Аспірантура

Аспірантура

Аспірантура

Аспірантура

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

в аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціальна підготовка за спеціалізаціями: «кардіологія», «внутрішні хвороби», «нервові хвороби», «травматологія та ортопедія», «хірургія», «урологія», «акушерство та гінекологія», «анестезіологія та інтенсивна терапія», «соціальна медицина»)

Детальніше…

Сертифікат про акредитацію ОНП №5643 від 19.07.2023 (дійсний до 01.07.2029)

Лазаренко Г.О. ” Визначення індивідуальної сумісності імплантатів в ортопедо-травматологічній практиці”

Наказ №425 від 22.12.2023 про створення разової ради по захисту Лазаренко Г.О.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Аспірант Голяченко Олександр Андрійович

Захист відбудеться 02 лютого 2024 року о 14:00 за адресою:
вул. Верхня, 5, каб.466 (конференц-зала).

Захист буде доступний у форматі Zoom-конференції за посиланням, яке зазначено нижче.

Запис захисту Голяченко О.А. 02.02.2024

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Голяченко О.А

Голяченко О.А. Клінічна та економічна ефективність хірургічного лікування атеросклеротичного ураження стегново-підколінного сегменту нижньої кінцівки у хворих з ішемією, що загрожує кінцівці

Наказ №399б від 01.12.2023 про створення разової ради по захисту Голяченко О.А.

Відгук опонента  Діденка С.М. на дисертаційну роботу Голяченко О.А.

Відгук опонента Костіва С.Я. на дисертаційну роботу  Голяченко О.А .

Відгук опонента Нікульнікова П.І. на дисертаційну роботу  Голяченко О.А. 

Відгук рецензента Кондратюк Н.Ю. на дисертаційну роботу  Голяченко О.А.  

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

Аспірант Ноцек Микола Сергійович 

Захист відбудеться 01 лютого 2024 року о 14:00 за адресою:
вул. Верхня, 5, каб.466 (конференц-зала).

Захист буде доступний у форматі Zoom-конференції за посиланням, яке зазначено нижче.

Запис захисту Ноцека М.С. 01.02.2024 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Ноцеку М.С.

Ноцек М.С. Оптимізація способів естетичної корекції чоловічих статевих органів як методу контролю психосексуального стану пацієнта.

Наказ №399А від 01.12.2023 про створення разової ради по захисту Ноцека М.С.

Відгук опонента Головко С.В. на дисертаційну роботу Ноцека М.С. 

Відгук опонента Маркова М.В. на дисертаційну роботу Ноцека М.С. 

Відгук опонента Дінець А.В. на дисертаційну роботу Ноцека М.С.

Рецензія Шапринський В.В. на дисертаційну роботу Ноцека М.С.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Boiko MI, Notsek MS. State Institution of Science “Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine” State Administrative Department, assignee. Test system for determining the length of the circumference of the penile shaft
during filler injection. UA patent 147422. May 5, 2021

Аспірант Куриленко Ярослав Володимирович
Захист відбудеться 08 лютого 2023 року о 14:00 за адресою:

вул. Верхня, 5, каб.466 (конференц-зала).
Захист буде доступний у форматі Zoom-конференції за посиланням, яке зазначено нижче.

Запис захисту Куриленка Я.В. 08.02.2023

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Куриленку Я.В.

Відгук опонента Габрієляна А.В. на дисертаційну роботу Куриленка Я.В.

Відгук опонента Дружини О.М. на дисертаційну роботу Куриленка Я.В.

Відгук опонента Мазура А.П. на дисертаційну роботу Куриленка Я.В.

Рецензія Міхалєва К.О. на дисертаційну роботу Куриленка Я.В.

Публікації за темою дисертації

Cherniy V. I., Kurylenko Y. V. Comprehensive Rehabilitation of Cardiac Surgery Patients with Acute Left Ventricular Failure who Underwent Coronary Artery Bypass Grafting with Cardiopulmonary

CHERNIY V. I., KURYLENKO Y. V. METABOLIC COMPONENT OF ACUTE LEFT VENTRICULAR FAILURE TREATMENT IN PATIENTS WHO UNDERWENT ON-PUMP CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING

CHERNIY V. I., KURYLENKO Y. V. DIAGNOSTICS AND INTENSIVE CARE OF HEART FAILURE IN PATIENTS WHO UNDERWENT CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY WITH ARTIFICIAL CIRCULATION

ЧЕРНІЙ В.І., КУРИЛЕНКО Я.В. АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ АОРТОКОРОНАРНЕ ШУНТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

ЧЕРНІЙ В.І., КУРИЛЕНКО Я.В. ПЕРИОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ АОРТО-КОРОНАРНОМУ ШУНТУВАННІ У ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

ЧЕРНІЙ В.І., КУРИЛЕНКО Я.В. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ЛІВОШЛУНОЧКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ В УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

ЧЕРНІЙ В.І., КУРИЛЕНКО Я.В. ДІАГНОСТИКА ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ОПЕРАЦІЮ АОРТО-КОРОНАРНЕ ШУНТУВАННЯ ЗІ ШТУЧНИМ КРОВООБІГОМ

ЧЕРНІЙ В.І., КУРИЛЕНКО Я.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ ФРУКТОЗО-1,6-ДИФОСФАТУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ АОРТОКОРОНАРНЕ ШУНТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

ЧЕРНІЙ В.І., КУРИЛЕНКО Я.В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ЛІВОШЛУНОЧКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ В УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

В. І. ЧЕРНІЙ, Л. С. ФАЙНЗІЛЬБЕРГ, Я. В. КУРИЛЕНКО МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФАЗАГРАФІЇ В ЯКОСТІ МАРКЕРА ІШЕМІЧНИХ ЗМІН В МІОКАРДІ У КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ АОРТОКОРОНАРНЕ УНТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

  1. Заболотна І.Е. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи профілактики надлишкової ваги у дітей на прикладі багатопрофільного закладу охорони здоров’я : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2020. 188 с. (Науковий керівник: Дячук Д.Д., д.мед.н.,с.н.с., член-кор. НАМН України)
  2. Євсєєва В.В. Оптимізація методів периопераційного знеболення хворих на морбідне ожиріння за принципами прискореної реабілітаціі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2020. 162 с. (Науковий керівник: Черній В.І., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України)
  3. Макуха Ю.М. Клінічні особливості та удосконалення підходів до лікування хворих на інфаркт міокарда у молодому віці : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 193 с. (Науковий керівник:  Кравченко А.М., д.мед.н., доц.)
  4. Німцович Т.І. Клінічне значення та можливості корекції високої варіабельності артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, що проживають у сільській місцевості : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 498 с. (Науковий керівник:  Кравченко А.М., д.мед.н., доц.)
  5. Рубаніста М.Є. Клініко-патогенетичні особливості больових синдромів у хворих після інсульту та оптимізація їх профілактики та лікування : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 203 с. (Науковий керівник: Коваленко О.Є., д.мед.н., професор)
  6. Собанська Л.О. Удосконалення штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях у хворих на ішемічну хворобу серця та вади серця із хронічною серцевою недостатністю: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 201 с. (Науковий керівник:  Черній В.І., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України)
  7. Шаповалов Д.Ю. Обгрунтування диференційованого застосування хірургічних методів реваскуляризації гомілки та стопи у хворих на цукровий діабет : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 173 с. (Науковий керівник:  Гупало Ю.М. к.мед.н.)
  8. Щербаков Д.Є. Клінічне та експериментальне обгрунтування застосування удосконаленої моделі ендопротезу голівки променевої кістки : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 198 с. (Науковий керівник:  Бойко І.В., д.мед.н., завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)
  9. Куриленко Я.В. Удосконалення технологій періопераційного моніторингу та інтенсивної терапії при аортокоронарному шунтуванні у хворих на ішемічну хворобу серця. К., 2022. 173 с. (Науковий керівник: Черній Володимир Ілліч, доктор медичних наук, професор член-кореспондент Національної академії медичних наук України)
Прокрутити вгору