Патенти Центру 

Перелік патентів на винаходи та корисні моделі
  1. Патент на корисну модель № 63683 UA, A61M 16/00, A61M 19/00, A61M 21/00. Спосіб проведення низькопоточної анестезії з оптимізованою денітрогенацією / О.В. Науменко; О.А. Рудь; ДНУ НПЦ ПКМ ДУС. – u201110125; Заявл. 16.08.2011; опубл. 10.2011, бюл. № 19/2011.
  2. Патент на корисну модель № 64018 UA, A61B 8/00. Спосіб прогнозування перебігу безсимптомної діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця / М.Ю. Коломоєць; К.О. Міхалєв; Т.Я. Чурсіна; Я.М. Логвінов; ДНУ НПЦ ПКМ ДУС. – u201104248; Заявл. 07.04.2011; опубл. 10.2011, бюл. № 20/2011.
  3. Патент на корисну модель № 65789 UA, A61K 6/00. Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту / О.В. Дементьєва; І.О.; О.О. Кокарь; ДНУ НПЦ ПКМ ДУС. – u201108060; Заявл. 06.2011; 12.12.2011, бюл. № 23/2011.
  4. Патент на корисну модель № 68336 UA, A61B 17/00. Спосіб хірургічного лікування пахових гриж у дітей / М.С. Шейко, А.З. Журавчак, М.М. Сербул, М.І. Бойко; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – №u201109718; Заявл. 05.08.2011; опубл. 26.03.2012, Бюл. №6.
  5. Патент на корисну модель № 69753 UA, A61B 17/00. Спосіб хірургічного лікування пахових гриж у дітей / М.С.Шейко, Ю.Р. Стусик, М.Д. Дячук, Н.Ю. Мельник ; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – u201112922; 03.11.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. №9.
  6. Патент на корисну модель № 67558 UA, A61B 17/00. Спосіб лікування хронічної венозної недостатності / Ю.М. Гупало, О.Є. Швед, О.І. Наболотний та ін.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201109717; 05.08.2011; опубл. 02.2012р., Бюл. № 2.
  7. Патент на корисну модель № 74214 UA, A61M 5/142. Пристрій для здійснення місцевої інфільтраційної анестезії / О.І. Осадчий; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201202880; 12.03.2012 ; 10.2012, бюл. № 20/2012
  8. Патент на корисну модель № 74963 UA, A61B 17/00. Спосіб хірургічного лікування гідронефрозу у дітей / А.З. Журавчак, М.П. Мельничук, М.Д. Дячук; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201209211. – Заявл. 26.07.2012. – Опубл. 11.2012, бюл. № 21/2012
  9. Патент на корисну модель № 74938 UA, A61B 17/00. Спосіб забору гістологічного матеріалу з передміхурової залози / А.З. Журавчак, М.П. Мельничук, М.Д. Дячук; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201206763. – Заявл. 01.06.2012. – Опубл. 11.2012, бюл. № 21/2012.
  10. Патент на корисну модель № 67275 UA, A61B 17/00. Спосіб лікування хронічного поперекового болю при дегенеративному ураженні хребта / М.В. Квасніцький; О.М. Квасніцька; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС; № u201109174; 22.07.2011; публ. 02.2012, бюл. № 3/2012
  11. Патент на корисну модель № 67511 UA, A61B 17/00. Спосіб лікування радикулярного больового синдрому при дегенеративному ураженні поперекового відділу хребта / М.В. Квасніцький; О.М. Квасніцька; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201109173; 22.07.2011; публ. 02.2012, бюл. № 4/2012
  12. Патент на корисну модель № 74761 UA, A61M 16/10. Спосіб проведення загальної анестезії при лапароскопічних операціях у дітей раннього віку / Н.Ю. Мельник; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201204930; 19.04.2012; опубл. 11.2012, бюл. № 21/2012
  13. Патент на корисну модель № 75403. UA, A61B 17/00. Спосіб видалення некротичної тканини передміхурової залози / Журавчак А.З., Мельничук М.П.,Дячук М.Д. ; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – №u201207150. – Заявл. 12.06.2012. – Опубл.   11.2012, бюл. № 22/2012
  14. Патент на корисну модель № 74462 UA, А61В17/00. Спосіб хірургічного лікування пахових гриж / Сербул М.М., Ільченко Ф.М.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201205348; Заяв. 28.04.2012; Опубл. 25.10.2012, бюл.№20
  15. Патент на корисну модель № 75724 UA, A61B 17/00. Спосіб лазерної вапоризації передміхурової залози / Журавчак А.З., МельничукМ.П., Дячук М.Д.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201206765; 01.06.2012; 12.2012, бюл. № 23/2012
  16. Патент на корисну модель № 72357 UA, A61P 15/18. Спосіб контрацепції з застосуванням комбінованого орального контрацептиву у жінок з ожирінням та надлишковою масою тіла / Литвак О.О., Лисенко Б.М., Хабрат Б.В.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – u 201202936; 13.03.2012; публ. 08.2012, бюл. №15/2012.
  17. Патент на корисну модель № 73263 UA, A61P 15/18 . Спосіб контрацепції з застосуванням комбінованого орального контрацептиву ліндинет-20 у жінок, хворих на цукровий діабет / Литвак О.О., Лисенко Б.М., Хабрат Б.В.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – u201209214; 07.2012; публ. 10.09.2012, бюл. №17/2012.
  18. Патент на корисну модель № 69798 UA, A61B 5/11 . Система оцінки стану вестибуло-моторної проекції / Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Трінус К.Ф. ; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – u201113441; 15.11.2011; публ. 05.2012, бюл. №9/2012.
  19. Патент на корисну модель № 75725 UA, A63B 23/16 . Ручний механічний міні-тренажер для відновлення рухової активності паретичної кисті у хворих після інсульту / Коваленко О.Є., Кравченко А.М., Оводюк Н.М., Литвин О.В., Ільяшенко В.В.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – u2012 06767; 01.06.2012; публ. 12.2012, бюл. №23/201.
  20. Патент на корисну модель № 75375 UA, A63B 23/16(2006.01), A61H 1/00. Міні-тренажер для паретичної кисті руки «лапка» / Коваленко О.Є., Кравченко А.М., Оводюк Н.М., Литвин О.В., Ільяшенко В.В.; .ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – u2012 06766; 01.06.2012; публ. 11.2012, бюл. № 22/2012.
  21. Патент на корисну модель № 74453 UA, A61K 6/00. Спосіб лікування хронічного гіперпластичного кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет / ДементьєваО.В.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – u2012 05181; 26.04.2012; 10.2012, бюл. №20/2012.
  22. Патент на корисну модель № 74954 UA, A61B 17/00. Спосіб лікування варикозного розширення вен сім’яного канатика / Бойко О.М., Бойко М.І., Шейко М.С.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – u2012 07224; 13.06.2012; публ. 11.2012, бюл. №21/2012.
  23. Патент на корисну модель № 76252 UA, A61B 5/00,A61B 10/00. Спосіб лікування подагри у поєднанні із серцево – судинними захворюваннями / Якименко І.Л. ; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201207811; 25.06.2012; публ. 12.2012, бюл. № 24/2012.
  24. Патент на корисну модель № 80372 UA, А 61 В 17/00. Спосіб дренування порожнистої системи нирки при лапароскопічній пластиці пієлоуретерального сегмента / Дячук М.Д., Журавчак А.З., Шипелик О.В.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – №u201213826; 03.12.2012; публ. 27.05.2013, бюл. № 10/2013.
  25. Патент на корисну модель № 80377 UA, А 61 В 17/24. Спосіб хірургічного лікування сенсоневральної глухоти / Шкорботун Ярослав Володимирович; Шкорботун Володимир Олексійович; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201213860; 04.12.2012; публ. 27.05.2013, бюл.№ 10/2013.
  26. Патент на изобретение № 2480155 RU, А 61 В 5/11, А 61 В5/103. Способ оценки состояния вестибуломоторной проекции и система для его осуществления / Дячук Д.Д., Коломоець М.Ю., Кравченко А.Н, Тринус К.Ф.; ГНУ «НПЦ ПКМ» ГУД. – № 2011148774/14; 01.12.2011; опубл. 27.04.2013, бюл. № 12/2013.
  27. Патент на корисну модель № 80325 UA, G01N 33/50, A61B 10/00. Спосіб прогнозування результатів лікування чоловічої неплідності / Чернокульський Ігор Сергійович, Бойко Микола Іванович; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201213170; 19.11.2012; публ. 27.05.2013, бюл. № 10/2013.
  28. Патент на корисну модель № 80182 UA, A61B 17/00. Спосіб хірургічного лікування захворювань верхньощелепного синуса / Шкорботун Ярослав Володимирович; Шкорботун Володимир Олексійович; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201301696; 12.02.2013; публ. 13.05.2013, бюл. № 9/2013.
  29. Патент на корисну модель № 79942 UA, C09K 15/00, A61P 39/06, A61P 11/04. Спосіб консервативного лікування вазомоторного риніту / Єльшіна Тетяна Геннадіївна; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201212202; 24.10.2012; публ. 13.05.2013, бюл. № 9/2013.
  30. Патент на корисну модель № 78557 UA, A61B 17/00. Спосіб лазерної вапоризації передміхурової залози / А.З. Журавчак, Пасечніков С. П., Дячук; М.Д.; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201210126; 23.08.2012; публ. 25.03.2013, бюл. № 6/2013.
  31. Патент на корисну модель № 78558 UA, A63B 23/16, A61H 1/00. Міні-тренажер для паретичної кисті руки “лапка” / Коваленко Ольга Євгенівна, Кравченко Анатолій Миколайович, Оводюк Наталія Миколаївна, Половка Людмила Іванівна, Ільяшенко Вікторія Валеріївна; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201210127; 23.08.2012; публ.25.03.2013, бюл. № 6/2013.
  32. Патент на корисну модель № 78556 UA, A63B 23/16 . Ручний механічний міні-тренажер для відновлення рухової активності паретичної кисті у хворих після інсульту / Коваленко Ольга Євгенівна, Кравченко Анатолій Миколайович, Оводюк Наталія Миколаївна, Литвин Олена Вікторівна, Ільяшенко Вікторія Валеріївна; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС; № u201210125; 23.08.2012; публ. 25.03.2013, бюл. № 6/2013.
  33. Патент на корисну модель № 78299 UA, A61K 31/00, A61P 27/16. Спосіб лікування секреторного отиту / Шкорботун Ярослав Володимирович; Шкорботун Володимир Олексійович; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – №u201211492; 10.2012; публ.11.03.2013.
  34. Патент на корисну модель № 77132 UA, A61K 31/00, A61P 17/00. Спосіб лікування червоного плоского лишаю / Ошивалова Олена Олександрівна; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201209941; 08.2012; публ. 25.01.2013, бюл. № 2/2013.
  35. Патент на корисну модель № 77133 UA, A61K 31/00, A61P 17/00. Спосіб лікування хворих на алергодерматози / Ошивалова Олена Олександрівна, Шармазан Світлана Іванівна, Якобчук Анатолій Володимирович, Бойчук Андрій Михайлович; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201209942; 08.2012; публ. 25.01.2013, бюл. № 2/2013.
  36. Патент на корисну модель № 77128 UA, A61P 17/00. Спосіб лікування атопічного дерматиту / Калюжна Лідія Денисівна, Паппа Ірина Володимирівна, Мацідонська Ірина Валеріївна; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201209919; 08.2012; публ. 25.01.2013, бюл. № 2/2013.
  37. Патент на корисну модель № 81063 UA, A61B 5/00. Спосіб оцінки вмісту жирової тканини в організмі / Осадчій Олександр Ілліч; ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201212457; 10.2012; публ. 25.06.2013, бюл. № 12/2013.
  38. Патент на корисну модель № 83411 UA, G01N 33/48. Спосіб патоморфологічної діагностики радіаційно-індукованих змін у людському організмі / Терещенко Валентина Павлівна (UA); Піщиков Валерій Анатолійович (UA); Дегтярьова Лариса Вікторівна (UA); Сегеда Тетяна Прокопівна (UA); ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. – № u201302718; 03.2013; публ.10.09.2013, бюл. № 17/2013.
  39. Деклараційний патент на корисну модель №85160 A61K 6/00. Спосіб лікування гострого атрофічного кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Дементьєва Олена Василівна (UA); Мельничук Надія Олександрівна. – u201306317; 22.05.2013; Опубл. 11.11.2013, бюл. № 21.
  40. Патент на корисну модель №85218 A61C 13/32. Спосіб відновлення керамічного покриття металокерамічних мостоподібних протезів / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Панкевич Володимир Васильович. – u201306865; 31.05.2013; Опубл. 11.2013, бюл. № 21/2013.
  41. Патент на корисну модель № 85915. Спосіб діагностики товщини паранефральної клітковини у пацієнтів з високим рівнем сумарного серцево-судинного ризику / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Зінченко Наталія Іванівна. – u201305467; 26.04.2013.; опубл. 12.2013, бюл. № 23/2013.
  42. Деклараційний патент на корисну модель № 87180. Спосіб визначення рівня активних і латентних форм желатиназ у тканині пацієнтів з варикоцеле / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Бойко Микола Іванович (UA); Пасечніков Сергій Петрович (UA); Бойко Олександр Миколайович (UA); Осінський Сергій Петрович (UA); Ганусевич Ірина Іванівна (UA). – u201309966; 09.08.2013; опубл. 01.2014, бюл. № 2/2014.
  43. Патент України (на 20 р.) № 104758 A61B 5/11. Спосіб оцінки стану вестибуло-моторної проекції та система для його здійснення / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Дячук Дмитро Дмитрович (UA); Коломоєць Михайло Юрійович (UA); Кравченко Анатолій Миколайович (UA); Трінус Костянтин Федорович (UA). – a201113442; 11.2011; опубл. 11.03.2014, бюл. № 5/2014.
  44. Деклараційний патент на корисну модель № 90626. A61K 38/22 (2006.01), A61P 15/00. Спосіб профілактики рецидивів генітального ендометріозу після оперативного втручання / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Лисенко Болеслав Михайлович. – u201312479; 24.10.2013; опубл. 06.2014, бюл. № 11/2014.
  45. Патент на корисну модель № 91677 A61K 39/42. Спосіб зняття неспецифічного зв’язування антитіл при серологічній діагностиці ВІЛ-інфекції та гепатиту С / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Іванська Наіля Валєєвна (UA); Рибалко Світлана Леонтіївна (UA); Беньковська Леся Костянтинівна (UA). – u201401784; 24.02.2014; опубл. 07.2014, бюл. № 13/2014.
  46. Патент на корисну модель № 91831 C12Q 1/68 (2006.01), G01N 33/00. Спосіб диференційної діагностики справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Костюкевич Оксана Михайлівна (UA); Клименко Сергій Вікторович (UA); Антомонов Михайло Юрійович (UA); Кравченко Анатолій Миколайович (UA). – u201404928; 05.2014; опубл. 10.07.2014, бюл. № 13/2014.
  47. Патент на корисну модель № 92832 A61H 7/00, A61H 23/00. Спосіб лікування дітей з обмеженою життєдіяльністю / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Барабаш Роман Зотович (UA); Мельник Наталія Юріївна (UA); Пашков Вячєслав Константіновіч (RU); Рогов Артем Валєрієвіч (RU). – u201402229; 03.2014; опубл. 10.09.2014, бюл. № 17/2014.
  48. Патент на корисну модель № 93086 A61F 2/38 . Ендопротез голівки променевої кістки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Бойко Ігор Васильович (UA); Макаров Василь Борисович (UA). – a201312720; 10.2013; опубл. 25.09.2014, бюл. № 18/2014.
  49. Патент на корисну модель № 94618 A61B 6/00. Спосіб діагностики гіперпаратиреозу у хворих на тлі хронічної ниркової недостатності / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Ткаченко Рімма Петрівна (UA); Губар Олександр Сергійович (UA). – u201404927; 05.2014; опубл. 25.11.2014, бюл. № 22/2014.
  50. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57726. Організація проведення профілактичних оглядів дорослого населення (керівництво для сімейного лікаря) (науково-практичний твір) / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Ященко Ю.Б., Кондратюк Н.Ю. – 58119; 23.10.2014; 22.12.2014.
  51. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58330. Локальний протокол медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: досвід розробки та впровадження на амбулаторно-поліклінічному етапі (монографія) / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Кравченко А.М., Ласиця Т.С., Дзізінська О.О., Вовк К.В. – 58748; 28.11.2014; 27.01.2015.
  52. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59392. Основи менеджменту в охороні здоров’я та медичного страхування: навчальний посібник для лікарів-слухачів циклів тематичного удосконалення (твір навчального характеру) / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Дячук Д.Д., Зюков О.Л., Грузєва Т.С., Солоненко І.М., Солоненко Н.Д., Яковенко І.В.. Безпрозванна В.М., Гандзюк В.А., Зварич С.Д., Мархонь І.П., Рубан О.Є., Кубатко В.М., Вовк К.В. – 59794; 24.02.2015; 22.04.2015.
  53. Патент на промисловий зразок № 28690 24-03. Ендопротез голівки променевої кістки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Бойко І.В., Макаров В.Б. – s 201303046; 11.10.2013; опубл. 12.01.2015, бюл. №1/2015.
  54. Патент на промисловий зразок № 28900 24-02. Апарат для лапароскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Хабрат Б.В. – s 201303338; 14.11.2013; опубл. 25.02.2015, бюл. № 4/2015.
  55. Патент на корисну модель № 96520 A61B 17/42. Матковий маніпулятор / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Хабрат Борис Володимирович (UA); Хабрат Антон Борисович (UA). – u201409185; 15.08.2014; опубл. 02.2015, бюл. № 3/2015.
  56. Патент на корисну модель № 99023 A61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки до відеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413866; 24.12.2014; опубл. 05.2015, бюл. № 9/2015.
  57. Патент на корисну модель № 98979 А61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки до відеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413386; 12.12.2014; опубл. 05.2015, бюл. № 9/2015.
  58. Патент на корисну модель № 98980 А61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки до відеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413388; 12.12.2014; опубл. 05.2015, бюл. № 9/2015.
  59. Патент на корисну модель № 99060 A61B 17/94 . Спосіб ендоскопічної резекції слизової оболонки товстої кишки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500182; 12.01.2015; опубл. 05.2015, бюл. № 9/2015.
  60. Патент на корисну модель № 99066 A61B 17/94 . Спосіб ендоскопічної резекції слизової оболонки товстої кишки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500288; 15.01.2015; опубл. 05.2015, бюл. № 9/2015.
  61. Патент на корисну модель № 99034 G01N 33/48. Спосіб видалення операційного матеріалу після ендоскопічної резекції слизової оболонки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201414014; 29.12.2014; опубл. 05.2015, бюл. № 9/2015.
  62. Патент на корисну модель № 99544 G01N 33/48. Спосіб підготовки і оцінки операційного матеріалу після ендоскопічного видалення поверхневих неоплазій / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201414015; 29.12.2014; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  63. Патент на корисну модель № 99509 G01N 33/48. Спосіб підготовки і оцінки операційного матеріалу після ендоскопічного втручання / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413570; 17.12.2014; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  64. Патент на корисну модель № 99545 G01N 33/48. Спосіб хромоскопії операційного матеріалу після ендоскопічної резекції слизової оболонки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201414016; 29.12.2014; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  65. Патент на корисну модель № 99576 A61B 1/31 (2006.01), A61B 5/00. Спосіб інверсного огляду прямої кишки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500029; 01.2015; опубл. 10.06.2015, бюл. № 11/2015.
  66. Патент на корисну модель № 99534 A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки до ілєоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413894; 25.12.2014; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  67. Патент на корисну модель № 99522 Спосіб підготовки товстої кишки до відеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413740; 22.12.2014; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  68. Патент на корисну модель № 99516 A61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки до відеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413650; 19.12.2014; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  69. Патент на корисну модель № 99574 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб холодної петльової поліпектомії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500025; 05.01.2015; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  70. Патент на корисну модель № 99584 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб холодної петлевої поліпектомії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500083; 06.01.2015; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  71. Патент на корисну модель № 99585 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб холодної петлевої поліпектомії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500084; 06.01.2015; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  72. Патент на корисну модель № 99604 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб холодної щипцевої поліпектомії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500181; 12.01.2015; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  73. Патент на корисну модель № 99575 A61B 17/00, G01N 33/48 (2006.01). Спосіб видалення операційного матеріалу після ендоскопічної резекції велетенських поліпів товстої кишки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500026; 05.01.2015; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  74. Патент на корисну модель № 99586 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб холодної петлевої поліпектомії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500085; 06.01.2015; опубл. 06.2015, бюл. № 11/2015.
  75. Патент на корисну модель № 99846 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб холодної щипцевої поліпектомії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500183; 12.01.2015; опубл. 06.2015, бюл. № 12/2015.
  76. Патент на корисну модель № 100060 A61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки до відеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413569; 17.12.2014; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  77. Патент на корисну модель № 100073 A61B 1/31 (2006.01). Спосіб діагностики захворювань аноректальної ділянки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413937; 25.12.2014; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  78. Патент на корисну модель № 100075 A61B 1/31 (2006.01). Спосіб хромоскопії аноректальної ділянки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413994; 26.12.2014; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  79. Патент на корисну модель № 100083 A61B 17/00, A61B 17/94 (2006.01). Спосіб видалення операційного матеріалу після ендоскопічної резекції великих поліпів товстої кишки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500027; 05.01.2015; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  80. Патент на корисну модель № 100084 A61B 1/31 (2006.01), A61B 6/03 (2006.01), A61B 8/08 (2006.01). Спосіб діагностики поліпів товстої кишки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500028; 05.01.2015; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  81. Патент на корисну модель № 100102 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб ендоскопічної резекції слизової оболонки товстої кишки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500235; 13.01.2015; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  82. Патент на корисну модель № 100100 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб холодної щипцевої поліпектомії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500180; 12.01.2015; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  83. Патент на корисну модель № 100104 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб ендоскопічної резекції слизової оболонки товстої кишки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500264; 14.01.2015; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  84. Патент на корисну модель № 100107 A61B 17/94 (2006.01). Спосіб холодної щипцевої поліпектомії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500327; 16.01.2015; опубл. 07.2015, бюл. № 13/2015.
  85. Патент на корисну модель № 100312 A61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки і термінального відділу здухвинної кишки до ілеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413544; 16.12.2014; опубл. 07.2015, бюл. № 14/2015.
  86. Патент на корисну модель № 100315 A61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки до ендоскопічної резекції слизової оболонки / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413589; 18.12.2014; опубл. 07.2015, бюл. № 14/2015.
  87. Патент на корисну модель № 100335 A61K 9/08 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00, A61B 1/31 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01). Спосіб підготовки важкохворих до відеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500022; 05.01.2015; опубл. 07.2015, бюл. № 14/2015.
  88. Патент на корисну модель № 100335 A61K 9/08 (2006.01), A61P 1/00, A61K 33/00, A61K 31/765 (2006.01), A61B 1/31 (2006.01). Спосіб підготовки важкохворих до відеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500023; 05.01.2015; опубл. 07.2015, бюл. № 14/2015.
  89. Патент на корисну модель № 100311 A61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. Спосіб підготовки товстої кишки і термінального відділу здухвинної кишки до ілеоколоноскопії / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201413543; 16.12.2014; опубл. 07.2015, бюл. № 14/2015.
  90. Патент на корисну модель № 100548 A61B 5/00, G01N 33/48 (2006.01), G01N 21/01 (2006.01). Спосіб діагностики новоутворень шкіри / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Ошивалова О.О. – u201502060; 03.2015; опубл. 27.07.2015, бюл. № 14/2015.
  91. Патент на корисну модель № 101313 A61B 17/00, A61B 1/ Спосіб акваендоскопії анального каналу / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u 201413992; 26.12.2014; опубл.10.09.2015, бюл.№ 17/2015.
  92. Патент на корисну модель № 101318 A61B 17/00, A61B 17/94, А61В 1/31. Спосіб ендоскопічної резекції слизової оболонки товстої кишки /   Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Яковенко В.О. – u201500265; 14.01.2015; опубл.10.09.2015, бюл. № 17/2015.
  93. Патент на корисну модель № 101381 A61B 10/00, G01N33/84. Спосіб індивідуального тестування сітки для герніопластики на сумісність з організмом реципієнта / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Грищук Я.І., Лазаренко О.М., Лазаренко Г.О.,Литвин П.М., Ничитайло М.Ю., Грищук Б.Я. – u201502241; 13.03.2015; опубл.10.09.2015, бюл. № 17/2015.
  94. Патент на корисну модель № 101957 A61B 5/00, A61B 5/145, А61Р 23/00. Спосіб оцінки тяжкості хворих при загальному знеболюванні / Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини “Державного управління справами, Денисенко А.І. – u201503273; 07.04.2015; опубл.12.10.2015, бюл. № 19/2015.
Прокрутити вгору