Аспірантура


 1. Правила прийому до аспірантури 2022 р.
 2. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії
 3. Положення про освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії
 4. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 5. Робоча програма з іноземної мови
 6. Робоча програма з травматології та ортопедії
 7. Робоча програма з соціальної медицини
 8. Робоча програма з хірургії
 9. Робоча програма з медицини невідкладних станів та катастроф
 10. Робоча програма з основ менеджменту
 11. Робоча програма з психології спілкування
 12. Робоча програма з соціальної психології
 13. Робоча програма із загальної психології
 14. Робоча програма з філософії
 15. Робоча програма з анестезіології
 16. Робоча програма етика і методологія наукових досліджень
 17. Робоча програма з кардіології
 18. Робоча програма з нервових хвороб
 19. Робоча програма з урології
 20. Робоча програма з внутрішніх хвороб
 21. Робоча програма з основ наукознавства
 22. Робоча програма з акушерства та гінекології

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

в аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціальна підготовка за спеціалізаціями: «кардіологія», «нервові хвороби», «хірургія», «урологія», «акушерство та гінекологія», «анестезіологія та інтенсивна терапія», «соціальна медицина»)

Детальніше…

 1. Заболотна І.Е. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи профілактики надлишкової ваги у дітей на прикладі багатопрофільного закладу охорони здоров’я : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2020. 188 с. (Науковий керівник: Дячук Д.Д., д.мед.н.,с.н.с., член-кор. НАМН України)
 2. Євсєєва В.В. Оптимізація методів периопераційного знеболення хворих на морбідне ожиріння за принципами прискореної реабілітаціі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2020. 162 с. (Науковий керівник: Черній В.І., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України)
 3. Макуха Ю.М. Клінічні особливості та удосконалення підходів до лікування хворих на інфаркт міокарда у молодому віці : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 193 с. (Науковий керівник:  Кравченко А.М., д.мед.н., доц.)
 4. Німцович Т.І. Клінічне значення та можливості корекції високої варіабельності артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, що проживають у сільській місцевості : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 498 с. (Науковий керівник:  Кравченко А.М., д.мед.н., доц.)
 5. Рубаніста М.Є. Клініко-патогенетичні особливості больових синдромів у хворих після інсульту та оптимізація їх профілактики та лікування : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 203 с. (Науковий керівник: Коваленко О.Є., д.мед.н., професор)
 6. Собанська Л.О. Удосконалення штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях у хворих на ішемічну хворобу серця та вади серця із хронічною серцевою недостатністю: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 201 с. (Науковий керівник:  Черній В.І., д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України)
 7. Шаповалов Д.Ю. Обгрунтування диференційованого застосування хірургічних методів реваскуляризації гомілки та стопи у хворих на цукровий діабет : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 173 с. (Науковий керівник:  Гупало Ю.М. к.мед.н.)
 8. Щербаков Д.Є. Клінічне та експериментальне обгрунтування застосування удосконаленої моделі ендопротезу голівки променевої кістки : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. К., 2021. 198 с. (Науковий керівник:  Бойко І.В., д.мед.н., завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)