Керiвництво та кадрове забезпечення

Керівництво

 

 

дячук-Д.Д.

Дячук
Дмитро Дмитрович,

Директор Центру,
доктор медичних наук,
старший науковий співробітник,
Заслужений лікар України

Коломоєць
Михайло Юрійович,

заступник директора
з наукової роботи,
доктор медичних наук,
професор, Заслужений діяч
науки і техніки України

Зюков

Зюков
Олег Леонідович,
головний лікар,
заступник директора
з клінічної роботи,
доктор медичних наук, професор

Лысенко

Лисенко
Юрій Миколайович,
заступник директора
з економічних та господарських питань,
Заслужений працівник охорони здоров’я України

Безпрозванна

Безпрозванна
Валентина Михайлівна,
заступник головного лікаря
з медичної частини, кандидат наук з державного управління

Ошивалова

Ошивалова
Олена Олександрівна,
заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи та якості надання медичної допомоги, кандидат медичних наук

рубан

Рубан
Оксана Євгеніївна,
заступник головного лікаря
з медсестринства,
Заслужений працівник охорони здоров’я України

Кадрове забезпечення

За кадровим потенціалом Центр є однією з найбільш потужних і висококваліфікованих установ у медичній галузі України.
Загальна кількість працівників Центру складає 1095 осіб з них наукових працівників – 62.
З 325 лікарів 289 мають вищу або першу кваліфікаційні лікарські категорії.
З 463 молодших спеціалістів з медичною освітою 441 мають вищу або першу кваліфікаційні категорії.
У Центрі працюють лікарі з 69 лікарських спеціальностей.

Серед працівників Центру:

  • членів-кореспондентів НАМН України – 2;
  • докторів медичних наук — 19;
  • кандидатів  наук — 50.

Чимало працівників мають почесні звання:

  • «Заслужений діяч науки і техніки України» – 1;
  • «Заслужений лікар України» — 26;
  • «Заслужений працівник охорони здоров’я України» — 8.

Медичні працівники Центру систематично підвищують свій професійний рівень у закладах післядипломної медичної освіти і в освітніх підрозділах Центру, а також шляхом участі у наукових форумах (з’їздах, конгресах, симпозіумах, семінарах, конференціях, майстер-класах), зокрема міжнародного рівня. Частина лікарів щорічно проходить стажування у провідних клініках світу.

Лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою систематично проходять атестацію, яка є важливою формою морального та матеріального стимулювання, спрямована на удосконалення діяльності Центру та підвищення якості надання медичної допомоги прикріпленим пацієнтам.