Оголошення

Науково-практична конференція за участю молодих вчених «Сучасні аспекти розвитку персоніфікованої медицини: виклики сьогодення і погляд у майбутнє»

Вельмишановний колего!

01-02 листопада 2023 р. буде проведена науково-практична конференція за участю молодих вчених «Сучасні аспекти розвитку персоніфікованої медицини: виклики сьогодення і погляд у майбутнє». Організатором конференції є Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Програмні питання конференції:

 1. Актуальні питання громадського здоров’я.
 2. Інноваційні, міждисциплінарні та персоніфіковані підходи до планування та проведення профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я населення.
 3. Організаційно-методологічні, клінічні та міждисциплінарні аспекти персоніфікованого надання медичної допомоги пацієнтам з коморбідними станами у практиці внутрішньої медицини з урахуванням викликів сьогодення.
 4. Інноваційні, у т.ч. мінінвазивні технології у хірургічній практиці та їхнє анестезіологічне забезпечення.
 5. Комплексне ведення пацієнтів з бойовою травмою: хірургічне лікування, анестезіологічний супровід та інтенсивна терапія.
 6. COVID-19 та постковідний синдром як міждисциплінарні проблеми.
 7. Раціональна фармакотерапія у клінічній практиці з позицій доказової медицини.
 8. Актуальні питання посттравматичних стресових розладів в умовах воєнного стану.
 9. Досвід упровадження телемедичних технологій у клінічній практиці.
 10. Фундаментальні дослідження в медицині: перспективи впровадження у клінічну практику.
 11. Персоніфікована медицина і штучний інтелект: перспективи застосування.

Інформаційне повідомлення

Анкета учасника конференції*

*Термін реєстрації учасників конференції – до 27 жовтня 2023 року включно. Уся подальша інформація буде надсилатися лише зареєстрованим учасникам!

19.09.2023

Шановні лікарі

Бажаєте отримати новий затребуваний фах лікарської спеціальності?

Центр підвищення кваліфікації «Інститут післядипломної освіти» Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами пропонує максимально продуктивну програму навчання на циклі спеціалізації «Ультразвукова діагностика»

Викладацький склад – науковці та практикуючі лікарі

Навчання відбувається протягом 3 місяців з використанням новітніх освітніх технологій та сучасного обладнання

Зручний формат навчання (очний, очно-заочна з елементами дистанційної освіти)

Доступна вартість

Сертифікат державного зразка з фаху «Ультразвукова діагностика»

З питань комплектації груп та реєстрації на цикл спеціалізації звертатись за адресою: м. Київ, вул Верхня, 5, Центр підвищення кваліфікації «Інститут післядипломної освіти» ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, ІV поверх, каб.№5,

директор: Буренок Світлана Миколаївна  тел.: (044)254-68-54

Цикл спеціалізації «Ультразвукова діагностика»  – сучасний формат отримання нового фаху для лікаря-спеціаліста

3 місяці навчання –19 940 грн.

Для лікарів спеціальностей “Лікувальна справа” або “Педіатрія”.

Підготовка лікарів спеціальностей “Лікувальна справа” або “Педіатрія” до атестації на звання “лікар-спеціаліст” за фахом «Ультразвукова діагностика», та визначення рівня його знань та вмінь відповідно до кваліфікаційних вимог.

Українська.

Весь передбачений обсяг сучасних теоретичних знань, інноваційних технологій, необхідних лікарю-спеціалісту з УЗД для проведення кваліфікованого ультразвукового обстеження:

 • із застосуванням інтервенційних лікувально-діагностичних методів, у тому числі – спеціальних (доплеографія, інтраопераційна ехографія із штучним контрастуванням тощо);
 • фундаментальні знання з ультразвукової анатомії органів та систем;
 • актуальні питання УЗД аномалій розвитку органів та систем  неонатологічного напряму, обстеження вагітної та плоду.
 • Оволодіння базовими методами ультразвукових досліджень при патологічних ураженнях органів і систем людини.
 • Опанування основними сучасними ультразвуковими дослідженнями органів та систем.
 • Оформлення висновків та відповідної медичної документації.

Сертифікат встановленого зразка лікаря-спеціаліста з фаху «Ультразвукова діагностика».

Професійно та якісно проводити кваліфіковане ультразвукове обстеження, використовуючи системний підхід у дослідженні, критерії та параметри оцінювання патологічних змін для діагностування хвороб.

 • Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики,
 • УЗ діагностика органів черевної порожнини,
 • УЗ діагностика органів сечостатевої системи,
 • УЗ діагностика органів ендокринної системи,
 • УЗ діагностика органів грудної залози,
 • УЗ діагностика поверхнево розташованих органів та тканин,
 • УЗ діагностика в педіатричній практиці,
 • Доплерографія судин голови та шиї,
 • Доплерографія периферичних судин,
 • Ехокардіографія,
 • Особливості ультразвукового дослідження вагітної та плоду на різних термінах гестації,
 • Допоміжні методики в ультразвуковій діагностиці (еластографія, стеатометрія, інвазивні маніпуляції під контролем УЗ),
 • УЗ скринінг при різноманітних станах.

Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота.

Вебінари, кейс-метод, аналіз даних і ситуацій, анкетування, методика «рівний-рівному» тощо.

Очна, очно-заочна із елементами дистанційної освіти.

Проміжний та підсумковий контроль (залік).

 • Козаренко Т.М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри радіології Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика;
 • Лисенко Б.М., доктор медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Дячук М.Д., кандидат медичних наук, завідувач операційного відділення з рентгенохірургічним блоком ЦСД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Шапринський В.В., кандидат медичних наук, старший старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Гурандо А.В., доктор філософії, старший науковий співробітник ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ»;
 • Зінченко Н.І., завідувач відділення рентгенологічної та функціональної діагностики з УЗД КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Севастьянова Н.Є., лікар з УЗД КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
 • Солодухіна Ю.Є., лікар вищої категорії УЗД;
 • Стельмах О.А., молодший науковий співробітник, наукового відділу внутрішньої медицини, лікар з функціональної діагностики та УЗД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
 • Хабрат А.Б., – завідувач гінекологічного відділення КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

Тел.: (044) 254-68-54

Директор: Буренок Світлана Миколаївна

Адреса: вул. Верхня,5

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ЯКІ  НАДАЄ ЛІКАР ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НА ЦИКЛ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

1.Заява.

2.Посвідчення про відрядження для іногородніх.

3.Паспорт (оригінал, копія 1,2 сторінки та сторінка з пропискою).

4.Ідентифікаційний код (копія).

5.Копія диплому про повну вищу медичну освіту.

6.Копія Сертифікату про інтернатуру.

7.Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо диплом або інші документи видані на інше прізвище (копія). Від головного лікаря лікувального закладу.

8.Довідка з місця роботи про займану посаду або копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).

9.Лист-клопотання від адміністрації закладу охорони здоров’я, де працює слухач.

10.Фото 3х4 (3шт.)

Копії документів повинні бути засвідчені згідно законодавства України.

 Оригінали документів представляються при оформленні на курси.

Шановні пацієнти

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами проводить амбулаторний прийом пацієнтів з 08.00 до 18.00 відповідно до графіків роботи лікарів.

Невідкладна хірургічна допомога надається цілодобово на безоплатній основі.

Амбулаторно-поліклінічна та невідкладна хірургічна допомога надаються всім категоріям пацієнтів: прикріпленому та неприкріпленому на медичне обслуговування населенню.

Додаткова інформація за телефонами:

(044) 254-64-00

(044) 254-64-17

Шановні пацієнти!

Для отримання інформації стосовно роботи амбулаторно-поліклінічної служби та консультації в телефонному режимі просимо Вас звертатися за номерами телефонів

з 8:00 до 20:00: 

254-64-00,    254-64-17,    254-68-66

з 20:00 до 8:00:  

284-70-08,    284-70-09,    284-71-01

У випадку невідкладного стану просимо Вас телефонувати за номером 103.

Додаткова доза вакцини проти COVID-19

  У В А Г А !

Особам, які :

 • мають первинні або набуті імунодефіцитні стани на момент вакцинації;
 • перебувають під наглядом з хронічними лімфопроліферативними розладами, включаючи гематологічні злоякісні пухлини;
 • мають імунодефіцит, спричинений  ВІЛ-інфекцією;
 • отримували високі дози стероїдів з будь якої причини за місяць до вакцинації;
 • віком понад 60 років, які були щеплені двома дозами вакцини на вірусній платформі (Короновак)

рекомендується щепитися додатковою дозою вакцини проти COVID-19 в період від 28 днів до 3 місяців від дня отримання останньої дози в первинній вакцинації (повторного введення вакцини).

«Додаткова доза» – доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту у осіб, які за станом свого здоров’я  мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції.

У разі виникнення питань щодо щеплення додатковою дозою проти COVID-19 рекомендуємо звернутися до свого лікаря терапевта Центру первинної медичної допомоги.

Тел. столу довідкової інформації:

254-64-00

Інформація щодо щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  підготовлена  згідно наказу МОЗ України №2770 від 13 грудня  2021 року «Про введення в дію Рішення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 01 2021 року»

Шановні пацієнти!

У зв`язку із впровадженням в державі електронного листка тимчасової непрацездатності (лікарняного)*

з 01 жовтня 2021 року, відкриття лікарняного лікарями ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС буде відбуватися тільки за наявності у пацієнта:

 • паспорту
 • ідентифікаційного коду
 • мобільного телефону.

 Адміністрація ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

 *у відповідності до наказу МОЗ України від 01.06.2021 року №1066

Конкурс в аспірантуру

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

в аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціальна підготовка за спеціалізаціями:

 «кардіологія», «внутрішні хвороби», «нервові хвороби», «травматологія та ортопедія», «хірургія», «урологія», «акушерство та гінекологія», «анестезіологія та інтенсивна терапія», «соціальна медицина»

 Навчання за державним замовленням і за кошти юридичних (фізичних) осіб.

Форми навчання:  очна денна (з відривом від виробництва), очна вечірня (без відриву від виробництва), заочна.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: заяву на ім’я директора; особовий листок з обліку кадрів; медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о; копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації  “лікар”; копію диплома магістра медицини (за наявності) із зазначенням здобутої спеціальності та кваліфікації; копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності («кардіологія», «неврологія», «хірургія», «урологія», «акушерство і гінекологія», «анестезіологія», «організація і управління охороною здоров’я»»); копія посвідчення про присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії з відповідної лікарської спеціальності (за наявності); витяг з трудової книжки, засвідчений за основним місцем роботи; копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; список опублікованих наукових праць,  винаходів і корисних моделей (за наявності) або наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.  Паспорт, диплом про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації «лікар», диплом магістра медицини (за наявності) та сертифікат лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності пред’являються вступником особисто.

Термін прийому документів – з 04 вересня по 04 жовтня 2023 року.

Вступні випробування з 23 жовтня по 03 листопада 2023 року.

Вступники складають іспити з відповідної спеціальності (спеціалізації) та з іноземної мови.

Початок навчання 01 грудня 2023 року.

Документи у паперовому вигляді приймаються відповідальним секретарем приймальної комісії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за адресою: 01014,  м. Київ,  вул. Верхня, 5, учбовий центр, 1 кімн. з 10-00 до 15-00.  

Телефон: (044) 254-68-71; (044) 284-79-93.

Шановні пацієнти!

У випадку виникнення у Вас симптомів  гострого респіраторного захворювання та необхідності візиту до лікаря-терапевта ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  зателефонуйте, будь-ласка за телефоном:

254-64-19 або 254-68-12

для попереднього запису на прийом в каб. 104-а.

Це дасть Вам можливість уникнути очікування в черзі!

Увага! Змінено банківські рахунки установи

До уваги пацієнтів,

медичне обслуговування яких здійснюється ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на підставі Договорів про медичне обслуговування!

У зв’язку з запровадженням міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні, з 03.01.2020 змінено рахунки ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Оплату послуг за Договорами про медичне обслуговування просимо здійснювати на наступні рахунки:

 • за медичні послуги (крім перебування на ліжку) на:

р/р UA 89 820172 031 32310022010 12085 в ДКСУ;

 • за перебування на ліжку на:

р/р UA 90 820172 031 32010022020 12085 в ДКСУ.

Просимо найближчим часом звернутися до кабінету з договірної роботи, що розташований на першому поверсі будівлі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, для отримання письмових повідомлень про зміну рахунків.