Провідні лікарі центру

Напрями терапевтичного профілю

 

Кардіологія

 

Кравченко Анатолій Миколайович, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, доцент, лікар-кардіолог вищої категорії, Заслужений лікар України.

Член Українського та Європейського товариства кардіологів.

Має 175 друкованих наукових праць, 2 патенти України на корисну модель, 2 патенти України на винахід, 5 методичних рекомендацій та 4 інформаційні листи МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.


 

Неврологія

Коваленко Ольга Євгеніївна, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор, лікар-невропатолог вищої категорії, лікар-рефлексотерапевт вищої категорії.

Президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури».

Працювала Головним позаштатним спеціалістом Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності «рефлексотерапія».

Має 330 друкованих наукових праць, 10 патентів України на винаходи та корисні моделі, 12 методичних рекомендацій та 5 інформаційних листів МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.

 

im_101Черній Тетяна Володимирівна, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар-невропатолог вищої категорії.

Автор 205 наукових праць, з них 127 наукових, 9 навчально-методичних та 4 патенти на корисну модель, зокрема 1 монографія у співавторстві, 50 статей у вітчизняних фахових журналах, 5 статей у закордонних виданнях, 3 з яких у виданнях, включених до наукометричної бази даних Scopus.

 

Литвин Олена Вікторівна, старший науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук, лікар-невропатолог вищої категорії, Заслужений лікар України.

Має 26 друкованих наукових праць, 1 патент України на корисну модель, 1 методичні рекомендації та 2 інформаційні листи МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.

 

Оводюк Наталія Миколаївна, науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук, лікар-невропатолог вищої категорії.

Має 25 друкованих наукових праць, 2 патенти України на корисну модель, 1 методичні рекомендації та 1 інформаційний лист МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.

 


Терапія

Гідзинська Ірина Миколаївна, провідний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, завідувач клініко-консультативного відділення, кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої категорії, Заслужений лікар України.

Має 91 друковану наукову працю, у т.ч. 2 методичні рекомендації та 4 інформаційні листи про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.

 


Ревматологія

Якименко Ірина Леонідівна, провідний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук, лікар-ревматолог вищої категорії, лікар-кардіолог.

Є позаштатним відповідальним спеціалістом з ревматології Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами.

Має 32 друковані наукові праці, 1 патент України на корисну модель, 1 інформаційний лист МОЗ України.

 


Гематологія

 

Костюкевич Оксана Михайлівна, науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, лікар-гематолог вищої категорії.

Є позаштатним відповідальним спеціалістом з гематології Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами.

Має 25 друкованих наукових праць, 1 патент України на корисну модель, 1 методичні рекомендації та 1 інформаційний лист МОЗ України про впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я України.

 

Напрями хірургічного профілю

 


Ортопедія і травматологія

 

Бойко Ігор Васильович, керівник ортопедо-травматологічного напряму, лікар ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії, завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук.

Член Президії Українського наукового товариства ортопедів-травматологів, член Європейської Association of the Study and Application of the Method of Ilizarov (ASAMI).

Є автором 211 опублікованих наукових праць, з яких 2 монографії, 2 навчальних посібники, має 14 патентів СРСР та України на винаходи, 15 патентів на корисні моделі.

 


Гінекологія

Хабрат Борис Володимировичкерівник гінекологічного напряму, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, кандидат медичних наук. Опублікував 23 наукові праці, має патенти України на 2 корисні моделі та промисловий зразок.

Є автором 1 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа МОЗ України.

 

Литвак Олена Олегівна, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.

Має вчене звання «старший науковий співробітник».

Є автором 37 друкованих наукових праць, 1 інформаційного листа МОЗ України, має патенти України на 2 корисні моделі.

 

Лисенко Болеслав Михайловичстарший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.

Має вчене звання «старший науковий співробітник».

Опублікував 20 наукових праць. Є автором 1 інформаційного листа МОЗ України, має патенти України на 3 корисні моделі.


Загальна та абдомінальна хірургія

 

 

СербулСербул Михайло Михайлович, завідувач хірургічного центру, очолює загальнохірургічний та абдомінальний напрям, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, лікар- уролог, лікар-онкохірург, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України.

Є членом Європейської асоціації ендоскопічних хірургів, Російської асоціації ендоскопічних хірургів, Асоціації баріатричних хірургів України та Асоціації баріатричних хірургів Росії.

Є автором 44 опублікованих наукових праць, має 2 патенти України на корисні моделі.

 


Ендокринна хірургія

 

 

im_114Ткаченко Римма Петрівна, очолює напрям ендокринної хірургії, лікар-хірург (ендокринний) вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії.

Член Української Асоціації Ендокринних Хірургів (УАЕХ) та Європейської Тиреоїдної асоціації (ETA).

Є автором 19 опублікованих наукових праць, 1 патенту України на винахід та 1 патенту України на корисну модель.

 


Анестезіологія та інтенсивна терапія

 

Черній Володимир Ілліч, головний науковий співробітник, д.м.н., професор, член-кор. НАУМН України.

 

Денисенко Анатолій Іванович, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.

Є членом Європейської асоціації анестезіологів (ESA) та Асоціації анестезіологів України.

Є автором 39 друкованих наукових праць, має 1 патент України на винахід.


Судинна хірургія

 

Гупало Юрій Мироновичкерівник напрямку судинної хірургії, лікар-хірург судинний вищої кваліфікаційної категорії, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, кандидат медичних наук.

Позаштатний відповідальний спеціаліст із судинної хірургії Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами.

Є членом Української асоціації судинних хірургів та ангіологів та Європейської асоціації судинних хірургів.

Автор 42 друкованих наукових праць, має 9 патентів України на корисні моделі.

Лазаренко Олег Миколайович, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, доцент, лікар-хірург-серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії.

Член Європейської асоціації судинних хірургів.

Автор 152 опублікованих наукових праць, в т.ч. 2 монографій, 2 навчальних посібників для лікарів. Має 7 патентів України на винаходи, 2 європейських патенти на винаходи та 1 патент України на корисну модель. Є співавтором 2 методичних рекомендацій МОЗ України для впровадження інноваційних технологій у медичну практику.

Вперше в світі розробив метод фізичного визначення сумісності штучного імплантату до організму реципієнта та можливості корекції його поверхні.

Швед Олена Євгенівналікар-хірург судинний вищої кваліфікаційної категорії, лікар ультразвукової діагностики, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, кандидат медичних наук.

Є членом Української асоціації судинних хірургів та ангіологів, Українського Допплерівського клубу та Європейської асоціації судинних хірургів.

Автор 26 друкованих наукових праць, має 6 патентів України на корисні моделі.

 


Серцево-судинна хірургія

im_118Тополов Павло Олександровичстарший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, лікар-хірург серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук.

Автор 40 друкованих наукових праць.

Напрямки практичної діяльності — хірургічне лікування брадиаритмій, ішемічної хвороби серця та клапанних вад серця.


Урологія

 

Журавчак Андрій Зіновійович, керівник урологічного напряму, лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, кандидат медичних наук, доцент.

Позаштатний відповідальний спеціаліст з урології Управління охорони здоров’я та санаторно курортних закладів Державного управління справами.

Автор понад 150 наукових праць.

 


Андрологія

 

 


Нейрохірургія

 

Квасніцький Микола Васильович, лікар нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.

Є автором 106 друкованих наукових праць, 3 патентів України на корисні моделі, 2 інформаційних листів МОЗ України.

 


Отоларингологія

 

Шкорботун Володимир Олексійович, керівник отоларингологічного напряму, лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.

Член правління Асоціації отології та отонейрохірургії України, заступник голови науково-практичного товариства отоларингологів м. Києва та Київської області.

Автор понад 220 опублікованих наукових праць, 5 підручників та навчальних посібників для лікарів, 8 патентів України на винаходи та корисні моделі та 2 інформаційних листів МОЗ України.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.