Захист дисертаційної роботи Семененко Наталії Вікторівни

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

СТАТТІ:

  1. Шапринський В.О., Шапринський В.В., Семененко Н.В. Використання термічних та нетермічних методик хірургічного лікування хворих із первинним варикозним розширенням вен нижніх кінцівок стадії С2. Клінічна та профілактична медицина №4(18)/2021. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(18).2021.07 (Фахове видання України, проіндексоване у базі даних Scopus).

https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/187

  1. Шапринський В.В., Семененко Н.В. Пункційні мініінвазивні методи хірургічного лікування первинного варикозу поверхневих вен нижніх кінцівок стадій С2-С6s. Клінічна та профілактична медицина №23/2023. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.06 (Фахове видання України, проіндексоване у базі даних Scopus).

https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/245

  1. Shaprynskyi VO, Shaprynskyi VV, Semenenko NV. MANAGEMENT OF MINIINVASIVE TREATMENT OF PRIMARY VARICOSE SUPERFICIAL VEINS. Wiad Lek. 2023; 76(5pt2):1233-1238. https://doi.org/10.36740/WLek202305215 PMID: 37364078. (Наукове видання, проіндексоване у базі даних Scopus).

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2023/WLek2023052.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37364078 

  1. В. О. Шапринський, Р. В. Пилипенко, Н. В. Семененко, В. Р. Тагеєв Зміни «вуглеводного мікроелементозу» в крові з ліктьових та уражених вен нижніх кінцівок хворих на варикозну хворобу з коморбідним цукровим діабетом 2 типу. Харківська хірургічна школа, №1 (124) 2024, ст. 44-50. (Фахове видання України).

http://ionh.com.ua/files/hhsh_1_2024.pdf

  1. Лазаренко, Г. О., Лазаренко, О. М., Шапринський, В. В., & Семененко, Н. В. (2023). ВПЛИВ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ СУДИННИХ СТЕНТІВ АДАПТУЮЧОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ (AdC) ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЇЇ БІОСУМІСНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ РЕСТЕНОЗУ (експериментальне дослідження). Клінічна та профілактична медицина, (5), 42-48. https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2023.06

https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/310

ТЕЗИ:

  1. Шапринський В.В., Семененко Н.В. Малоінвазивні пункційні методики хірургічного лікування хронічного захворювання вен нижніх кінцівок. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні досягнення і перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини» 03 листопада 2022. (Тези)

https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/238/208

  1. Шапринський, В. Семененко, Н. Термічні та нетермічні методики хірургічного лікування хворих із первинним варикозом стадії С2. XXXIV Міжнародна науково-практична конференція «Problems of the development of modern science», 30 серпня -02 вересня 2022р., Мадрид, Іспанія. (Тези)

https://isg-konf.com/uk/problems-of-the-development-of-modern-science/

  1. Шапринський, В. Семененко, Н. Малоінвазивні методики хірургічного лікування хворих із хронічним захворюванням поверхневих вен нижніх кінцівок. XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», 5-8 липня,2022р., Гельсінкі, Фінляндія. (Тези)

https://isg-konf.com/uk/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-2/

  1. Шапринський В.О., Семененко Н.В., Пилипенко Р.В. Комбіноване мініінвазивне лікування хронічного захворювання вен стадії С6 за класифікацією СЕАР. Сухаревські читання 2023. The Ukrainian Journal of Clinical Surgery. 2023 January/February; 90(3):2-67. DOI : 10.26779/2786-832X.2023.3.02. (Тези)

https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/1099?articlesBySameAuthorPage=1

  1. Шапринський В.О., Семененко Н.В. Малоінвазивне комбіноване хірургічне лікування ускладнених форм хронічного захворювання вен на фоні артеріальної недостатності. The Ukrainian Journal of Clinical Surgery. 2024 Березень/Квітень; 91(2)71-72. (Тези)

https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/view/176/1-2024-ua-pdf

 

Прокрутка до верху