Захищені дисертаційні роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 222 “Медицина” Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами 

 1. Заболотна І.Е. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи профілактики надлишкової ваги у дітей на прикладі багатопрофільного закладу охорони здоров’я : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2020. 188 с. (Науковий керівник: Дячук Д.Д., д.мед.н.,с.н.с., член-кор. НАМН України)
 2. Євсєєва В.В. Оптимізація методів периопераційного знеболення хворих на морбідне ожиріння за принципами прискореної реабілітаціі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2020. 162 с. (Науковий керівник: Черній В.І., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України)
 3. Макуха Ю.М. Клінічні особливості та удосконалення підходів до лікування хворих на інфаркт міокарда у молодому віці : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 193 с. (Науковий керівник:  Кравченко А.М., д.мед.н., доц.)
 4. Німцович Т.І. Клінічне значення та можливості корекції високої варіабельності артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, що проживають у сільській місцевості : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 498 с. (Науковий керівник:  Кравченко А.М., д.мед.н., доц.)
 5. Рубаніста М.Є. Клініко-патогенетичні особливості больових синдромів у хворих після інсульту та оптимізація їх профілактики та лікування : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 203 с. (Науковий керівник: Коваленко О.Є., д.мед.н., професор)
 6. Собанська Л.О. Удосконалення штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях у хворих на ішемічну хворобу серця та вади серця із хронічною серцевою недостатністю: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 201 с. (Науковий керівник:  Черній В.І., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України)
 7. Шаповалов Д.Ю. Обгрунтування диференційованого застосування хірургічних методів реваскуляризації гомілки та стопи у хворих на цукровий діабет : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 173 с. (Науковий керівник:  Гупало Ю.М. к.мед.н.)
 8. Щербаков Д.Є. Клінічне та експериментальне обгрунтування застосування удосконаленої моделі ендопротезу голівки променевої кістки : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 198 с. (Науковий керівник:  Бойко І.В., д.мед.н., завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)
 9. Куриленко Я.В. Удосконалення технологій періопераційного моніторингу та інтенсивної терапії при аортокоронарному шунтуванні у хворих на ішемічну хворобу серця. К., 2022. 173 с. (Науковий керівник: Черній Володимир Ілліч, доктор медичних наук, професор член-кореспондент Національної академії медичних наук України)
 10.  Ноцек М.С.  Оптимізація способів естетичної корекції чоловічих статевих органів як методу контролю психосексуального стану пацієнта. К., 2023. 149 с. (Науковий керівник: Бойко М.І.  д. мед. н., проф.)
 11. Голяченко О.А. Клінічна та економічна ефективність хірургічного лікування атеросклеротичного ураження стегново-підколінного сегменту нижньої кінцівки у хворих з ішемією, що загрожує кінцівці. К.,2023. 183 с.(Науковий керівник: Гупало Юрій Миронович, к.мед.н.)
Прокрутка до верху