Освіта

Анонс

Запрошуємо лікарів та сестер медичних на навчання в системі безперервного професійного розвитку з актуальних клінічних та організаційних питань. 

Додатковий набір на цикл спеціалізації лікарів за спеціальністю “Ультразвукова діагностика”

Додатковий набір на цикл спеціалізації лікарів за спеціальністю “Ультразвукова діагностика”

ДНУ «НПЦ ПКМ»ДУС оголошує додатковий набір на цикл спеціалізації лікарів за спеціальністю “Ультразвукова діагностика”.

Тривалість циклу – 3 місяці.

Опанувати нову спеціальність – лікар з ультразвукової діагностики – можуть лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю.

Також пройти навчання на циклі можуть лікарі, які не працювали більше трьох років за спеціальністю лікаря з ультразвукової діагностики, для відновлення свого права працювати за цією спеціальністю, по завершенні навчання на циклі.

Навчання спрямовано на оволодіння слухачами теоретичних знань і практичних навичок на сучасних ультразвукових сканерах для внутрішньоопераційних процедур, хірургічних утручань, діагностики стану поверхнево розташованих органів,  органів черевної порожнини та позаочеревинного простору, органів сечостатевої системи у чоловіків і жінок, опорно-рухової системи, м’яких тканин тощо.

За довідками звертатись по телефону: 098-112-98-07 (Буренок Світлана Миколаївна)

Завершення курсу «Ультразвукова діагностика»

15 грудня 2023 р. в ДНУ “НПЦ ПКМ ДУС” завершився цикл спеціалізації лікарів за спеціальністю “Ультразвукова діагностика”.

Слухачі  опанували теоретичні знання і практичні навички за програмою циклу, розробленою науковими співробітниками наукового відділу малоінвазивної хірургії та висококваліфікованими, досвідченими в сфері УЗД-діагностики, спеціалістами установи.

Набуття компетентностей слухачів відбувалось в Центрі підвищення кваліфікації  “Інститут післядипломної освіти”, відділенні рентгенологічної та функціональної діагностики з ультразвуковими дослідженнями Клініко-діагностичного центру та рентгенохірургічному блоці центру стаціонарної допомоги. До уваги осіб, які навчалися, були представлені  сучасні ультразвукові сканери для внутрішньоопераційних процедур, хірургічних утручань, діагностики стану поверхнево розташованих органів (щитоподібної та паращитоподібних залоз, молочних, слинних залоз, лімфатичних вузлів),  органів черевної порожнини та позаочеревинного простору (печінки та жовчевивідних шляхів, підшлункової залози, селезінки, нирок, наднирників), органів сечостатевої системи у чоловіків та жінок, опорно-рухової системи, м’яких тканин тощо, на яких слухачі навчалися практиці проведення ультразвукових досліджень.

Проходження спеціалізації «УЗД»

18 вересня 2023 року в Державній науковій установі «Науково- практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (далі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) було розпочато черговий цикл спеціалізації «Ультразвукова діагностика», у якому приймають участь лікарі різних спеціальностей – лікарі-ендокринологи, лікарі-акушер-гінекологи, лікарі-хірурги, лікарі-хірурги серцево-судинні, лікарі з медицини невідкладних станів та інші. Програмою навчального циклу передбачено не тільки теоретичне підгрунтя дисципліни, а перш за все практико-орієнтоване спрямування навчання – 290 годин практичних занять з використанням новітніх освітніх технологій та сучасного обладнання ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Практичні заняття проводять не тільки фахівці з ультразвукової та функціональної діагностики, а і лікарі клініцисти, які в своїй клінічній практиці використовують сонографічні дослідження як метод об'єктивізації стану пацієнта, до прикладу, в акушерській та гінекологічній практиці, в абдомінальній та судинній хірургії, ендокринології.

Розпочався цикл спеціалізації лікарів з ультразвукової діагностики

 У ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС розпочався цикл спеціалізації лікарів з ультразвукової діагностики, який триватиме з 18 вересня по 15 грудня 2023 року. Вступну конференцію відкрила заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи та якості надання медичної допомоги, доктор медичних наук, доцент, пров. наук. співр. Олена Ошивалова, яка ознайомила слухачів з історією установи та нинішніми основними напрямами діяльності, наголосила на орієнтованість адміністрації та колективу працівників на задоволення потреб пацієнтів шляхом тісного поєднання наукових, освітніх і лікувально-діагностичних  технологій з використанням найсучаснішого медичного обладнання, відзначила основне завдання навчального циклу: надати можливість слухачам оволодіти теорією і практикою ультразвукових досліджень різних органів і систем в реальних умовах клінічної практики.

Цикл спеціалізації «Ультразвукова діагностика»

Цикл спеціалізації «Ультразвукова діагностика»

Шановні лікарі!

Бажаєте отримати новий затребуваний фах лікарської спеціальності?

Центр підвищення кваліфікації «Інститут післядипломної освіти» Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами пропонує максимально продуктивну програму навчання на циклі спеціалізації «Ультразвукова діагностика»

Викладацький склад – науковці та практикуючі лікарі

Навчання відбувається протягом 3 місяців з використанням новітніх освітніх технологій та сучасного обладнання

Зручний формат навчання (очний, очно-заочна з елементами дистанційної освіти)

Доступна вартість

Сертифікат державного зразка з фаху «Ультразвукова діагностика»

З питань комплектації груп та реєстрації на цикл спеціалізації звертатись за адресою: м. Київ, вул Верхня, 5, Центр підвищення кваліфікації «Інститут післядипломної освіти» ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, ІV поверх, каб.№5,

директор: Буренок Світлана Миколаївна
 тел.: (044)254-68-54, (098)112-98-07

Цикл спеціалізації «Ультразвукова діагностика»  – сучасний формат отримання нового фаху для лікаря-спеціаліста

3 місяці навчання –19 940 грн.

Для лікарів спеціальностей “Лікувальна справа” або “Педіатрія”.

Підготовка лікарів спеціальностей “Лікувальна справа” або “Педіатрія” до атестації на звання “лікар-спеціаліст” за фахом «Ультразвукова діагностика», та визначення рівня його знань та вмінь відповідно до кваліфікаційних вимог.

Українська.

Весь передбачений обсяг сучасних теоретичних знань, інноваційних технологій, необхідних лікарю-спеціалісту з УЗД для проведення кваліфікованого ультразвукового обстеження:

 • із застосуванням інтервенційних лікувально-діагностичних методів, у тому числі – спеціальних (доплеографія, інтраопераційна ехографія із штучним контрастуванням тощо);
 • фундаментальні знання з ультразвукової анатомії органів та систем;
 • актуальні питання УЗД аномалій розвитку органів та систем  неонатологічного напряму, обстеження вагітної та плоду.
 • Оволодіння базовими методами ультразвукових досліджень при патологічних ураженнях органів і систем людини.
 • Опанування основними сучасними ультразвуковими дослідженнями органів та систем.
 • Оформлення висновків та відповідної медичної документації.

Сертифікат встановленого зразка лікаря-спеціаліста з фаху «Ультразвукова діагностика».

Професійно та якісно проводити кваліфіковане ультразвукове обстеження, використовуючи системний підхід у дослідженні, критерії та параметри оцінювання патологічних змін для діагностування хвороб.

 • Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики,
 • УЗ діагностика органів черевної порожнини,
 • УЗ діагностика органів сечостатевої системи,
 • УЗ діагностика органів ендокринної системи,
 • УЗ діагностика органів грудної залози,
 • УЗ діагностика поверхнево розташованих органів та тканин,
 • УЗ діагностика в педіатричній практиці,
 • Доплерографія судин голови та шиї,
 • Доплерографія периферичних судин,
 • Ехокардіографія,
 • Особливості ультразвукового дослідження вагітної та плоду на різних термінах гестації,
 • Допоміжні методики в ультразвуковій діагностиці (еластографія, стеатометрія, інвазивні маніпуляції під контролем УЗ),
 • УЗ скринінг при різноманітних станах.

Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота.

Вебінари, кейс-метод, аналіз даних і ситуацій, анкетування, методика «рівний-рівному» тощо.

Очна, очно-заочна із елементами дистанційної освіти.

Проміжний та підсумковий контроль (залік).

 • Козаренко Т.М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри радіології Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика;
 • Лисенко Б.М., доктор медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Дячук М.Д., кандидат медичних наук, завідувач операційного відділення з рентгенохірургічним блоком ЦСД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Шапринський В.В., кандидат медичних наук, старший старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Гурандо А.В., доктор філософії, старший науковий співробітник ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ»;
 • Зінченко Н.І., завідувач відділення рентгенологічної та функціональної діагностики з УЗД КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Севастьянова Н.Є., лікар з УЗД КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
 • Солодухіна Ю.Є., лікар вищої категорії УЗД;
 • Стельмах О.А., молодший науковий співробітник, наукового відділу внутрішньої медицини, лікар з функціональної діагностики та УЗД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
 • Хабрат А.Б., – завідувач гінекологічного відділення КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

Тел.: (044) 254-68-54

Директор: Буренок Світлана Миколаївна

Адреса: вул. Верхня,5

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ЯКІ  НАДАЄ ЛІКАР ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НА ЦИКЛ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

1.Заява.

2.Посвідчення про відрядження для іногородніх.

3.Паспорт (оригінал, копія 1,2 сторінки та сторінка з пропискою).

4.Ідентифікаційний код (копія).

5.Копія диплому про повну вищу медичну освіту.

6.Копія Сертифікату про інтернатуру.

7.Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо диплом або інші документи видані на інше прізвище (копія). Від головного лікаря лікувального закладу.

8.Довідка з місця роботи про займану посаду або копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).

9.Лист-клопотання від адміністрації закладу охорони здоров’я, де працює слухач.

10.Фото 3х4 (3шт.)

Копії документів повинні бути засвідчені згідно законодавства України.

 Оригінали документів представляються при оформленні на курси.

Прокрутити вгору