Конкурсні пропозиції

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 2024 РОКУ

НАЗВА

Магістратура зі спеціальності

«Громадське здоров´я»

Аспірантура зі спеціальності

«Медицина»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

229 «Громадське здоров´я»

222 «Медицина»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Освітньо-професійна програма

«Громадське здоров´я»

Освітньо-наукова програма «222 Медицина» (сертифікат про акредитацію програми 5643, дійсний до 01.07.2029)

ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Заочна

Очна вечірня

Заочна

ОСНОВА ВСТУПУ

освітній ступінь бакалавра або

освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

освітній ступінь магістра

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) галузі охорона здоров´я

обов´язкова наявність сертифіката лікаря-спеціаліста

СРОК НАВЧАННЯ

1 рік та 10 місяців

4 роки

ВИД ПРОПОЗИЦІЇ

Небюджетна

Фіксована – 4 особи

Небюджетна – 11 осіб

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ

15

наказ МОН України № 487-л від 23.10.23

15

наказ МОН України № 134-л від 24.04.2023

ФОРМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ЄВІ або іспит з іноземної мови + ФІ

ЄВІ + Іспит з іноземної мови + Іспит зі спеціальності

ВАРІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА РІК (небюджетні пропозиції)

13 000

 

ФІ (фаховий іспит) – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей

ЄВІ (єдиний вступний іспит) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, а також для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови на вибір вступника, яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;

На ЄВІ вступників реєструє уповноважена особа ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС:

Глабець Світлана Петрівна (відповідальна особа за аспірантуру)

Данченко Діана Євгеніївна (відповідальна особа за магістратуру)

Київ, вул. Верхня, 5, кабінет № 473

Телефон: (044) 254-68-71

email: vstup.dnunpcpcmdus@gmail.com

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

Прокрутити вгору