Провідні лікарі центру

Напрями терапевтичного профілю

 

Кардіологія

Кравченко Анатолій Миколайович, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, доцент, лікар-кардіолог вищої категорії, Заслужений лікар України.

Член Українського та Європейського товариства кардіологів.

Має 175 друкованих наукових праць, 2 патенти України на корисну модель, 2 патенти України на винахід, 5 методичних рекомендацій та 4 інформаційні листи МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.


Неврологія

Коваленко Ольга Євгеніївна, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор, лікар-невропатолог вищої категорії, лікар-рефлексотерапевт вищої категорії.

Президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури».

Працювала Головним позаштатним спеціалістом Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності «рефлексотерапія».

Має 330 друкованих наукових праць, 10 патентів України на винаходи та корисні моделі, 12 методичних рекомендацій та 5 інформаційних листів МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.

im_101Черній Тетяна Володимирівна, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар-невропатолог вищої категорії.

Автор 205 наукових праць, з них 127 наукових, 9 навчально-методичних та 4 патенти на корисну модель, зокрема 1 монографія у співавторстві, 50 статей у вітчизняних фахових журналах, 5 статей у закордонних виданнях, 3 з яких у виданнях, включених до наукометричної бази даних Scopus.

Литвин Олена Вікторівна, старший науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук, лікар-невропатолог вищої категорії, Заслужений лікар України.

Має 26 друкованих наукових праць, 1 патент України на корисну модель, 1 методичні рекомендації та 2 інформаційні листи МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.

Оводюк Наталія Миколаївна, науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук, лікар-невропатолог вищої категорії.

Має 25 друкованих наукових праць, 2 патенти України на корисну модель, 1 методичні рекомендації та 1 інформаційний лист МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.


Терапія

Гідзинська Ірина Миколаївна, провідний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, завідувач клініко-консультативного відділення, кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої категорії, Заслужений лікар України.

Має 91 друковану наукову працю, у т.ч. 2 методичні рекомендації та 4 інформаційні листи про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.


Ревматологія

Якименко Ірина Леонідівна, провідний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук, лікар-ревматолог вищої категорії, лікар-кардіолог.

Є позаштатним відповідальним спеціалістом з ревматології Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами.

Має 32 друковані наукові праці, 1 патент України на корисну модель, 1 інформаційний лист МОЗ України.


Гематологія

Костюкевич Оксана Михайлівна, науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, лікар-гематолог вищої категорії.

Є позаштатним відповідальним спеціалістом з гематології Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами.

Має 25 друкованих наукових праць, 1 патент України на корисну модель, 1 методичні рекомендації та 1 інформаційний лист МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.

Напрями хірургічного профілю


Ортопедія і травматологія

Бойко Ігор Васильович, керівник ортопедо-травматологічного напряму, лікар ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії, завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук.

Член Президії Українського наукового товариства ортопедів-травматологів, член Європейської Association of the Study and Application of the Method of Ilizarov (ASAMI).

Є автором 211 опублікованих наукових праць, з яких 2 монографії, 2 навчальних посібники, має 14 патентів СРСР та України на винаходи, 15 патентів на корисні моделі.

Напрямки практичної діяльності — оперативна травматологія:

 • ендопротезування ліктьового, колінного та кульшового суглобів;
 • черезкістковий, інтрамедулярний, накістний остеосинтез переломів;
 • операції при HalluxValgus;
 • пластичні та реконструктивні операції: пластика сухожилків, суглобів, м’язів;
 • видалення металоконструкцій;
 • консервативне лікування дистрофічно-дегенеративних захворювань суглобів та хребта.

Гінекологія

Напрями практичної діяльності — оперативна гінекологія:

 • лапароскопічна консервативна міомектомія,
 • лапароскопічний адгеозіосальпінгооваріолізис,
 • вісцеролізис (роз’єднання спайок між яєчником, трубами та кишечником),
 • хромосальпінгоскопія,
 • резекція яєчника,
 • висічення вогнищ ендометріозу,
 • лапароскопічна аднексектомія (одно- або двобічна),
 • лапароскопічний електродрилінг яєчників,
 • лапароскопічна ультразвукова екстирпація матки з додатками,
 • лапароскопічна неосальпінгостомія (відновлення прохідності маткових труб),
 • тубектомія,
 • лапароскопічна екскохлеація плідного яйця (при трубній вагітності),
 • гістероскопічна поліпектомія (поліп ендометрію, цервікального каналу),
 • гістероскопічна міомектомія,
 • гістероскопічна резекція ендометрію,
 • гістероскопічне розсічення внутрішньоматкової перетинки,
 • вагінальна гістеректомія з лапароскопічною асистенцією,
 • лапаротомічна консервативна міомектомія,
 • лапаротомічна екстирпація матки з або без (трубами, яєчниками, додатками),
 • радіохвильова коагуляція шийки матки,
 • діатермоконізація шийки матки,
 • трансвагінальна уретропексія TVT–O слінг,
 • кольпорафія при пролапсах геніталій (передня, задня),
 • черезпіхвова екстирпація матки,
 • аргоно-плазменна абляція шийки матки,
 • висічення кісти піхви,
 • діагностичний кюретаж стінок матки,
 • вакумекскохлеація плідного яйця,
 • неокольпопоез (створення штучної піхви).

Литвак Олена Олегівна, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.

Має вчене звання «старший науковий співробітник».

Є автором 37 друкованих наукових праць, 1 інформаційного листа МОЗ України, має патенти України на 2 корисні моделі.

Напрями практичної діяльності — ендокринна гінекологія та репродуктологія:

 • ведення хворих з непліддям на тлі ендокринної патології (цукровий діабет, патологія щитоподібної залози та інше);
 • гістерорезектоскопія;
 • динамічна селективна рентгенконтрастна сальпінгографія;
 • операції на додатках матки;
 • радіохвильова коагуляція шийки матки;
 • діатермоконізація шийки матки;
 • аргоно-плазменна абляція шийки матки;
 • висічення кісти піхви;
 • діагностичний кюретаж стінок матки;
 • вакумекскохлеація плідного яйця.

Лисенко Болеслав Михайловичстарший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.

Має вчене звання «старший науковий співробітник».

Опублікував 20 наукових праць. Є автором 1 інформаційного листа МОЗ України, має патенти України на 3 корисні моделі.

Напрями практичної діяльності — УЗД, оперативна гінекологія:

 • гістерорезектоскопія;
 • динамічна селективна рентгенконтрастна сальпінгографія;
 • операції на додатках матки;
 • радіохвильова коагуляція шийки матки;
 • діатермоконізація шийки матки;
 • аргоно-плазменна абляція шийки матки;
 • висічення кісти піхви;
 • діагностичний кюретаж стінок матки;
 • вакумекскохлеація плідного яйця.

Загальна та абдомінальна хірургія

СербулСербул Михайло Михайлович, завідувач хірургічного центру, очолює загальнохірургічний та абдомінальний напрям, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, лікар- уролог, лікар-онкохірург, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України.

Є членом Європейської асоціації ендоскопічних хірургів, Російської асоціації ендоскопічних хірургів, Асоціації баріатричних хірургів України та Асоціації баріатричних хірургів Росії.

Є автором 44 опублікованих наукових праць, має 2 патенти України на корисні моделі.

Напрями практичної діяльності — абдомінальна хірургія, урологія, онкологія:

 • розробка та виконання органозберігаючих лапароскопічних операцій на жовчному міхурі та жовчних протоках, шлунку, нирках, селезінці, наднирниках, печінці, при грижах стравохідного отвору діафрагми і черевної стінки, ахалазії стравохода;
 • хірургія через один прокол (SILS) (першим в Україні виконав однопортову лапароскопічну резекцію селезінки в 2011р.);
 • загальна хірургія (лапароскопічна та однопортова холецистектомія при хронічному та гострому холециститі;
 • лапароскопічна апендектомія при хронічному і гострому апендициті;
 • відкриті та лапароскопічні герніопластики при пахових, стегнових, пупкових і післяопераційних грижах з використанням полегшених сіток;
 • операції на шлунку і 12-типалій кишці при ускладненій виразковій хворобі і раці, в тому числі лапароскопічним доступом;
 • операції на тонкій і товстій кишках при доброякісному та пухлинному ураженні (переважно лапароскопічним доступом);
 • лапароскопічні операції при кістах печінки, підшлункової залози, селезінки;
 • лапароскопічне видалення і резекція селезінки при гематологічних захворюваннях;
 • операції (в тому числі і лапароскопічні) на підшлунковій залозі при гострому і хронічному панкреатиті;
 • операції при злуковій хворобі черевної порожнини (в тому числі лапароскопічні);
 • видалення пухлин м’яких тканин будь-якої локалізації;
 • лімфаденектомія (заочеревинна і тазова), біопсія лімфовузлів будь-яких локалізацій (в тому числі лапароскопічно); усі типи операцій при проникаючих і непроникаючих пошкодженнях органів черевної порожнини і заочеревинного простору;
 • торакоскопічна симпатектомія при хворобі Рейно та локальному гіпергідрозі;
 • торакоскопічна ваготомія при пептичних виразках тонкої кишки;
 • лапароскопічні операції при грижах стравоходного отвору діафрагми, гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, ахалазії стравоходу;
 • тотальна ендоскопічна екстраперитонеальна герніопластика при пахових грижах);
 • оперативна урологія (лапароскопічне кліпування сім’яної вени при варикоцеле; лапароскопічне видалення кіст нирок;
 • лапароскопічна органозберігаюча резекція нирки та лапароскопічне видалення нирки при доброякісних і злоякісних захворюваннях;
 • лапароскопічна нефропексія при опущенні нирки; лапароскопічна пластика мисково-сечовідного сегменту;
 • лапароскопічні операції на сечоводах;
 • заочеревинна лімфаденектомія при злоякісних ураженнях яєчка;
 • лапароскопічна радикальна простатектомія і тазова лімфодисекція);
 • ендокринна хірургія (операції на щитоподібній залозі, включаючи онкопатологію;
 • операції на наднирниках, переважно лапароскопічним доступом);
 • реконструктивна хірургія (операції при пептичних виразках шлунково-кишкового тракту;
 • реконструктивно-відновлювальні операції при ушкодженнях позапечінкових жовчних проток; реконструктивні операції при післягастрорезекційних синдромах; відновлювальні операції при тонко- і товстокишкових норицях);
 • пластична та естетична хірургія (ліпосакція;
 • абдоминопластика;
 • аугментаційна (збільшуюча) мамо пластика;
 • корекція рубців);
 • баріатрична хірургія (встановлювання внутрішньошлункового балону;
 • лапароскопічне бандажування шлунка;
 • лапароскопічна плікація шлунка;
 • лапароскопічна продольна резекція шлунка;
 • біліо-панкреатичне шунтування).

Ендокринна хірургія

im_114Ткаченко Римма Петрівна, очолює напрям ендокринної хірургії, лікар-хірург (ендокринний) вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії.

Член Української Асоціації Ендокринних Хірургів (УАЕХ) та Європейської Тиреоїдної асоціації (ETA).

Є автором 19 опублікованих наукових праць, 1 патенту України на винахід та 1 патенту України на корисну модель.

Напрями практичної діяльності — хірургія щитоподібної залози:

 • Екстрафасціальна тиреоїдектомія при вузловому та багатовузловому зобі, тиреотоксикозі, раці щитоподібної залози, серединна та латеральна модифікована дисекція шиї при раці щитоподібної залози;
 • Хірургія прищитоподібних залоз (видалення аденом та пухлин прищитоподібних залоз, субтотальна паратиреоїдектомія);
 • Лапароскопічна адреналектомія.

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Черній Володимир Ілліч, головний науковий співробітник, д.м.н., професор, член-кор. НАУМН України.

Денисенко Анатолій Іванович, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.

Є членом Європейської асоціації анестезіологів (ESA) та Асоціації анестезіологів України.

Є автором 39 друкованих наукових праць, має 1 патент України на винахід.

Напрями практичної діяльності — антестезіологія:

 • загальне знеболення з використанням інгаляційного анестетику і низькопоточною штучною вентиляцією легенів;
 • застосування біоенергомоніторингу при анестезіологічному забезпеченні різноманітних оперативних втручань;
 • персоніфікація в периопераційній медицині;
 • всі види провідникової та регіонарної анестезії.

Судинна хірургія

Гупало Юрій Мироновичкерівник напрямку судинної хірургії, лікар-хірург судинний вищої кваліфікаційної категорії, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, кандидат медичних наук.

Позаштатний відповідальний спеціаліст із судинної хірургії Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами.

Є членом Української асоціації судинних хірургів та ангіологів та Європейської асоціації судинних хірургів.

Автор 42 друкованих наукових праць, має 9 патентів України на корисні моделі.

Напрями практичної діяльності — судинна хірургія:

 • варикозної хвороби вен  нижніх кінцівок;
 • тромбофлебіт поверхневих вен;
 • тромбоз глибоких вен;
 • післятромботична хвороба;
 • облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок;
 • артеріальний тромбоз; діабетична ангіопатія судин нижніх кінцівок;
 • аневризми артерій;
 • ангіодисплазії;
 • ішемічна хвороба серця;
 • рентгенендоваскулярна та гібридна хірургія артерій і вен.

Напрями практичної діяльності — серцево-судинна хірургія:

 • ішемічна хвороба серця,
 • коронарографія,
 • стентування коронарних артерій,
 • клінічні аспекти тестування імплантатів на сумісність з організмом пацієнта,
 • варикозна хвороба вен та інші види  патології судин.

Швед Олена Євгенівналікар-хірург судинний вищої кваліфікаційної категорії, лікар ультразвукової діагностики, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, кандидат медичних наук.

Є членом Української асоціації судинних хірургів та ангіологів, Українського Допплерівського клубу та Європейської асоціації судинних хірургів.

Автор 26 друкованих наукових праць, має 6 патентів України на корисні моделі.

Напрями практичної діяльності — судинна хірургія:

 • хірургія варикозної хвороби вен нижніх кінцівок;
 • тромбофлебіт поверхневих вен;
 • тромбоз глибоких вен;
 • післятромботична хвороба;
 • облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок;
 • артеріальний тромбоз;
 • діабетична ангіопатія судин нижніх кінцівок;
 • аневризми артерій;
 • ангіодисплазії.

Серцево-судинна хірургія

im_118Тополов Павло Олександровичстарший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар-хірург серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.

Автор 40 друкованих наукових праць.

Напрямки практичної діяльності — хірургічне лікування брадиаритмій, ішемічної хвороби серця та клапанних вад серця.


Урологія

Журавчак Андрій Зіновійович, керівник урологічного напряму, лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, кандидат медичних наук, доцент.

Позаштатний відповідальний спеціаліст з урології Управління охорони здоров’я та санаторно курортних закладів Державного управління справами.

Автор понад 150 наукових праць.

Напрями практичної діяльності — малоінвазивна урологія:

 • мінічерезшкірна нефролітотрипсія;
 • черезшкірна нефролітотрипсія та контактна лазерна уретеролітотрипсія при сечо-кам’яній хворобі (в т.ч. коралоподібних каменях нирки) з використанням гнучких інструментів);
 • лапароскопічні операції в урології (лапароскопічна резекція сім’яної вени, лапароскопічна пластика пієло-уретерального сегменту, лапароскопічна уретеролітотомія);
 • лапароскопічне видалення кіст нирок;
 • лапароскопічна резекція нирки (при пухлинах);
 • радикальна лапароскопічна нефректомія та простатектомія);
 • діагностика та лікування доброякісних та злоякісних пухлин сечостатевої системи (мультифокальна пункційна біопсія простати під контролем трансректального УЗД;
 • трансуретральна резекція пухлин простати та сечового міхура;
 • радикальна цистектомія з кишковою пластикою;
 • встановлення черезшкірних нефростом при блоку нирок різної етіології).

Андрологія

Напрями практичної діяльності — андорологічна хірургія:

 • діагностика та лікування запальних захворювань чоловічої статевої системи (баланопостит, уретрит, простатит, везикуліт, орхіт, епідидиміт та ін.) та захворювань, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, гарднерельоз, мікоплазмоз, кандидоз, папіломавірусна інфекція, цитомегаловірусна інфекція та ін.);
 • вирішення проблем в сексуальній сфері (чоловічі та жіночі сексуальні розлади);
 • консультації та допомога пацієнтам з безпліддям, в тому числі хірургічні втручання (вазовазостомія, вазоепідидимостомія); проведення хірургічної стерилізації (вазектомії);
 • операції з протезування статевого члена, яєчок;
 • естетична хірургія (подовження/потовщення, випрямлення статевого члена, обрізання крайньої плоті тощо);
 • консервативне лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози; профілактика захворювань чоловічої статевої системи та різних видів сексуальних дисфункцій у чоловіків та жінок різного віку.

Нейрохірургія

Квасніцький Микола Васильович, лікар нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.

Є автором 106 друкованих наукових праць, 3 патентів України на корисні моделі, 2 інформаційних листів МОЗ України.

Напрями практичної діяльності — нейрохірургія:

 • лікування хронічних больових синдромів, які зумовлені дегенеративним ураженням хребта, патологією вегетативної нервової системи,
 • а також больових синдромів іншого походження — головного болю, тазового болю у жінок та ін.

Отоларингологія

Шкорботун Володимир Олексійович, керівник отоларингологічного напряму, лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.

Член правління Асоціації отології та отонейрохірургії України, заступник голови науково-практичного товариства отоларингологів м. Києва та Київської області.

Автор понад 220 опублікованих наукових праць, 5 підручників та навчальних посібників для лікарів, 8 патентів України на винаходи та корисні моделі та 2 інформаційних листів МОЗ України.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Напрями практичної діяльності — отоларингологія:

 • Напрями практичної діяльності — отолариноголоічна хірургія:
 • патологія зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха;
 • слуховідновна хірургія при хронічному гнійному середньому отиті;
 • отосклерозі сенсоневральній глухоті (кохлеарна імплантація);
 • функціональна ендоскопічна ринохірургія;
 • тонзилогенна гнійна патологія шиї та середостіння.