Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

оголошує конкурс на заміщення зазначених нижче  посад наукових працівників:

у науковому відділі внутрішньої медицини:

 • на посаду головного наукового співробітника (доктор мед. наук із   вченим званням, спеціальність «нервові хвороби») – 0,75 шт. од.;
 • на посаду головного наукового співробітника (доктор мед. наук із вченим званням, спеціальність «кардіологія» або «внутрішні хвороби») – 0,25 шт. од.;
 • на посаду провідного наукового співробітника (доктор або кандидат мед. наук  із   вченим званням, спеціальність  «кардіологія» або «внутрішні хвороби») – 0,25 шт.од.;
 • на посаду старшого наукового співробітника (кандидат мед. наук, спеціальність  «кардіологія», «внутрішні хвороби» або  «нервові хвороби») –  2,5 шт. од.;
 • на посаду наукового співробітника (кандидат мед. наук, спеціальність  «кардіологія», «внутрішні хвороби»  або  «нервові хвороби») – 1,0 шт. од.;
 • на посаду молодшого наукового співробітника (спеціальність «функціональна діагностика») – 0,5  шт. од.

у науковому відділі малоінвазивної хірургії:

 • на посаду головного наукового співробітника (доктор мед. наук  із   вченим званням, спеціальність  «урологія») – 0,25 шт. од.;
 • на посаду провідного наукового співробітника (доктор або кандидат мед. наук із   вченим званням, спеціальність  «анестезіологія») – 1,0 шт. од.;
 • на посаду провідного наукового співробітника (доктор або кандидат мед. наук  із   вченим званням, спеціальність  «хірургія» або «урологія») – 1,0 шт. од.;
 • на посаду старшого наукового співробітника (кандидат мед. наук, спеціальність «хірургія» або «травматологія та ортопедія»)  – 0,75 шт. од.;
 • на посаду наукового співробітника (кандидат мед. наук, спеціальність «хірургія», «анестезіологія» або «акушерство і гінекологія»)  –1,25 шт. од.;
 • на посаду молодшого наукового співробітника  (спеціальність «акушерство і гінекологія» ) – 0,5 шт. од.;
 • на посаду молодшого наукового співробітника (спеціальність «хірургія» або «травматологія та ортопедія»)  – 0,5 шт. од.

у  науковому відділі організації медичної допомоги:

 • на посаду завідувача наукового відділу  (доктор або кандидат мед. наук із  вченим званням, спеціальність  «організація і управління охороною здоров’я»)  –  1 шт.од.;
 • на посаду головного наукового співробітника  (методи навчання) (доктор  пед. наук із  вченим званням, спеціальність  «корекційна педагогіка»)   – 1,0  шт. од.;
 • на посаду головного наукового співробітника  (доктор мед. наук із  вченим званням, спеціальність  «організація і управління охороною здоров’я»)   –  0,25  шт. од.;
 • на посаду провідного наукового співробітника (доктор або кандидат мед. наук  із  вченим званням, спеціальність  «організація і управління охороною здоров’я»)   – 1,0  шт. од.;
 • на посаду провідного наукового співробітника (доктор або кандидат мед. наук  із  вченим званням, спеціальність  «організація і управління охороною здоров’я»)   –  0,25  шт. од.;
 • на посаду провідного наукового співробітника (доктор або кандидат мед. наук  із  вченим званням, спеціальність  «організація і управління охороною здоров’я»)   – 0,5  шт. од.;
 • на посаду молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад) (спеціальність  «журналістика») –1,0 шт. од.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — претендент), подає особисто або надсилає електронною поштою на адресу dnunptspkmdus@gmail.com (з позначкою КОНКУРС) такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС про участь у конкурсі, написану власноруч (додаток 1);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

4) заповнену особову картку (встановленого зразка) із зазначенням контактних телефонів;

5) автобіографію;

6) копію трудової книжки (за наявності), засвідчену відділом кадрів за останнім місцем роботи претендента;

7) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8) перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, патентів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки), засвідчений в установленому порядку за останнім місцем роботи. Додатково при наявності посилання на наукові онлайн-профілі.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

9) письмову згоду на обробку персональних даних (додаток 2).

У разі подання документів електронною поштою, документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Оригінали документів претендентами представляються особисто (до проведення конкурсу).

Претенденти, які працюють у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС,  подають заяву про участь у конкурсі, перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та патентів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки), коротку біографічну довідку, а також характеристику від завідувача наукового відділу та рекомендацію відповідного наукового відділу.


Адреса, за якою приймаються документи: 01014 м. Київ, вул. Верхня, 5.

Відділ кадрів (кімн. 813,  тел.: 044-284-71-08; 044-254-68-51).

Начальник відділу кадрів Труфанова Марія Миколаївна.

Термін подання документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Оголошення опубліковане 29 серпня 2022 року в ЗМІ Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я за посиланням: https://kmppoz.org/ua/news/1041.html