Інтернатура

 

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (надалі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) є базою стажування лікарів-інтернів для випускників вищих медичних навчальних закладів, які закінчили вищі медичні навчальні заклади на умовах контракту або отримали направлення на роботу до ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (Лист Міністерства охорони здоров’я України від 26.08.2010 р. № 08.01-51/1788).

Первинна спеціалізація лікарів в інтернатурі здійснюється відповідно до Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичного закладів освіти Ш-IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996 р. № 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3.12.1996 р. за № 696/1721 (зі змінами).

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання: очна частина – на кафедрах вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів та закладів післядипломної медичної освіти (надалі – вищих навчальних закладів – ВНЗ), заочна – стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Зарахування лікарів-інтернів, які навчалися за держзамовленням, за направленням (дозволом) МОЗ України здійснюється наказом на вакантні посади лікарів-інтернів згідно зі штатним розписом ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Підставами для зарахування в інтернатуру випускників ВНЗ є диплом лікаря з певної лікарської спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування та заява лікаря-інтерна.

Лікарі-інтерни, які отримали право на самостійне працевлаштування, проходять стажування (інтернатуру) на договірних умовах за рахунок власних коштів або коштів юридичних чи фізичних осіб.

Зарахування випускників ВНЗ, які навчалися за кошти фізичних чи юридичних осіб, на заочну частину навчання в інтернатурі здійснюється наказом по ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на договірних умовах з оплатою за навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Підготовка лікарів в інтернатурі здійснюється за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі затверджених МОЗ України типових навчальних планів і програм інтернатури з відповідних спеціальностей.

Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня поточного року.

Тривалість навчання в інтернатурі визначається окремим наказом МОЗ України, відповідно до спеціальності лікаря-інтерна.

Загальне керівництво підготовкою лікарів-інтернів на базі стажування (у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) здійснює заступник головного лікаря з медичної частини. Безпосередніми керівниками лікарів-інтернів є найбільш досвідчені лікарі з відповідної лікарської спеціальності (як правило, завідувачі відділень).

Лікарі-інтерни під час стажування мають право:

 • користуватися лабораторіями, кабінетами, бібліотекою та іншими    навчальними, клінічними і допоміжними підрозділами Центру;
 • брати участь у виробничих нарадах при обговоренні питань, пов’язаних з навчанням і побутом лікарів-інтернів;

Лікарі-інтерни зобов’язані:

 • набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навики;
 • у повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план і програму інтернатури;
 • виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, Правила протипожежної безпеки, дотримуватися Інструкції з охорони праці.

З метою перевірки опанування лікарями-інтернами знань, вмінь та практичних навичок, передбачених навчальними планами і програми для засвоєння на базі стажування, у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС проводиться проміжний контроль. Відрахування лікаря-інтерна з інтернатури здійснюється у випадках та у порядку, що визначені в Положенні про інтернатуру, затвердженому наказом МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291 (зі змінами).

 1. Копія паспорту (1, 2, 3 та сторінка з пропискою) або ID картки з двох боків і Витягу з демографічного реєстру.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Копія диплому.
 4. Копія додатку до диплому.
 5. Копія Свідоцтва про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі зміни прізвища.
 6. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 1, КРОК 2.
 7. Копія сертифікату про здачу іспиту з іноземної мови професійного спрямування.
 8. Довідка про навчання на бюджетній (контрактній) основі в закладі вищої освіти.
 9. Довідка про право самостійного працевлаштування.
 10. Графік (календарний план) проходження інтернатури із закладу вищої освіти як бази очного навчання.

Документи подавати в 2-х екземплярах

Довідки за телефонами:

(044)254-68-63 

Новини:
 
Прокрутити вгору