ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК

З а г а л ь н і    т е л е ф о н и 

Стіл довідок 254-64-00
284-71-07
Бюро викликів станції швидкої медичної допомоги 284-70-08
284-70-09
284-71-01
Медична реєстратура 284-71-02
Кабінет платних послуг 254-68-24
Диспетчер 254-68-55

 

А п а р а т    у п р а в л і н н я 

Директор ДЯЧУК Дмитро Дмитрович 284-84-53
Приймальня директора Секретар 284-78-53 Факс
Заступник директора з наукової роботи КОЛОМОЄЦЬ Михайло Юрійович 284-99-31
Приймальня Секретар 254-64-38
Заступник директора з економічних та господарських питань ЛИСЕНКО Юрій Миколайович 254-62-42
Приймальня Секретар 284-69-03
Головний лікар, заступник директора з клінічної роботи ЗЮКОВ Олег Леонідович 286-47-00
Приймальня Секретар 286-47-00
Заступник головного лікаря з медичної частини БЕЗПРОЗВАННА Валентина Михайлівна 254-64-99
Приймальня Секретар 286-76-68 Факс
Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи, експертизи якості надання медичної допомоги та працездатності ОШИВАЛОВА Олена Олександрівна 254-68-15
Приймальня Секретар 254-68-15
Заступник головного лікаря з медсестринства РУБАН Оксана Євгеніївна 254-64-80
Учений секретар ДЗІЗІНСЬКА Олена Олександрівна 284-79-93

 

А д м і н і с т р а т и в н і    п і д р о з д і л и

Відділ кадрів
Начальник відділу ТРУФАНОВА Марія Миколаївна 284-71-08
Старші інспектори 254-68-51
Бухгалтерія
Головний бухгалтер ПОГРЕБНА Лідія Іванівна 284-65-36
Заступник головного бухгалтера БІЛЕЦЬКА Тетяна Василівна 254-68-20
Планово-економічний відділ
Начальник відділу ХРИСТИЧ Олена Петрівна 254-68-58
Провідний економіст ЖИЖКЕВИЧ Руслана Анатоліївна
Юридичний відділ
Начальник відділу КАПУШ Інна Ігорівна 254-64-34

 

Н а у к о в і  п і д р о з д і л и

Науковий відділ внутрішньої медицини
Завідувач відділу КРАВЧЕНКО Анатолій Миколайович 254-68-10
Науковий відділ малоінвазивної хірургії
Завідувач відділу БОЙКО Ігор Васильович 254-63-64
Науковий відділ організації медичної допомоги
Завідувач відділу ЯЩЕНКО Юрій Борисович 284-71-06
254-68-71

 

К л і н і ч н і  п і д р о з д і л и

Центр первинної медичної допомоги

Лікарська амбулаторія № 5
Завідувач центру і завідувач відділення ЛУГАНСЬКА Лариса Олександрівна 254-68-53
Лікарська амбулаторія № 6
Завідувач відділення ГОРЛАЧ Тетяна Миколаївна 254-68-66

Консультативно-діагностичний центр

Завідувач відділення ГІДЗИНСЬКА Ірина Миколаївна 254-68-28
Ендокринологічне відділення
Завідувач відділення СЕЛІВАНЕНКО Марина Ігорівна 254-64-18
Кабінет інфекційних захворювань
Лікар-інфекціоніст ВОВК Лідія Михайлівна 254-64-65
Станція швидкої медичної допомоги
Завідувач станції СІМАК Ігор Миколайович 254-63-68
284-78-39
Дитячий консультативно-лікувальний центр
Завідувач центру МЕЛЬНИК Наталія Юріївна 254-68-39
Неврологічне   відділення
Завідувач відділення САКУН Тетяна Миколаївна 254-68-35
Психоневрологічний   кабінет
Лікар-психіатр АРТЮХ Олександр Григорович 254-64-07
Алергологічний кабінет
Лікар-алерголог СИГАЄВА Ірина Аркадіївна 254-64-85
Гематологічний кабінет
Лікар-гематолог КОСТЮКЕВИЧ Оксана Михайлівна 254-68-96
Гастроентерологічний кабінет
Лікарі-гастроентерологи 254-68-18
Протитуберкульозний кабінет 254-64-05
Жіноча консультація
Завідувач консультації ДОРОГА Олена Петрівна 254-64-02
254-68-00
Дерматовенерологічне   відділення
Завідувач відділення ШАРМАЗАН Світлана Іванівна 254-64-16
Отоларингологічне відділення
 Завідувач відділення ШКОРБОТУН Ярослав Володимирович 254-64-54
254-64-14
Офтальмологічне   відділення
 Завідувач відділення КОМАРОВА Світлана Сергіївна 254-64-95
Урологічне   відділення
Завідувач відділення ЯРОШ Віктор Анатолійович 254-68-79
254-68-97
Хірургічне   відділення
Завідувач відділення ГРИЩУК Ярослав Іванович 254-68-87
Онкологічний кабінет
Лікар-онколог ЯРМОЛЮК Леся Леонідівна 254-64-12
Ендоскопічний кабінет
Лікар-ендоскопіст ДАВИДОВ Ігор Анатолійович 254-64-13
Лікар-ендоскопіст ЛЕСИК Микола Васильович 254-64-13
Лікар-ендоскопіст КОНСТАНТИНОВА Алла Владленівна 254-64-13
Відділення ортопедичної стоматології
Завідувач відділення КОВАЛЬ Олександр Богданович 254-68-29
Стоматологічне відділення
Завідувач відділення БУДОВА Алла Михайлівна 254-68-92
Кабінет виписки листків непрацездатності 254-68-22

 

Відділення ультразвукової діагностики

Завідувач відділення

КАЗАКЕВИЧ Василь Григорович  254-68-72
Відділення ФД та УЗД серцево-судинної системи КДЦ
Завідувач відділення ВОЛИНСЬКА Світлана Володимирівна 254-64-26
Рентгендіагностичне відділення КДЦ
Завідувач відділення БОЧКАЛОВ Михайло Власович 254-68-93
Клініко-діагностична лабораторія КДЦ
Завідувач лабораторії КРАВЧЕНКО Любов Миколаївна  254-68-37
Бактеріологічний відділ КДЛ КДЦ
Завідувач бактеріологічного відділу КДЛ ДЕЙНЕКА Валентина Василівна 254-64-64
Відділ цитології та патоморфології КДЛ КЦД
Лікар-патологоанатом 254-68-01
Центр реабілітації
Завідувач центру ВІЛЬГУШИНСЬКА  Тетяна Петрівна 254-68-30


Центр стаціонарної допомоги

Хірургічний стаціонар
Завідувач відділення СЕРБУЛ Михайло Михайлович 285-94-38
Операційне відділення з рентгенохірургічним блоком
Завідувач відділення ДЯЧУК Михайло Дмитрович 285-94-38
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Завідувач центру і завідувач відділення НАУМЕНКО Олександр Вікторович 254-63-57
Терапевтичний стаціонар з інфарктними ліжками
Завідувач відділення СОПКО Олександр Олександрович 254-68-77
Дитячий стаціонар
Завідувач ШЕЙКО Микола Степанович 254-60-46


О с в і т н і       п і д р о з д і л и

Центр підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою
Завідувач центру ЛАСИЦЯ Тетяна Станіславівна 254-68-54
Навчально-тренувальний центр
Завідувач центру ВАСИЛЬЄВА Олесі Володимирівна 254-68-54

 

Г о с п о д а р с ь к о – т е х н і ч н і       п і д р о з д і л и

 

Начальник відділу СТРАТІВНОВ Олександр Владиславович 254-64-57
Служба медтехніки
Провідний інженер-електронік з мед.обладнання   254-68-74
Служба енергозбереження
Інженер-енергетик  Мякиш Віктор Васильович 254-64-57
Служба з нагляду за будівництвом
Інженер з технічного нагляду (будівництво) Мякиш Віктор Васильович 254-68-49