Нові надходження фахових видань

Список нових надходжень фахових періодичних видань з медицини у науковій бібліотеці

Назва періодичного видання  Роки надходження
1 2 3
Україна
Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри 2012
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія 2010-2014
Бюлетень вищої атестаційної комісії 2010-2011
Бюллетень регистрации НИР и ОРК 2011-2014
Ваше здоров’я 2010-2014
Вестник физиотерапии и курортологии 2010-2014
Вісник медицини і фармації 2011
Вісник ортопедiї, травматологiї та протезування 2011
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я 2010-2012
Главный врач 2011-2014
Головна медична сестра 2010-2014
Журнал НАМН України 2011-2012
Журнал вушних, носових і горлових хвороб 2012-2014
Журнал практичного лікаря 2010-2011
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я 2010-2013
Збірник рефератів дисертацій, НД та ДКР 2011-2014
Здоров’я України XXI сторіччя 2011-2014
Здоров’я України Тематичний випуск Неврологія. Психологія. Психіатрія 2013
Зубное протезирование 2010-2012
Інтелектуальна власність 2014
Інфекційні хвороби 2010-2012
Клінічна імунологія. алергологія. інфектологія 2010-2013
Клінічна хірургія 2010-2014
Косметолог 2010-2013
Лабораторна діагностика 2010-2014
Ланцет неврология – украинское издание”, “thelancetneurology – ukrainianedition” 2011
Ланцет онкологія – українське видання 2011
Лікарська справа. врачебное дело 2010-2012
Ліки України 2011
Літопис авторефератів 2011
Літопис газетних статей 2011-2013
Літопис журнальних статей 2011-2012
Медицина невідкладних станів 2010-2013
Медицинская психология 2010-2011
Медицинские аспекты здоровья женщины 2011
Медицинский реферативно-обзорный журнал 2012
Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія 2010-2014
Медичне право 2010-2012
Международный неврологический журнал 2011-2012
Мистецтво лікування 2011-2014
Міжнародний ендокринологічний журнал 2011
Науковий світ 2010-2011
Нейроnews: психоневрология и нейропсихиатрия 2012
Нові видання України 2011-2012
Новоутворення 2012
Онкогематология 2013-2014
Онкология 2010-2011
Онкоурология 2013-2014
Ортопедия, травматология и протезирование 2010-2011
Освіта України – спецвипуск газети 2014
Острые и неотложные состояния в практике врача 2012-2013
Офтальмологический журнал 2011
Офтальмология 2012-2013
Педіатрія, акушерство та гінекологія 2012
Практика управління медичним закладом 2012-2013
Променева діагностика, променева терапія 2010-2014
Сімейна медицина 2012
Современная педиатрия 2010-2014
Современная стоматология 2010-2014
Стоматолог 2010-2011
Сучасна гастроентерологія 2012
Сучасні інфекції 2011
Український журнал гематології та трансфузіології 2011-2012
Український журнал дерматології, венерології, косметології 2010-2012
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 2011-2014
Український кардіологічний журнал 2010-2012
Український медичний альманах 2010-2011
Український медичний вісник Therapia 2012-2014
Український медичний часопис 2012-2014
Український неврологічний журнал 2012
Український ревматологічний журнал 2011-2012
Український реферативний журнал “Джерело”серія 4. “Медицина” 2012
Український терапевтичний журнал 2012-2014
Управління закладом охорони здоров’я 2012-2014
Урологiя 2011-2014
Російська Федерація
Акушерство и гинекология 2011-2014
Аллергология и иммунология 2011-2014
Анестезиология и реаниматология 2010-2014
Артериальная гипертензия 2011-2013
Астма и аллергия 2011-2013
В помощь практикующей медицинской сестре 2012-2013
Вестник интенсивной терапии 2011-2014
Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии 2011
Вестник оториноларингологии 2011-2014
Вестник офтальмологии 2012-2014
Вестник психологии 2012-2013
Вестник психотерапии 2011-2014
Вестник рентгенологии и радиологии 2011-2014
Вестник семейной медицины 2012
Вестник хирургии им. И.И. Грекова 2010-2014
Вестник хирургической гастроэнтерологии 2011-2014
Вопросы вирусологии 2011
Вопросы гематологии, онкологии и иммунопатологии в педиатрии 2010-2013
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 2011-2013
Вопросы детской диетологии 2011-2013
Вопросы диагностики в педиатрии 2011-2013
Вопросы онкологии 2011-2014
Вопросы питания 2011-2014
Вопросы практической педиатрии 2011
Вопросы психологии 2011-2014
Вопросы современной педиатрии 2011-2014
Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи 2011-2014
Гинекология 2011-2014
Детская онкология 2010-2011
Детская хирургия 2010-2014
Детские болезни сердца и сосудов 2011-2014
Доказательная кардиология 2011-2014
Журнал акушерства и женских болезней 2011-2014
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2011
Здравоохранение Российской Федерации 2010-2014
Здравоохранение: развитие, управление, инновации 2013-2014
Иммунология 2011-2013
Иммунопатология, аллергология, инфектология 2011
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011,2013-2014
Кардиолог 2011
Кардиология 2010-2014
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия 2011-2014
Клиническая дерматология и венерология 2010-2014
Клиническая лабораторная диагностика 2010-2014
Клиническая медицина 2010-2014
Клиническая неврология 2010-2014
Клиническая нефрология 2011-2014
Клиническая стоматология 2010-2014
Клиническая фармакология и терапия 2010-2014
Лечащий врач 2011-2014
Медицина катастроф 2013-2014
Медицина критических состояний 2011
Медицинская визуализация 2010-2014
Медицинская иммунология 2011
Медицинская сестра 2010-2013
Медицинская техника 2011
Медицинская экспертиза и право 2011
Медицинские науки 2011-2012
Медицинские новости 2011
Медицинский академический журнал 2011
Медицинский альманах 2011
Медицинский бизнес 2011
Медицинский журнал 2011
Медицинский совет 2011
Медсестра 2011
Менеджер здравоохранения 2013-2014
Неврологический вестник им. В.М. Бехтерева 2011-2014
Неврологический журнал 2010-2013
Нейрохирургия 2011-2014
Нефрология 2012-2014
Новое в офтальмологии 2011-2014
Новое в стоматологии 2011
Онкогематология 2011-2014
Онкоурология 2011-2014
Опухоли женской репродуктивной системы 2011
Офтальмология 2011-2012
Патологическая физиология и экспериментальная терапия 2011-2014
Педиатрия, Журнал им. Г.Н. Сперанского 2010-2014
Практическая медицина 2011-2014
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2011-2014
Проблемы управления здравоохранением 2011
Профилактическая медицина 2014
Пульмонология 2010-2014
Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2012-2014
Российская оториноларингология 2011
Российская педиатрическая офтальмология 2011
Российская стоматология 2011
Российский аллергологический журнал 2011
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 2010-2012
Российский кардиологический журнал 2010-2014
Российский медицинский журнал 2011-2013
Российский нейрохирургический журнал имени профессора А. Л. Поленова 2011
Российский офтальмологический журнал (РОЖ) 2011
Российский семейный врач 2011-2012
Российский стоматологический журнал 2011-2013
Семейная психология и семейная терапия 2011
Скорая медицинская помощь 2012-2014
Современная ортопедическая стоматология 2010-2014
Современная стоматология 2010-2013
Справочник акушера-гинеколога 2011
Старшая медицинская сестра 2012-2013
Стоматолог 2011-2012
Стоматология для всех 2011-2014
Стоматолог-практик 2011-2012
Терапевт 2011-2013
Терапевтический архив 2011-2014
Ультразвуковая и функциональная діагностика 2010-2014
Урология 2011-2014
Физиотерапевт 2013-2014
Хирург 2013-2014
Хирургия журнал им. Н.И. Пирогова 2010-2014
Экономика здравоохранения 2011
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2011
Экспериментальная и клиническая дерматокосметология 2011
Эндоскопическая хирургия 2010-2014
1 2 3
 Україна
Артеріальна гіпертензія 2011-2015
Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри 2012
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія 2010-2015
Бюлетень вищої атестаційної комісії 2010-2011
Бюллетень регистрации НИР и ОРК 2011-2014
Ваше здоров’я 2010-2015
Вісник медицини і фармації 2011-2014
Вісник ортопедiї, травматологiї та протезування 2014-2015
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я 2011-2014
Главный врач 2011-2015
Головна медична сестра 2010-2015
Дерматологія та венерологія 2012-2014
Журнал вушних, носових і горлових хвороб 2012-2015
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я 2010-2014
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР 2011-2015
Зубное протезирование 2010-2012
Інфекційні хвороби 2010-2012
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія 2010-2014
Клінічна хірургія 2010-2015
Косметолог 2010-2013
Лабораторна діагностика 2010-2015
Ланцет неврология 2011
Ланцет онкологія 2011
Лікарська справа. Врачебное дело 2010-2015
Ліки України 2011
Літопис авторефератів 2011
Літопис газетних статей 2011-2013
Літопис журнальних статей 2011-2012
Медицина невідкладних станів 2010-2015
Медицинская психология 2010-2011
Медицинские аспекты здоровья женщины 2011
Медицинский реферативно-обзорный журнал 2012
Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія 2010-2015
Медичне право 2010-2012
Международный неврологический журнал 2011-2012
Мистецтво лікування 2011-2014
Міжнародний ендокринологічний журнал 2011; 2015
Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2013-2015
Науковий світ 2010-2011
Нейроnews: психоневрология и нейропсихиатрия 2012
Нові видання України 2011-2012
Новоутворення 2012
Онкология 2010-2011
Ортопедия, травматология и протезирование 2010-2011
Острые и неотложные состояния в практике врача 2012-2014
Офтальмологический журнал 2011
Педіатрія, акушерство та гінекологія 2012
Практика управління медичним закладом 2012-2014
Практикуючий лікар 2014
Практична ангіологія 2015
Променева діагностика, променева терапія 2010-2015
Сімейна медицина 2012
Современная педиатрия 2010-2015
Современная стоматология 2010-2015
Сучасні інфекції 2011
Український журнал гематології та трансфузіології 2011-2012
Український журнал дерматології, венерології, косметології 2010-2012
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 2011-2014
Український кардіологічний журнал 2010-2012; 2015
Український медичний альманах 2010-2011
Український медичний вісник Therapia 2012-2014
Український медичний часопис 2012-2015
Український неврологічний журнал 2012; 2015
Український ревматологічний журнал 2011-2012
Український реферативний журнал “Джерело”серія 4. “Медицина” 2012
Український терапевтичний журнал 2012-2014
Урологiя 2011-2015
Хірургія дитячого віку 2013-2015
Хірургія України 2010-2015
Російська Федерація
Акушерство и гинекология 2011-2014
Аллергология и иммунология 2011-2013
Анестезиология и реаниматология 2010-2014
Артериальная гипертензия 2011-2014
Астма и аллергия 2011-2013
В помощь практикующей медицинской сестре 2012-2013
Вестник интенсивной терапии 2011-2013
Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии 2011
Вестник оториноларингологии 2011-2013
Вестник офтальмологии 2012-2014
Вестник психотерапии 2011-2014
Вестник рентгенологии и радиологии 2011-2014
Вестник семейной медицины 2012-2014
Вестник хирургии им. И.И. Грекова 2010-2014
Вестник хирургической гастроэнтерологии 2011-2014
Вопросы вирусологии 2011
Вопросы гематологии, онкологии и иммунопатологии в педиатрии 2010-2014
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 2011-2013
Вопросы детской диетологии 2011-2013
Вопросы диагностики в педиатрии 2011-2013
Вопросы онкологии 2011-2014
Вопросы питания 2011-2014
Вопросы практической педиатрии 2011
Вопросы психологии 2011-2014
Вопросы современной педиатрии 2011-2014
Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи 2011-2014
Гинекология 2011-2014
Детская онкология 2010-2011
Детская хирургия 2010-2014
Детские болезни сердца и сосудов 2011-2014
Доказательная кардиология 2011-2014
Журнал акушерства и женских болезней 2011-2014
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2011
Здравоохранение Российской Федерации 2010-2014
Здравоохранение: развитие, управление, инновации 2013-2014
Иммунология 2011-2013
Иммунопатология, аллергология, инфектология 2011
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011, 2013-2014
Кардиолог 2011
Кардиология 2010-2014
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия 2011-2014
Клиническая дерматология и венерология 2010-2014
Клиническая и экспериментальная морфология 2014
Клиническая лабораторная диагностика 2010-2014
Клиническая медицина 2010-2014
Клиническая неврология 2010-2014
Клиническая нефрология 2011-2014
Клиническая стоматология 2010-2014
Клиническая фармакология и терапия 2010-2014
Кремлевская медицина 2013-2014
Лечащий врач 2011-2013
Медицина катастроф 2014
Медицина критических состояний 2011,2014
Медицинская визуализация 2012-2014
Медицинская иммунология 2011
Медицинская сестра 2010-2013
Медицинская техника 2011
Медицинская экспертиза и право 2011
Медицинские науки 2011-2012
Медицинские новости 2011
Медицинский академический журнал 2011
Медицинский альманах 2011
Медицинский бизнес 2011
Медицинский журнал 2011
Медицинский совет 2011
Медсестра 2011
Менеджер здравоохранения 2013-2014
Неврологический вестник им. В.М. Бехтерева 2011-2014
Неврологический журнал 2010-2014
Нейрохирургия 2011-2014
Новое в офтальмологии 2011-2014
Новое в стоматологии 2011
Онкогематология 2011-2014
Онкоурология 2011-2014
Опухоли женской репродуктивной системы 2011
Офтальмология 2011-2012
Патологическая физиология и экспериментальная терапия 2011-2014
Педиатрия журнал им. Г. Н. Сперанского 2010-2011
Практическая медицина 2011-2014
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2011-2014
Проблемы управления здравоохранением 2011
Профилактическая медицина 2014
Пульмонология 2010-2014
Российская оториноларингология 2011
Российская педиатрическая офтальмология 2011
Российская стоматология 2011
Российский аллергологический журнал 2011
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 2010-2012
Российский кардиологический журнал 2010-2014
Российский медицинский журнал 2011-2013
Российский нейрохирургический журнал имени профессора А. Л. Поленова 2011
Российский офтальмологический журнал (РОЖ) 2011
Российский семейный врач 2011-2012
Российский стоматологический журнал 2011-2013
Семейная психология и семейная терапия 2011
Скорая медицинская помощь 2012-2014
Современная ортопедическая стоматология 2010-2014
Современная педиатрия 2011-2014
Современная стоматология 2010-2014
Справочник акушера-гинеколога 2011
Старшая медицинская сестра 2012-2013
Стоматолог 2011-2012
Стоматология для всех 2011-2014
Стоматолог-практик 2011-2012
Терапевт 2011-2013
Терапевтический архив 2011-2014
Тромбоз, гемостаз и реология 2013-2014
Ультразвуковая и функциональная диагностика 2010-2014
Урология 2011-2013
Хирургия журнал им. Н.И. Пирогова 2010-2014
Экономика здравоохранения 2011
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2011
Экспериментальная и клиническая дерматокосметология 2011
Эндоскопическая хирургия 2012-2014