Підвищення кваліфікації МСМО на госпрозрахункових умовах на 2023 рік