Інформаційне забезпечення

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

на третьому (освітньо-науковому)  рівні

у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28