Список статей наукових працівників Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, за 2021-2023 р.р.

2021

 1. Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. Комплексна оцінка коморбідності в клінічній практиці: методичні підходи та практичне використання. Клінічна та профілактична медицина.   № 2 (16). С. 32-38. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.04
 2. Коваленко О.Є., Притико Н.Г. Хронічна церебральна венозна дисфункція: погляд на проблему. Міжнародний неврологічний журнал. Том 17, № 1. С. 83-90. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22141/2224-0713.17.1.2021.226917
 3. Макуха Ю. М., Кравченко А. М., Андрєєв Є. В. Алєксєєнко О. О. Інфаркт міокарда у чоловіків молодого віку, особливості клінічного перебігу та стан еректильної функції. Клінічна та профілактична медицина. 2021. № 2 (16). С. 17-24. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.02
 4. Henry T.D. et al. Інвазивне ведення пацієнтів з інфарктом міокарда, ускладненим кардіогенним шоком: наукова заява Американської асоціації серця. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2021. № 2. С. 39-51. http://csic.com.ua/images/pdf/2021/2-2021/invasive-management-of-acute-myocardial-infarction-complicated-by-cardiogenic-shock.pdf (переклад з англ. – Міхалєв К.О.)
 5. Pasko S. Features of hemostasis in different types of 24 hours day’s profile of blood pressure in hypertensive patients of different age groups. Клінічна та профілактична медицина. 2021. № 2 (16). С. 57-62. http://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/163/138
 6. Коваленко О.Є., Притико Н.Г. Хронічна церебральна венозна дисфункція: діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти. Міжнародний неврологічний журнал. 2021 Т. 17, № 2. С. 77-81. https://doi.org/10.22141/2224-0713.17.2.2021.229898
 7. Черній В.І., Собанська Л.О. Комплексний протокол проведення штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях. Медицина невідкладних станів. 2021. Том 17, № 6. С. 51-57. https://doi.org/10.22141/2224-0586.17.6.2021.242327
 8. Cherniy V.I., Sobanska L.O., Topolov P.O., Cherniy T.V. Influence of cardiopulmonary bypass on the erythrocyte membranes and the method of its protection. Medical perspectives. Vol. 26, №. 1. Р. 85-90. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.1.227936
 9. Cherniy V. І., Sobanska L. O., Shestak N. V. Protection of red blood cells during cardiopulmonary bypass. Клінічна та профілактична медицина. Т.15, № 1. Р.12-21. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.02
 10. Денисенко А.І., Черній В.І., Ткаченко Р.П. Питання лікування вторинного гіперпаратиреозу очима анестезіолога. досвід периопераційного анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії при паратиреоїдному хірургічному втручання. Клінічна та профілактична медицина. 2021. Т.2, № 16. Р. С. 4-16. http://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/157
 11. Antypkin Y., Lytvak О., Kuryk.O., Pasichnyk G., Bondarenko Y. Morphological features of endometrial pinopodia formation during the luteal phase in women with pervious unsuccessful implantation .Репродуктивная ендокринология. 2(58). С. 28-33 http://doi.org /10.18370/2309-4117/2021/58/28-33
 12. Черній В.І., Куриленко Я. В. Діагностика та інтенсивна терапія серцевої недостатності у пацієнтів, що перенесли шунтування коронарної артерії з використанням штучного кровообігу. Клінічна та профілактична медицина. 2021. 4(18). https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(18).2021.01
 13. Денисенко А.І., Черній В.І. Периопераційний метаболізм у пацієнтів з тиреотоксикозом, можливості його корекції. Клінічна та профілактична медицина, 2021. 3(17). С. 36-48. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.05
 14. Черній В.І., Денисенко А.І. Концентрація кортизолу крові, гемодинаміка та метаболізм пацієнтів з вторинним гіперпаратиреозом, можливості пери операційної корекції. Pain, anaesthesia and intensive care. 2021. №3. С. 54-63. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(96).2021.242148
 15. Гупало Ю.М., Наболотний О.І., Куліковський Б.Л., Швед О.Є., Шапринський В.В., Шамрай-Сас А., Голяченко О.А., Маківчук Д.А., Гур’янов В. Хірургічне лікування гострого тромбозу артерій підколінно-гомілкового сегменту. Клінічна та профілактична медицина. 2021. 4(18). С. 10-17. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(18).2021.02
 16. Шапринський В.О., Шапринський В.В., Семененко Н.В. Використання термічних та нетермічних методик хірургічного лікування хворих із первинним варикозним розширенням вен нижніх кінцівок стадії С2. Клінічна та профілактична медицина. 2021. 4(18). С. 45-50. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(18).2021.07
 17. Голяченко О.А., Гупало Ю.М., Наболотний О.І., Куліковський Б.Л., Шамрай-сас А.В., Голяченко О.А., Куцин А. Економічні показники хірургічного лікування оклюзійно-стенотичного ураження стегново-підколінного сегменту нижньої кінцівки у хворих з ішемією, що загрожує кінцівці. Клінічна та профілактична медицина. 4(18). С. 51-57. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(18).2021.08
 18. Шапринський В.В. Лікування хворих з оклюзійно-стенотичними захворюваннями артерій ендоваскулярним методом.Вісник Вінницького національного медичного університету. 2021. 25(3). С. 419-423. org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25(3)-12
 19. Шапринський В.В. Особливості лікування хворих з оклюзійно-стенотичними захворюваннями артерій інфраренального відділу аорти відкритим методом Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. 2021. (3). С. 50–56. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2021.3.12540
 20. Шапринський В.В. Особливості лікування хворих з оклюзійно-стенотичними захворюваннями артерій інфраренального відділу аорти гібридним методом. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2021. №4 (25). С. 591-598. https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25(4)-14
 21. Петрук А., Литвак О.О., Хабрат Б.В. Предиктори та преморбідні стани розвитку онкозахворювань жіночої статевої сфери, зокрема раку ендометрія та раку молочної залози. Клінічна та профілактична медицина. 2021. 3(17). С. 75-83. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.09
 22. Квасніцький М.В. Саногенез больових синдромів, спричинених дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта . Клінічна та профілактична медицина. 2(16). С. 86-98. https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/167
 23. Шкорботун Я.В. Скорик М.А. Особливості хімічного складу грибкових тіл навколоносових синусів. Оториноларингологія. 2021. №1 (4). С. 46-55. http://www.lorlife.kiev.ua/2021/2021_1_46.pdf
 24. Шкорботун Я.В. Клініко-рентгенологічні особливості стану верхньощелепового синусу у пацієнтів після видалення грибкових тіл та їх вплив на частоту ускладнень при субантральній аугментації кістки Клінічна та профілактична медицина. 2021. 3(17). С. 13-20. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.02
 25. Shkorbotun V. Maxillary Sinus Cyst as a Risk Factor for Osteomeatal Complex Block. Оториноларингологія. 2021. №4 (4). С. 54-61. http://www.lorlife.kiev.ua/2021/2021_4_54.pdf
 26. Бойко М.І, Ноцек М.С. Ін’єкційні методи збільшення статевого члена. Репродуктивна ендокринологія. 2021. № 3(59). С. 110-115. http://reproduct-endo.com/article/download/237663/236351/544861
 27. Грузєва Т.С., Гречишкіна Н.В., Іншакова Г.В., Власенко С.В. Висвітлення питань впливу стресів на здоров’я та заходів протидії в навчальному курсі з громадського здоров’я. Клінічна та профілактична медицина. 2021. №1. С. 38-47. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.05
 28. Кондратюк Н.Ю., Литвак О.О. Соціальна та економічна ефективність впровадження комбінованих одномоментних оперативних втручань. Клінічна та профілактична медицина. 2021. № 1 (15). С. 66–72.https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.08
 29. Pylypenko N., Sydorenko Analysis of relationships of emotional burn out features and indicators of emotional intelligence among medical workers. Клінічна та профілактична медицина. 2021. № 3. С. 49-58 https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.06
 30. Шевцов А.Г. Системно-синергетична методологія дослідження професійних компетентностей лікаря у багатопрофільних закладах охорони здоров’я. Клінічна та профілактична медицина.   № 3. С. 65-74 https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.08
 31. Величко В.І., Маньковський Б.М., Татарчук Т.Ф., Лагода Д.О., Тодуров І.М., Ліщишина О.М. Сучасний погляд на лікування ожиріння в дорослих. Репродуктивна ендокринологія. 2021. № 61. С. 45-50. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.61.45-50
 32. Оводюк Н.М., Шестак Н.В. Вплив варіабельності артеріального тиску на когнітивну та психоемоційну сфери у хворих (державних службовців) після ішемічного інсульту з легким неврологічним дефіцитом. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 4. С. 75-80. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.4.12860

2022

 1. Дубовик В.Ю., Грузєва Т.С.,Іншакова Г.В. Методи оцінки якості життя пацієнтів з ревматоїдним артритом. Клінічна та профілактична медицина. 2022. №2. C. 66-72. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.08
 2. Tkachenko R.P., Kondratyuk N.Yu, Kuryk O.G., Mostiuk O.M. Cherkasova L.A., Bazdyrev K.V., Kisilenko O.L. Surgical intervention eficacy in metastatic soft tissue calcification and calciphylaxis in patients with chronic chronic kidney disease. World of Medicine and Biology. № 1 (79). С. 147-151. DOI 10.26724/2079-8334-2022-1-79-147-151. https://doi.org/10.26724/2079-8334-2022-1-79-147-151  
 3. Цимбалюк В. І., Лурін І. А., Гуменюк К. В., Савицький О. Ф., Попова О. М., Горобейко М. Б., Дінець А. В.Трансляційне дослідження вогнепального поранення товстої кишки сучасними видами куль. Світ Медицини та Біології. №4(82). C. 192-196. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275866
 4. Лурін І. А., Хорошун Е. М., Макаров В. В., Негодуйко В. В., Шипілов С. А., Бунін Ю. В., Салютін Р. В. Органозберігальні операції при вогнепальних торакоабдомінальних та абдомінальних пораненнях з ушкодженням селезінки. Український журнал клінічної хірургії. 2022. 89 (11-12). P. 5-9. https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/1054ew/169
 5. Lurin I.A., Khoroshun E.M., Nehoduiko V.V., Makarov V.V., Bunin Yu.V., Salyutin R.V., Tertyshnyi S.V. Videothoracoscopic removal of a foreign body (arrow-shaped element) of gunshot origin from the vertebral body, using radiation and magnetic technologies. Paediatric surgery. № 4(77). P. 96-100. https://doi.org/10.15574/PS.2022.77.96
 6. Дячук Д.Д., Ліщишина О. М., Зюков О.Л., Гандзюк В. А. Індикатори якості в системах охорони здоров’я: в фокусі національних ресурсів результати, процеси та продуктивність. Клінічна та профілактична медицина. 2022. №1. C. 90-101. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.11
 7. Sydorenko O. О. Psychocorrection of psychological maladaptation among civil servants. Клінічна та профілактична медицина. 2022. №1. C.59-68.https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.08
 8. Пилипенко Н.Г. Теоретичні засади та практичні підходи попередження і подолання негативних психічних наслідків кризових станів у населення під час війни. Клінічна та профілактична медицина. 2022. Том 3, № 21. С. 34- 41. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.05
 9. Лурін І.А.,Хоменко І.П.,Гуменюк К.В., Король С.О. та ін. Особливості ключового виду та характеру вогнепальних уражень військовослужбовців під час сучасних збройних конфліктів. Харківська хірургічна школа. 2022. № 2. С. 59-64. https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.12
 10. Лурін І.А., Хоменко І.П., Негодуйко В.В., Тертишний С.В. Комбінація мультимодального алгоритму та реконструктивно-відновлювальної драбини при лікуванні поранених із вогнепальними дефектами мʼяких тканин. Харківська хірургічна школа. 2022. № 3 (114). С. 52-55. https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2022.09
 11. Дячук Д. Д., Зделова Г. С. Оцінка готовності багатопрофільного закладу охорони здоровʼя до впровадження нових організаційних форм надання офтальмологічної допомоги дорослому населенню (результати маркетингового дослідження). Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 4 С. 6-12 https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.01
 12. Дячук Д. Д.,Зюков О. Л., Ошивалова О. О., Білошицька О. К. Актуальні питання організації процесу заочної частини інтернатури на клінічній базі стажування. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 4. С. 12-19. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.02
 13. Єленський В. Ю. Медико-соціальний супровід стоматологічної допомоги у контексті викликів сьогодення. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 4. С. 19-25. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.03
 14. Ласиця Т.С., Мороз Г.З., Гідзинська І.М. Запровадження безперервної професійної освіти лікарів з питань лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідною патологією. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 1(19). С. 4-10. https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/189/161
 15. Коваленко О.Є., Притико Н.Г. Тривожно-депресивні розлади у хворих із синдромом хронічної церебральної венозної дисфункції та різними показниками артеріального тиску. Львівський клінічний вісник. 2021. №3(35)-4(36). С. 37. https://doi.org/10.25040/lkv2021.03-04.037
 16. Коваленко О.Є., Притико Н.Г. Півкульна латералізація у хворих з синдромом хронічної венозної церебральної дисфункції та емоційно-вольовими розладами Клінічна та профілактична медицина. № 1(19). С. 21-27. https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/191/163
 17. Дорога О. П., Оводюк Н. М., Шестак Н. В., Глабець С. П., Мацишин В. С. Лікування стрес-індукованих розладів у жінок з лейоміомою матки на фоні гормонотерапії у військовий час. Український журнал медицини, біології та спорту.  Т. 7 (6). С.81-88. https://doi.org/10.26693/jmbs07.06.081
 18. Коваленко О.Є., Литвин О.В.,Гаврищук Б.Г.Малопоширені захворювання нервової системи: енцефалопатія Верніке (клінічний розбір та диференційна діагностика). Клінічна та профілактична медицина. № 3 (21). С. 11-18. http://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/212/184
 19. Kovalenko Olga Ye., Litvin Olena V. Features of the bioelectrical
  activity of the brain and cerebral hemodynamics in patients with hypertensive dyscirculatory encephalopathy and hypothyroidism. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 4 (22). С. 25-29. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.04
 20. Губенко В., Ткаліна А., Юрик О., Коваленко О., Таран Г., Федосенко А., Совгира С., Слободянюк Н. Мультидисциплінарна реабілітація пацієнтів з попереково-крижовою радікулопатією на основі міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я. Фітотерапія. Часопис. 2022. № 2. С. 33-45. http://www.phytotherapy.vernadskyjournals.in.ua/2-2022
 21. Черній Т. В., Черній В. І., Фокіна Д. А. Роль коморбідністі у розвитку Long-COVID. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 4 (22). С. 30-36. https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/228
 22. Пасько В.С. Особливості гемостазу при різних добових профілях артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу різних вікових групп. Медична наука України. 2022. Т. 18, № 2. С. 17-21. https://msu-journal.com/index.php/journal/article/download/364/354
 23. Пасько В.С. Особливості показників добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу IІ стадії різних вікових груп. Медична наука України. 2022. Т. 18, № 3. С. 39-44. https://doi.org/10.32345/2664-4738.3.2022.06
 24. Приплавко Н.М., Кравченко А.М. Хронотерапія – нові можливості оптимізації лікування хворих на артеріальну гіпертензію. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 3 (21). С. 28-33. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.04
 25. Chursina T.Ya., Kravchenko A.M., Mikhaliev K.O. Alterations in the peripheral circulation in heart failure: current view on endothelial dysfunction and pharmacological implications involving its pathophysiological aspects. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 2 (20). С. 42-51.https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.05
 26. Chursina T.Ya., Kravchenko A.M., Mikhaliev K.O. Left ventricular remodeling in heart failure (part I): current understanding of pathomechanisms and related myocardial dysfunction. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 3 (21). С. 71-83. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.11
 27. Скибчик Я.В., Міхалєв К.О., Жарінов О.Й. Предиктори відновлення синусового ритму в пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2022. № 1-2. С. 47-57. http://csic.com.ua/images/pdf/2022/1-2-2022/predictors-of-sinus-rhythm-restoration-in-patients-with-long-term-episodes-of-persistent-atrial-fibrillation.pdf
 28. Kostiukevych O.M., Benkovska L.K., Kravchenko A.M., Chursina T.Ya., Mikhaliev K.O. COVID-19 in patients with myeloproliferative neoplasms: the risk of thromboembolic events and current options for antithrombotic prophylaxis. Клінічна та профілактична медицина. 2022. № 4 (22). С. 88-103. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.13
 29. Скибчик Я.В., Міхалєв К.О., Жарінов О.Й. Варіанти перебігу і ведення пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2022. № 3-4. С. 16-25. http://doi.org/10.31928/2305-3127-2022.3-4.514
 30. Ткаченко Р. П., Кондратюк Н. Ю., Курик О. Г., Мостюк О.М., Черкасова Л. А., Баздирєв К. В., Кісіленко О. Л. Ефективність оперативного втручання при метастатичній кальцифікації мяких тканин і кальцифілаксії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Світ медицини та біології. 2022. №1(79). С. 147-151. http://doi.org/26724/2079-8334-2022-1-79-147-151
 31. Шапринський В.В., Шапринський В.О., Очередько О.М. Математичне прогностичне моделювання реоклюзій у хворих з оклюзійно-стенотичними захворюваннями магістральних артерій інфраренального відділу аорти. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022. Т. 26, №1.С.  95-100. https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(1)-18
 32. Шапринський В.В. Особливості лікування хворих з оклюзійно-стенотичними захворюваннями артерій інфраренального відділу аорти ендоваскулярним методом. Буковинський медичний вісник. 2022. Т. 26, №1(101). С. 44-51. https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.1.101.2022.6
 33. Шапринський В.В. Багатоповерхові оклюзійно-стенотичні ураження магістральних артерій інфраренального відділу аорти у хворих на атеросклероз: аналіз лікування та ускладнень. Харківська хірургічна школа. 2022. № 2 (113). С. 45-50. https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.09
 34. Шапринський В.В. Найближчі та короткострокові результати лікування хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями магістральних артерій інфраренального відділу аорти. Харківська хірургічна школа. 2022. № 4-5(115-116). 101-107. https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.17
 35. Шапринський В.В Морфологічні особливості структурної перебудови атеросклеротичної бляшки у хворих з оклюзійно-стенотичними захворюваннями магістральних артерій інфраренального відділу аорти. Вісник Вінницького національного медичного університету. Т. 26, №3. С. 354-358.  https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(3)-01
 36. Черній, В., Куриленко, Я. Сучасні підходи до лікування гострої лівошлуночкової недостатності у пацієнтів після операції аорто-коронарного шунтування в умовах штучного кровообігу. Клінічна та профілактична медицина. 2022. 1(19). С. 69-77. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.09
 37. Денисенко А. І., Черній В. І. Периопераційний метаболізм у хворих гострим калькульозним холециститом та способи його корекції. Клінічна та профілактична медицина. 2022. Т2. № 20. С. 36-48. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.03
 38. Черній, В., Куриленко, Я. Диференційований підхід до профілактики гострої ліво шлункової недостатності у пацієнтів після операціі аорто-коронарного шунтування в умовах штучного кровообігу. Клінічна та профілактична медицина. 2022. 2(20). С. 16-25. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.02
 39. Черній В.І., Куриленко Я.В. Дослідження ефективності препарату Фруктозо-1,6-дифосфат у комплексному лікуванні кардіохірургічних хворих, які перенесли аорто-коронарне шунтування із застосуванням штучного кровообігу. Медицина невідкладних станів. 2022. Том 18, № 2. С. 39-44. https://doi.org/10.22141/2224-0586.18.2.2022.1472
 40. Черній В. І., Файнзільберг Л. С., Куриленко Я. В. Можливості використання методу фазаграфії в якості маркера ішемічних змін в міокарді у кардіохірургічних хворих, які перенесли аортокоронарне шунтування з використанням штучного кровообігу. Клінічна та профілактична медицина. 2022. 3(21). С.19-27. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.03
 41. Черній В. І., Денисенко А.І. Стратегія зниження гіперкапнії при трансабдомінальних і екстраабдомінальних ендовідеохірургічних герніопластиках. Медицина невідкладних станів. 2022. Том.18. №4. С. 30 – 35. https://doi.org/10.22141/2224-0586.18.4.2022.1496
 42. Черній В. І., Денисенко А.І. Персоніфікований енергомоніторинг та можливості його використання в періопераційному менеджменті в пацієнтів із грижами стравохідного отвору діафрагми Медицина невідкладних станів. 2022. Т.18, №5. С. 10 – 16. https://doi.org/10.22141/2224-0586.18.5.2022.1505
 43. Черній В.І., Денисенко А.І. Періопераційний метаболізм пацієнтів з грижею стравохідного отвору діафрагми. Біль, знеболення та інтенсивна терапія. 2022. № С. 22-29. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(100).2022.267763
 44. Денисенко А. І., Черній В. І. Ризики періопераційної гіперкапнії. Клінічне спостереження: випадок тяжкого ускладнення тривалого карбоксиперитонеуму при лапароскопічній правобічній геміколонектомії та його лікування. Український журнал клінічної хірургії. 2022. Т.89. №9-10. Додаток. С. 108-110. http: //hirurgiya.com.ua
 45. Денисенко А.І., Черній В.І.Мінімальний газоток, його місце в періопераційному менеджменті оперативних втручань у пацієнтів з грижею стравохідного отвору діафрагми. Клінічна та профілактична медицина.  2022. 4 (22). С. 48-56. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.08
 46. Квасніцький М.В. Епідуральні інєкції в лікуванні корінцового синдрому та хронічного болю в нижній частині спини при дегенеративно-дистрофічному ураженні хребта. Клінічна та профілактична медицина. 2022. 1(19). С. 60-67. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.10
 47. Lytvak O., Petruk Clinical and morphological aspects of the reproductive system of reproductive age women with menstrual disorders after COVID-19. Клінічна та профілактична медицина. 2022. 3 (21). Р. 4-10. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(21).2022.01
 48. Хабрат А.Б., Литвак О.О.Ефективність візуальної діагностики в пери операційному періоді пацієнток з міомою матки.Клінічна та профілактична медицина. 4(22). С. 43-47. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.07
 49. Лисенко Б.М.Поліморбідність як фактор впливу на порушення репродуктивної функції у жінок з доброякісними кістозно-дегенеративними змінами яєчників.Клінічна та профілактична медицина. 2022. 4(22). С. 37-42. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.06
 50. Лазаренко Г.О., Бойко І.В. Реакція гіперчутливості до ортопедичних імплантатів: сучасний стан проблеми: огляд літератури. Terra orthopaedica. 2022. № 3. С. 61-72.https://doi.org/10.37647/0132-2486-2022-114-3-61-72
 51. Tsumbaliuk V.I., Lurin I.A., Makarov V.V., Nehoduiko V.V., Buchnieva O.V., Tertyshnyi S.V., Bunin Y.A clinical case of gunshot shrapnel penetrating wound of the chest with injury to the inferior vena cava with migration of a foreign body along the blood stream. Zaporozhye medical journal. 2022. 24 (6). P. 760-764. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.6.266619

2023

 1. Tsymbaliuk V., Lurin I., Gumeniuk K., Herasymenko O., Furkalo S., Oklei D., Negoduyko V., Gorobeiko M., Dinets A. Modeling of wound ballistics in biological tissues using engineering simulation software. Медичні перспективи. 2023. Т. 28, № 1. С. 37-48. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275866
 2. Лурін І. А., Макаров В. В., Негодуйко В. В., Тертишний С.В., Вастьянов Р. С.,Чобей С. М., Король С. О. Термінаційна трансформація періосколочної капсули після вогнепального поранення. Світ Медицини та Біології. 2023. №1(83). С.121-125. https://doi.org/26724/2079-8334-2023-1-83-121-125
 3. Шевцов А.Г., Зюков О.Л. ,Ошивалова О.О. Ставлення лікарів до своїх психологічних компетентностей як складова їх професійної саморефлексії. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 1. С. 50-57.https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.08
 4. Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Кравченко А.М. Запровадження пацієнт-орієнтованого підходу та удосконалення організації медичної допомоги на сучасному етапі. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 1. С. 67-77. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.10
 5. Зделова Г. С. Офтальмологічна допомога в україні. Стан та перспективи удосконалення (огляд літератури). Клінічна та профілактична медицина. 2023. № С. 78-85. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.11
 6. Грузєва Т.С., Крячкова Л.В., Гречишкіна Н.В., Іншакова Г.В.Обгрунтування складової об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту випускників за спеціальностями «медицина», «педіатрія» з організації охорони здоров’я. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № С.75-80. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(24).2023.11
 7. Рубан О. І., Ященко Ю. Б.Стоматологічне здоров’я населення та пріоритетні напрями його покращення. Клінічна та профілактична медицина. 2023. №  С. 86-92. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.12
 8. Пилипенко Н.Г.Психологічна безпека фахівців, які залучаються до організації та надання психологічної допомоги в умовах війни. Клінічна та профілактична медицина. 2023. №  С.68-75. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.09
 9. Черниш К.Ю., Білошицька О.К. Проєктування системи підтримки прийняття лікарських рішень при лікуванні хворих з підтвердженим випадком COVID-19. Біомедична інженерія і технологія. 2022. №8. С. 22-30. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/52866/1/BmT-2022-8_p22-30.pdf
 10. Білошицька О.К.,Зюков О.Л. Управління знаннями в закладах охорони здоров’я Біомедична інженерія і технології. 2023. №9. С. 53-62. http://dx.doi.org/10.20535/2617-8974.2023.9.272483
 11. Дорога О.П., Оводюк Н.М., Глабець С.П., Мацишин В.С., Шестак Н.В. Лікування стрес індукованих розладів у жінок з лейоміомою матки на фоні гормонотерапії у військовий час. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Т.7, №6 (40). С. 81-88. https://doi.org/10.26693/jmbs07.06.081
 12. Дячук Д. Д., Ткаченко Р. П., Кондратюк Н. Ю. Вивчення якості життя пацієнтів з гіперпаратиреозом на тлі хронічної ниркової недостатності . Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 2. С. – 33-37. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(24).2023.05
 13. Кондратюк Н.Ю. Ткаченко Р. П. Принципи та методи дослідження якості життя пацієнтів з цукровим діабетом. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 4. С. 81-87. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.12
 14. Viktoriia V. Horachuk,Nataliia Yu. Kondratiuk, Yurii B. Yashchenko, Dmytro Diachuk Development and improvement of quality characteristics of medical care. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 7(29). C. 87-93. https://doi.org/10.31612/2616-4868.7.2023.12
 15. Ruban O., Yashchenko Y. Scientific substantiation of the functional model of prevention of dental diseases among the adult population. Ukrainian Dental Almanac. 2023. (2). Р. 35-41. https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2023.07
 16. Дмитришин В.С. Законодавчі новели щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності. Юридичний вісник. 2023. №2. С. 47-55.http://yurvisnyk.in.ua/v2_2023/6.pdf
 17. Дмитришин В.С. Розпоряджання майновим правами інтелектуальної власності на об’єкти, створені з використанням штучного інтелекту. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія «Право». 2023. Т.34, № 4 (73). С. 33-40. http://juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/4_2023/4.pdf
 18. Вежновець Євгенія. І., Ященко Юрій. Б. Дослідження ризику незадоволеності батьків якістю надання медичної допомоги дітям з хворобами органів дихання. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 7(29). C.74-81. https://doi.org/10.31612/2616-4868.7.2023.10
 19. Зделова Г. С. Вивчення якості життя пацієнтів з діабетичною ретинопатією. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 5. С. 69-73. https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2023.10
 20. Калашникова Н.М., Грузєва Т. С. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення організації профілактики та боротьби з раком шкіри в умовах розвитку системи громадського здоров’я. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 5. С. 90-99. https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2023.13
 21. Мороз Г.З., Голованова І.А., Бичкова С.А., Дзізінська О.О. Сучасні аспекти залучення пацієнтів до спільного ухвалення рішень та партнерської участі в процесі лікування (огляд літератури). Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 2. С. 89-98. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(24).2023.13
 22. Черній Т.В., Черній В.І., Фокіна Д.А. Роль коморбідності в розвитку Long-COVID Infusion & Chemotherapy. 2023. № 1. С. 20-25. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2023-1-20-24
 23. Коваленко О.Є., Притико Н.Г. Cиндром хронічної церебральної венозної дисфункції та дегенеративно-дистрофічні зміни шийного відділу хребта: анатомо-фізіологічне підґрунтя коморбідності. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 1. С. 43-49. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.07
 24. Черній Т.В., Черній В.І., Світлицька Д.В.Хронічна ішемія головного мозку. Сучасний погляд на проблему. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 3. С. 100-112. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.14
 25. Нетяженко В.З., Мостовий С.Є., Сафонова О.М. Вплив COVID-19 на стан внутрішньосерцевої гемодинаміки та варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця. Український журнал серцево-судинної хірургії. № 1.  С. 19-28. https://doi.org/10.30702/ujcvs/23.31(01)/NM009-1928
 26. Olha Ye. Kovalenko, Olena V. Litvin Peculiarities of early diagnosis of patients with hypertensive dyscirculatory encephalopathy and concomitant hypothyroidism in polyclinic conditions. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 4 (23). С. 21-26. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.03
 27. Кравченко А.М. Артеріальна гіпертензія і війна, чого очікувати? Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 3. С. 93-99. https://cp-medical.com/index.php/journal/article/view/281/249
 28. Chursina T.Ya., Kravchenko A.M., Mikhaliev K.O. Left ventricular remodeling in heart failure (Part II): Phenotypic heterogeneity as a rationale for personalized patients` management. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 3 (25). С. 20-32. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.03
 29. Mykola V. Stan, Кyrylo О. Mikhaliev, Oleg J. Zharinov, Andriy V. Khokhlov, Borys M. Todurov. Clinical, angiographic and functional parameters determining decision to perform revascularization in stable coronary artery disease patients with intermediate coronary lesions. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 8 (30). С.15-29. https://doi.org/10.31612/2616-4868.8.2023.02
 30. Стан М.В., Міхалєв К.О., Хохлов А.В., Жарінов О.Й., Тодуров Б.М. Клінічно-гемодинамічні характеристики пацієнтів з проміжними ураженнями коронарних артерій, відібраних для планового перкутанного коронарного втручання. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2023. № 1-2. С. 41-52. http://doi.org/10.31928/2305-3127-2023.1-2.2940
 31. Пасько В.С. Особливості добового моніторингу артеріального тиску при різних профілях артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу середнього та похилого віку. Медична наука України. 2023. Vol. 19 (1). С. 25- https://doi.org/10.32345/2664-4738.1.2023.04
 32. Шептуха С.А., Губар О.С. Атиповий лабораторний варіант первинного гіперпаратиреозу: клінічний випадок. Проблеми ендокринної патології. 2023. Т. 80, № 2. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2023.2.11
 33. ШапринськийВ. В. Аналіз результатів і ускладнень після відкритих операцій з приводу оклюзійно-стенотичних уражень магістральних артерій інфраренального відділу аорти. Світ медицини та біології. 2023. №1 (83). С.174-178. https://doi.org/26724/2079-8334-2023-1-83-174-178
 34. Литвак О.О., Кладієв В.М. Відновлення репродуктивної функції ендометрія після гістероскопічної міомектомії. Клінічна та профілактична медицина. № 2(24). С. 26-32. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(24).2023.04
 35. Lytvak, O., Shaprynskyi, V., Markova, M. Effectiveness of hyaluronic acid injections for penis enlargement. Clinical and Preventive Medicine. 3. С. 113-121. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.15
 36. Шапринський В. В., Семененко  Н. В.Пункційні мініінвазивні методи хірургічного лікування первинного варикозу поверхневих вен нижніх кінцівок стадій С2-С6s. Клінічна та профілактична медицина. 2023. 1(23). С. 36-42. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.06
 37. Shaprynskyi V., & Shaprynskyi Y. Optimization of surgical treatment for lower extremities and infrarenal aorta atherosclerosis. Emergency medicine. 2023. 19 (7). Р. 495–501. https://doi.org/10.22141/2224-0586.19.7.2023.1633
 38. Liakh K.V., Kosakovskyi A.L., ShkorbotunV. Assessment the impact of the torus tubarius correction by power-assisted technique on the equipressor eustachian tube function. Modern Pediatrics. Ukraine. 2023. 5(133). 80-84. https://doi.org/10.15574/SP.2023.133.80
 39. Lazarenko H. O., Lazarenko O. M., Shaprinskyi V. V., Semenenko N. V. Influence of vascular stent surface treatment with an adaptive composition (Adc) for improving its biocompatibility and restenosis prevention (experimental research). Клінічна та профілактична медицина. 2023. 5 (27). С. 42-48. https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2023.06
 40. Ishchenko D.I., Pechyborshch O.V., Lazarenko H.O. Сomparison of endoscopic and minimally invasive surgical interventions for intervertebral disc herniations in the lumbar spine. Clinical and Preventive Medicine. 2023. (4). P. 48-52. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.07
 41. Melnychuk Choice of treatment in patients with combined prostate intraepithelial neoplasia of peripheral and central zones. World of Medicine and Biology. 2023. №2(84). P.105-108. https://doi.org/10.26724/2079-8334-2023-2-84-105-108
 42. Дінець А.А., Хоперія В.Г., Горобейко М.Б., Шептуха С.А., Губар О.С.Нове уявлення про гістопатологічні особливості Warthin-подібної папілярної карциноми щитоподібної залози. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2023. Т. 19, №6. С. 428–432. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.19.6.2023.1311
 43. Lazarenko Hlib O., Savosko Serhii I., Guzyk Mykhailo M., Boiko Igor V.Features of using orthopedic implants on an experimental model of sensitization to nickel (ni). Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 6 (28). С. 78-90. https://doi.org/10.31612/2616-4868.6.2023.10
 44. Грищук Богдан Я., Бойко Ігор В. Експериментальне дослідження порівняння тривалості часткової резекції менісків за допомогою артроскопічних викусувачів, радіочастотного аблятора та радіочастотного інструменту для резекції менісків «meniscus resector». Клінічна та профілактична медицина. 2023. №6 (28). С. 74-77. https://doi.org/10.31612/2616-4868.6.2023.09
 45. Євсєєва Вікторія В., Черній Володимир І., Харченко Катерина В., Лісун Юрій Б., Полюхович Людмила М. Варіабельність серцевого ритму під час фізичних навантажень у пацієнток з метастатичним раком яєчників та супутнім ожирінням. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 7(29). C. 29-38. https://doi.org/10.31612/2616-4868.7.2023.04
 46. Лях Катерина В., Луговський Сергій П., Косаковський Анатолій Л., Шкорботун Ярослав В., Скорик Микола А. Клініко-морфологічна характеристика та оцінка трубних валиків у дітей із гіпертрофією глотковго мигдалика. Клінічна та профілактична медицина. 2023. № 8(30). С. 6-15.
 47. Приплавко Наталія М., Кравченко Анатолій М. Серцево-судинний ризик у чоловіків працездатного віку з артеріальною гіпертензію в залежності від добового профілю артеріального тиску . Клінічна та профілактична медицина. 2023. №6 (28).С. 91-98. https://doi.org/10.31612/2616-4868.6.2023.11
 48. Черній В.І. Тяжка позалікарняна пневмонія: принципи діагностики й інтенсивної терапії. Інфузія & Хіміотерапія.2023. №3.С.7-15. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2023-3-7-15
 49. Bielenichev F., Nerianov K. Yu., Chernii V. I., Sereda D. A., Kucherenko L. I., Derevianko N. V., Kandybei I. The use of Thiocetam in the complex therapy of combat-related brain contusion. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2023. Т. 16, № 2(42). С. 170-174. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2023.2.281460
 50. Шапринський В.В., Урван О.Г. Морфологічні особливості структурної перебудови тромбів у пацієнтів з оклюзійно-стенотичними захворюваннями магістральних артерій нижніх кінцівок. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2023. Т. 27, №1. С. 40-44 https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2023-27(1)-07
 51. Shaprynskyi V. V. Results of surgical treatment of patients with chronic ischemia of the lower Short-term data. Kharkiv Surgical School. 2023. (1-2). Р. 127-133. https://doi.org/10.37699/2308-7005.1-2.2023.26
 52. Шапринський В.В. Найближчі та короткострокові результати лікування хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями магістральних артерій інфраренального відділу аорти. Харківська хірургічна школа. 2022. № 4-5(115-116). С. 101-107. https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.20
Прокрутити вгору