Підготовка докторів філософії

Навчально-методичне забезпечення

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому)  рівні у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

  1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін за спеціальністю 222 Медицина
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
навчального контенту планів практичних (семінарських) занять завдань для лабораторних робіт завдань для самостійної роботи студентів* питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю завдань для комплексної контрольної роботи
Внутрішні хвороби + немає потреби + ІТ + немає потреби
Кардіологія + немає потреби +ІТ + немає потреби
Нервові хвороби + немає потреби + немає потреби
Соціальна медицина + немає потреби +ІТ + немає потреби
Анестезіологія та інтенсивна терапія + немає потреби + немає потреби
Травматологія та ортопедія + немає потреби + немає потреби
Хірургія + немає потреби + немає потреби
Іноземна мова + немає потреби + немає потреби
Філософія + немає потреби + немає потреби
Основи наукознавства: медична інформатика та елементи доказової медицини, охорони прав інтелектуальної власності + немає потреби + немає потреби
Загальна психологія + немає потреби +ІТ + немає потреби
Медицина невідкладних станів та катастроф + немає потреби +ІТ + немає потреби
Соціальна психологія + немає потреби +ІТ + немає потреби
Психологія спілкування + немає потреби +ІТ + немає потреби
Основи менеджменту в охороні здоров’я + немає потреби + немає потреби

Інформаційне забезпечення

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

на третьому (освітньо-науковому)  рівні

у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28