Ліцензійна справа провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищенням кваліфікації за спеціальністю 222 “Медицина” (курс “Організація і управління охороною здоров’я”) галузі знань 22 “Охорона здоров’я”

Ліцензійна справа провадження освітньої діяльності у сфері
післядипломної освіти з підвищенням кваліфікації за спеціальністю 222
“Медицина” (курс “Організація і управління охороною здоров’я”) галузі
знань 22 “Охорона здоров’я”