Наукова співпраця та міжнародне співробітництво

Співпраця з іншими науковими установами, вищими навчальними закладами та закладами охорони здоров’я України

 

 • Національною науковою медичною бібліотекою України;
 • Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;
 • ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України»;
 • Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги  та  медицини катастроф МОЗ України;
 • ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології  імені О.О. Шалімова НАМН України»;
 • ДУ Національний науковий центр «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України;
 • ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені  М.М. Амосова НАМН України»;
 • Науково-дослідним інститутом травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету;
 • Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця;
 • Київським національним університетом імені Т.Г. Шевченка;
 • Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України;
 • Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
 • Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН  України;
 • Інститутом хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України;
 • Інститутом магнетизму НАН України та МОНМС України;
 • Національним технічним університетом України «Київський  політехнічний інститут»;
 • Київською міською клінічною лікарнею № 1;
 • Олександрівською міською лікарнею м. Києва;
 • ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 6» м. Дніпропетровськ;
 • ДЗ «Відділкова лікарня станції Кривий Ріг – Головний»;
 • Рівненською обласною клінічною лікарнею;
 • ДП Санаторій «Конча-Заспа»

Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність Центру має різноаспектний характер та спрямована на встановлення і розвиток міжнародних зв’язків і міжнародного співробітництва установи в науково-практичній, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола зарубіжних партнерів, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, закладами  охорони здоров’я, науковими установами та навчальними закладами, міжнародними організаціями, фондами.

Цілі міжнародної діяльності Центру полягають у створенні умов для подальшого розвитку і широкого впровадження інноваційних технологій надання медичної допомоги населенню на рівні кращих міжнародних стандартів; зміцнення позицій на світовому та національному ринках медичних послуг; забезпечення доступу до інформаційних джерел з питань кращого світового досвіду у галузі організації науково-практичної та освітньої роботи; встановлення ефективних взаємозв’язків зі світовими, регіональними та національними організаціями, установами та закладами у сфері медичної науки та практичної охорони здоров’я; висвітлення наукових досягнень та кращого досвіду на регіональному та міжнародному рівнях.

Головними напрямами міжнародного співробітництва Центру є:

 • встановлення зв’язків з іноземними та міжнародними медичними центрами, освітніми й науковими організаціями;
 • створення і реалізація мульти- та дво сторонніх проектів у сферах, що становлять взаємний інтерес;
 • прагнення до визнання Центру за кордоном через членство у відомих міжнародних об’єднаннях, асоціаціях.


Форми міжнародного співробітництва:

 • членство в міжнародних організаціях;
 • розробка і виконання партнерських двосторонніх програм співробітництва з зарубіжними установами;
 • укладання та реалізація угод про співпрацю;
 • участь у міжнародних науково-практичних та освітніх проектах;
 • розробка та здійснення міжнародних наукових та освітніх проектів у сфері медицини;
 • співпраця з міжнародними організаціями, посольствами зарубіжних держав         в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном;
 • співпраця з науковими закладами Європи і світу;
 • участь у міжнародних виставках, наукових і освітніх форумах;
 • організація і проведення міжнародних семінарів, конференцій;
 • видання спільних науково-практичних видань.

Науковий відділ внутрішньої медицини

У рамках спільної діяльності з асоціацією лікарів – інтерністів України наукові співробітники відділу у 2012 та 2013 роках брали участь та виступили з доповідями на міжнародних конференціях у Словаччині(2012 р., м. Попрад) та Польщі (2013 р., м. Закопане). У 2013 році зробили 2 доповіді на 4 міжнародному конгресі в Йорданії, м. Амман.

Провідний науковий співробітник д.м.н. Трінус К.Ф. упродовж тривалого часу активно працює як член міжнародного невроотологічного та еквілібріометричного товариства (штаб-квартира у Німеччині): бере участь у підготовці та проведенні міжнародних наукових конгресів, видає науковий журнал «Neurootology Newsletter», а також щорічні збірки наукових праць. Опублікував 2 монографії (в т.ч. у співавторстві з Claus-Frenz Claussen), одну з них англійською мовою (видана у США).

Науковий відділ малоінвазивної хірургії

Бере участь у 6 Європейській рамковій програмі “Integrating and strengthening the European Research Area” INCOMAT, а також “Cleatinginternationalcooperationteamsofexcellenceinthefieldofemergingbiomaterialsurfaceresearch” (ст. науковий співробітник д.м.н. доцент Лазаренко О.М.).

Наукові працівники відділу активно працюють як члени міжнародних асоціацій лікарів: Європейської асоціації судинних хірургів (Ю.М.Гупало, О.Є.Швед, О.М.Лазаренко, О.І.Заболотний), Європейської асоціації Ілізаровців (І.В.Бойко), Європейської асоціації урологів (М.І.Бойко, А.З.Журавчак, М.П.Мельничук, М.Д.Дячук), Європейської асоціації ендокринних хірургів (Р.П.Ткаченко).

На базі Центру упродовж 2011-2013 років проведено 5 міжнародних конгресів за участю відомих вчених з країн ближнього і дальнього зарубіжжя (Німеччина, США, Канада, Австрія, Італія, Казахстан, Чехія,  Польща).

Науковий відділ організації медичної допомоги

Брав участь у підготовці та проведенні міжнародних медичних конгресів у Мілані (Італія), Аммані (Іорданія) – Д.Д.Дячук, Т.С.Грузєва, О.Л.Зюков, Н.О.Рингач, Л.В.Черепов.

Співробітники відділу були співорганізаторами декількох міжнародних наукових форумів в Україні.

Готуються до видання електронні наукові журнали «Управління якістю медичної допомоги» та «Управління охороною здоров’я”, серед членів редакційних рад яких є провідні вчені не тільки України, а й Польщі, Вірменії, Молдови.

Прокрутка до верху