Шановні лікарі

Бажаєте отримати новий затребуваний фах лікарської спеціальності?

Центр підвищення кваліфікації «Інститут післядипломної освіти» Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами пропонує максимально продуктивну програму навчання на циклі спеціалізації «Ультразвукова діагностика»

Викладацький склад – науковці та практикуючі лікарі

Навчання відбувається протягом 3 місяців з використанням новітніх освітніх технологій та сучасного обладнання

Зручний формат навчання (очний, очно-заочна з елементами дистанційної освіти)

Доступна вартість

Сертифікат державного зразка з фаху «Ультразвукова діагностика»

З питань комплектації груп та реєстрації на цикл спеціалізації звертатись за адресою: м. Київ, вул Верхня, 5, Центр підвищення кваліфікації «Інститут післядипломної освіти» ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, ІV поверх, каб.№5,

директор: Буренок Світлана Миколаївна  тел.: (044)254-68-54

Цикл спеціалізації «Ультразвукова діагностика»  – сучасний формат отримання нового фаху для лікаря-спеціаліста

Для лікарів спеціальностей “Лікувальна справа” або “Педіатрія”.

Підготовка лікарів спеціальностей “Лікувальна справа” або “Педіатрія” до атестації на звання “лікар-спеціаліст” за фахом «Ультразвукова діагностика», та визначення рівня його знань та вмінь відповідно до кваліфікаційних вимог.

Українська.

Весь передбачений обсяг сучасних теоретичних знань, інноваційних технологій, необхідних лікарю-спеціалісту з УЗД для проведення кваліфікованого ультразвукового обстеження:

 • із застосуванням інтервенційних лікувально-діагностичних методів, у тому числі – спеціальних (доплеографія, інтраопераційна ехографія із штучним контрастуванням тощо);
 • фундаментальні знання з ультразвукової анатомії органів та систем;
 • актуальні питання УЗД аномалій розвитку органів та систем  неонатологічного напряму, обстеження вагітної та плоду.
 • Оволодіння базовими методами ультразвукових досліджень при патологічних ураженнях органів і систем людини.
 • Опанування основними сучасними ультразвуковими дослідженнями органів та систем.
 • Оформлення висновків та відповідної медичної документації.

Сертифікат встановленого зразка лікаря-спеціаліста з фаху «Ультразвукова діагностика».

Професійно та якісно проводити кваліфіковане ультразвукове обстеження, використовуючи системний підхід у дослідженні, критерії та параметри оцінювання патологічних змін для діагностування хвороб.

 • Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики,
 • УЗ діагностика органів черевної порожнини,
 • УЗ діагностика органів сечостатевої системи,
 • УЗ діагностика органів ендокринної системи,
 • УЗ діагностика органів грудної залози,
 • УЗ діагностика поверхнево розташованих органів та тканин,
 • УЗ діагностика в педіатричній практиці,
 • Доплерографія судин голови та шиї,
 • Доплерографія периферичних судин,
 • Ехокардіографія,
 • Особливості ультразвукового дослідження вагітної та плоду на різних термінах гестації,
 • Допоміжні методики в ультразвуковій діагностиці (еластографія, стеатометрія, інвазивні маніпуляції під контролем УЗ),
 • УЗ скринінг при різноманітних станах.

Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота.

Вебінари, кейс-метод, аналіз даних і ситуацій, анкетування, методика «рівний-рівному» тощо.

Очна, очно-заочна із елементами дистанційної освіти.

Проміжний та підсумковий контроль (залік).

 • Козаренко Т.М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри радіології Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика;
 • Лисенко Б.М., доктор медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Дячук М.Д., кандидат медичних наук, завідувач операційного відділення з рентгенохірургічним блоком ЦСД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Шапринський В.В., кандидат медичних наук, старший старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Гурандо А.В., доктор філософії, старший науковий співробітник ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ»;
 • Зінченко Н.І., завідувач відділення рентгенологічної та функціональної діагностики з УЗД КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД;
 • Севастьянова Н.Є., лікар з УЗД КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
 • Солодухіна Ю.Є., лікар вищої категорії УЗД;
 • Стельмах О.А., молодший науковий співробітник, наукового відділу внутрішньої медицини, лікар з функціональної діагностики та УЗД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
 • Хабрат А.Б., – завідувач гінекологічного відділення КДЦ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, лікар з УЗД.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

Тел.: (044) 254-68-54

Директор: Буренок Світлана Миколаївна

Адреса: вул. Верхня,5