з диспластичними невусами / Калюжна Л.Д., Шармазан С.І., Ошивалова О.О., Мацідонська І.В., Дріянська В.В., Паппа І.В. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 78.

Кардіологія та ревматологія

 1. Реєстр. № 84/34/11. Застосування догоспітального тромболізису у хворих на гострий інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST / КравченкоA.M.,Коломоєць М.Ю., Мартинюк О.М., Сімак І.М. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 53-54.
 2. Реєстр. № 85/34/11. Спосіб фазової діагностики ішемічної хвороби серця на фоні цукрового діабету 2-го типу / Коломоєць М.Ю., Ушенко О.Г., Павлюкович Н.Д., Павлюкович О.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 54-55.

Неврологія

 1. Реєстр. № 218/36/12. Визначення оптимального рівня артеріального тиску при прове­денні антигіпертензивної терапії у хворих з неврологічними роз­ладами / Кравченко A.M., Коваленко О.Є., Оводюк Н.М., Лит­вин О.В. // РГН. – 2012. – №36. – С. 152-153.
 2. Реєстр. № 138/38/13.  Система оцінки стану вестибуло-моторної проекції / Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Трінус К.Ф., Квасніцька О.М. // РГН. – 2013. – №38. – С. 95-96.
 3. Реєстр. № 139/38/13.  Удосконалення діагностики та лікування хронічних цереброваскулярних захворювань, зумовлених артеріальною гіпертензією та церебральним атеросклерозом / Кравченко А.М., Коваленко О.Є., Оводюк Н.М., Лит­вин О.В., Закрутько Л.І. // РГН. – 2013. – №38. – С. 96-97.

Нейрохірургія

 1. Реєстр. № 178/34/11. Спосіб проведення перидуральної блокади при дегенеративних захворюваннях хребта / Квасніцький М.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 107-108.
 2. Реєстр. № 222/36/12. Спосіб лікування радикулярного больового синдрому при дегене­ративному ураженні поперекового відділу хребта / Квасніцький М.В. // РГН. – 2012. – №36. – С. 155-156.
 3. Реєстр. № 223/36/12. Спосіб лікування хронічного поперекового болю при дегенеративному ураженні хребта / Квасніцький М.В. // РГН. – 2012. – №36. – С. 156.
 4. Реєстр. № 259/1/14. Монотерапія радикулярного больового синдрому при дегенеративному ураженні поперекового відділу хребта / Квасніцький М.В. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 170-171.
 5. Реєстр. № 260/1/14. Монотерапія хронічного поперекового болю при дегенеративному ураженні хребта / Квасніцький М.В. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 171.
      Організація і управління охороною здоров’я
 1. Реєстр. № 335/1/14.  Визначення забезпечення населення амбулаторіями загальної практики  /  Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 205.
 2. Реєстр. № 342/1/14.  Методичні підходи до розробки плану розвитку мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу / Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 209.
 3. Реєстр. № 357/1/14.  Оперативне управління бюджетною програмою в ході її реалізації / Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю., Торжевська О.М. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.1. – С. 218-219.
 Ортопедія і травматологія  Реєстр. № 381/1/14.  Застосування ендопротезу голівки променевої кістки в ортопедотравматологічній практиці / Бойко І.В., Зафт В.Б. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.2. – С. 233-234.

Отоларингологія

 1. Реєстр. № 200/38/13. Метод ендоскопічного лікування кіст верхньощелепного синусу на основі планування хірургічного доступу за даними аналізу 3D рекомендації комп’ютерної томографії навколоносових синусів / Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В. // РГН. – 2013. – №38. – С. 137.

Патологічна анатомія

 1. Реєстр. № 215/38/13. Морфологічна діагностика передракових захворювань і раку передміхурової залози / Курик О.Г., Журавчак А.З., Мельничук М.П., Каленська О.В.. Дячук М.Д. // РГН. – 2013. – №38. – С. 145-146.

Соціальна медицина

 1. Реєстр. № 603/37/12. Застосування медико-економічного аналізу для організації на­дання медичної допомоги / Котуза А.С., Цанько І.І. // РГН. – 2012. – №37. – С. 197-198.
 2. Реєстр. № 282/39/13. Розробка індикаторів якості медичної допомоги при запровадженні локального протоколу медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію в амбулаторно-поліклінічних умовах / Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М. // РГН. – 2013. – №39. – С. 6-7.
 3. Реєстр. № 378/39/13. Моніторинг рівня сечової кислоти в пацієнтів з артеріальною гіпертензією в амбулаторно-поліклінічних умовах / Якименко І.Л. // РГН. – 2013. – №39. – С. 72-73.

Стоматологія

 1. Реєстр. № 251/35/11. Спосіб лікування катарального гінгівіту з використанням антигомотоксичної терапії / Дементьєва О.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С.145-146.
 2. Реєстр. № 436/37/12. Спосіб лікування червоного плескатого лишаю слизової оболон­ки порожнини рота з використанням антигомотоксичної терапії / Дементьєва О.В. // РГН. – 2012. – №37. – С. 72-73.

Терапія

 1. Реєстр. №337/35/11.Спосіб використання уніфікованих карт для стратифікації ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, виявлення та моніторингу факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію / Мороз Г З., Гідзинська І.М., Ласиця Т.С., Дзізінська О.О., Лисенко І.Ю., Безпрозванна В.М. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 190-191.
 2. Реєстр. № 338/35/11. Спосіб підвищення поінформованості та активного залучення до лікувально-профілактичних заходів та моніторингу артеріального тиску та інших факторів ризику пацієнтів з артеріальною гіпертензією / Кравченко А.М., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Ласиця Т.С., Дзізінська О.О., Мельничук Н.О. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 191.
 3. Реєстр. №339/35/11.Спосіб поляризаційної діагностики ішемічної хвороби серця та супутнього анемічного синдрому / Коломоєць М.Ю., Павлюкович Н.Д., Ушенко О.Г., Павлюкович О.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 191-192.
 4. Реєстр. № 476/37/12.Застосування розувастатину в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) та ішемічну хворобу серця (ІХС) зі зниженою деформабельністю еритроцитів / Коломоєць М.Ю., Міхалєв К.О., Чурсіна Т.Я. // РГН. – 2012. – №37. – С. 106.
 5. Реєстр. № 477/37/12. Морфологічна діагностика хронічного гастриту / Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Вашеняк О.О. // РГН. – 2012. – №37. – С. 106 -107.
 6. Реєстр. № 478/37/12. Спосіб підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторних умовах / Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Ласиця Т.С., Лисенко І.Ю., Безпрозванна В.М. // РГН. – 2012. – №37. – С. 107.

Урологія

 1. Реєстр. №384/35/11Спосіб відведення сечі після оперативних втручань на верхніх сечових шляхах / Соснін М.Д., Журавчак А.З. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 213-214.
 2. Реєстр. № 488/37/12. Спосіб діагностики еректильної дисфункції / Бойко М.І., Чорнокульський І.С. // РГН. – 2012. – №37. – С. 114-115.
 3. Реєстр. № 448/39/13. Спосіб видалення некротичної тканини передміхурової залози / Дячук М.Д., Журавчак А.З., Пачєчніков С.П. // РГН. – 2013. – №39. – С. 119.
 4. Реєстр. № 449/39/13. Спосіб лазерної вапоризації передміхурової залози / Дячук М.Д., Журавчак А.З., Пачєчніков С.П. // РГН. – 2013. – №39. – С. 119-120.
 5. Реєстр. № 450/39/13. Спосіб лапароскопічного лікування пацієнтів з двостороннім варикоцеле / Бойко М.І., Бойко О.М., Шейко М.С. // РГН. – 2013. – №39. – С. 120-121.
 6. Реєстр. № 629/1/14. Спосіб прогнозування результатів лікування чоловічої неплідності / Чорнокульський І.С., Бойко М.І. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.2. – С. 276-277.
 7. Реєстр. № 632/1/14. Спосіб визначення рівня активних і латентних форм желатиназ у тканині пацієнтів з варикоцелє / Бойко М.І., Бойко О.М. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.2. – С. 378-379.
 8. Реєстр. № 633/1/14. Спосіб забору гістологічного матеріалу з передміхурової залози /  Журавчак А.З., Дячук М.Д., Мельничук М.П. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.2. – С. 379-380.
 9. Реєстр. № 634/1/14. Спосіб хірургічного лікування гідронефрозу у дітей / Журавчак А.З., Шейко М.С., Мельничук М.П., Дячук М.Д. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.2. – С. 380.

Хірургія серця і магістральних судин

 1. Реєстр. № 480/35/11. Спосіб УЗД-контрольовоного хірургічного лікування сегментарного стенозу артерії при облітеруючому атеросклерозі / Гупало Ю.М., Швед О.С., Шамрай-Сас A.B. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 262.
 2. Реєстр. № 481/35/11. Спосіб УЗД-контрольованого хірургічного лікування хронічної венозної недостатності шляхом ендовенозної лазерної абляції / Гупало Ю.М., Швед О.Є., Шамрай-Сас А.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 263.
 3. Реєстр. № 520/37/12. Ретроградна пінна склеротерапія під контролем ультразвукового дуплексного сканування / Гупало Ю.М., Швед О.Є., Дячук Д.Д., Шамрай-Сас A.B., Наболотний О.І. // РГН. – 2012. – №37. – С. 134.
 4. Реєстр. № 743/1/14. Спосіб лікування сегментарного стенозу артерії при облітеруючому атеросклерозі / Гупало Ю.М., Лисайчук Ю.С., Діденко С.М., Швед О.Є.,  Субботін В.Ю., Лєвін О.Г., Куцин А.М. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.2. – С. 451.

Хірургія

 1. Реєстр. № 578/37/12. Ендоскопічна і морфлогічна діагностика стравоходу Барретта / Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Яковенко В.О., Каленська О.В. // РГН. – 2012. – №37. – С. 180.
 2. Реєстр. № 496/39/13. Ендоскопічна та морфологічна діагностика. Малоінвазивне лікування поверхневих неоплазій товстої кишки / Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Яковенко В.О., Каленська О.В. // РГН. – 2013. – №39. – С. 150-151.
 3. Реєстр. № 726/1/14. Спосіб діагностики гіперпаратиреозу у хворих на тлі хронічної никової недостатності / Ткаченко Р.П., Курик О.Г., Денисенко А.І., Губар О.С., Белемець Н.І. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – 2015. – Вип.1, т.2. – С. 440.

Інші проблеми

 1. Реєстр. № 578/39/13. Удосконалення диспансерного спостереження державних службовців / Дячук Д.Д., Лисенко І.Ю., Цанько І.І., Мархонь І.П., Якобчук А.В., Мазепа Ю.С., Василенко Л.В. // РГН. – 2013. – №39. – С. 206-207.
Поради лікарів:
Прокрутити вгору