Підвищення кваліфікації лікарів на госпрозрахункових умовах на 2023 рік