Клінічний випадок. В чому небезпека фібриляції передсердь.

Клінічний випадок. В чому небезпека фібриляції передсердь.

Пацієнт Ч., 77р., в анамнезі персистуюча форма  фібриляції передсердь (ФП) з частими пароксизмами, ішемічні інсульти в басейні ПМА, СМА справа (МРТ г/м 29.09.2023 р.). Поступив  03.05.24. з черговим пароксизмом ФП невідомої давнини. Було виконано черезстравохідну ехокардіографію (ЧС Ехо-КГ), за результатами якої виявлене гіпоехогенне рухоме утворення в порожнині вушка лівого передсердя (тромб),  синдром спонтанного контрастування ++++, що стало протипоказом (високий ризик кардіоемболічного інсульту) до відновлення синусового ритму. Пацієнту була відкорегована антикоагулянтна терапія та рекомендовано повторити ЧС Ехо-КГ через 4 тижні.

На повторній  Ехо-КГ (через місяць):  у порожнинах серця, в т.ч., у  вушку лівого передсердя тромбів не виявлено, швидкість вигнання з   достатня.    Зважаючи на відсутність протипоказів, проведена кардіоверсія (150 Дж). Синусовий ритм відновлений з першої спроби. 

Новини:
Прокрутка до верху