Завершення курсу «Ультразвукова діагностика»

15 грудня 2023 р. в ДНУ “НПЦ ПКМ ДУС” завершився цикл спеціалізації лікарів за спеціальністю “Ультразвукова діагностика”.

Слухачі  опанували теоретичні знання і практичні навички за програмою циклу, розробленою науковими співробітниками наукового відділу малоінвазивної хірургії та висококваліфікованими, досвідченими в сфері УЗД-діагностики, спеціалістами установи.

Набуття компетентностей слухачів відбувалось в Центрі підвищення кваліфікації  “Інститут післядипломної освіти”, відділенні рентгенологічної та функціональної діагностики з ультразвуковими дослідженнями Клініко-діагностичного центру та рентгенохірургічному блоці центру стаціонарної допомоги. До уваги осіб, які навчалися, були представлені  сучасні ультразвукові сканери для внутрішньоопераційних процедур, хірургічних утручань, діагностики стану поверхнево розташованих органів (щитоподібної та паращитоподібних залоз, молочних, слинних залоз, лімфатичних вузлів),  органів черевної порожнини та позаочеревинного простору (печінки та жовчевивідних шляхів, підшлункової залози, селезінки, нирок, наднирників), органів сечостатевої системи у чоловіків та жінок, опорно-рухової системи, м’яких тканин тощо, на яких слухачі навчалися практиці проведення ультразвукових досліджень.

Проводили теоретичні та практичні заняття досвідчені професіонали: в. о. завідувача наукового відділу малоінвазивної хірургії д. мед. н. Болеслав Лисенко; завідувач операційного відділення з рентгенохірургічним блоком, науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії, к. мед. н. Михайло Дячук; старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, к. мед. н. Василь Шапринський; завідувач відділення рентгенологічної та функціональної діагностики з ультразвуковими дослідженнями Клініко-діагностичного центру, лікар з ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії Наталя Зінченко; завідувач гінекологічного відділення Антон Хабрат та інші.

По завершенні вивчення програмного матеріалу, яке тривало 3 місяці, слухачі успішно витримали теоретичний іспит та продемонстрували набуті практичні навички. На підсумковій конференції відбулось жваве обговорення підсумків навчання слухачами, викладачами та представниками адміністрації установи. За даними анкетного опитування, слухачі високо оцінили умови навчання і змістовність програми спеціалізації. Успішної роботи в статусі лікаря з ультразвукової діагностики побажали слухачам головний лікар, заступник директора з клінічної роботи д. мед. н. професор Олег Зюков та заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи та якості надання медичної допомоги д. мед. н. доцент Олена Ошивалова. Заступник директора з освітньо-наукової роботи д. мед. н. професор Вікторія Горачук вручила слухачам сертифікати спеціалістів.

Прокрутити вгору