Підвищення кваліфікації

Установа надає багаті можливості для підвищення кваліфікаціі лікарів, медперсоналу або вчорашніх студентів медзакладів.

Центр підвищення кваліфікації

Центр працює для підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою
На базі центру проводяться цикли:

  • тематичне удосконалення і стажування лікарів (ліцензований обсяг прийому на навчання 350 осіб в рік);
  • спеціалізація та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою ( обсяг прийому на навчання 500 осіб в рік).

Детальніше про Центр підвищення кваліфікації

Навчально-тренувальний центр

Навчаються лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою та особи без медичної освіти на 3-денних та 2-денних циклах за погодженими з МОЗ України навчальними планами і програмами.

Основна форма навчання – короткотривалі інтенсивні цикли-тренінги підготовки з надання невідкладної медичної допомоги (18 годин для медичних працівників і 12 та 18 год для осіб, що не мають медичної освіти).

Детальніше про Навчально-тренувальний центр

Інтернатура

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання: очна частина – на кафедрах вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів та закладів післядипломної медичної освіти (надалі – вищих навчальних закладів – ВНЗ), заочна – стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Детальніше про інтернатуру в Установі

Клінічна ординатура

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної лікарської спеціальності.

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його лікарською спеціальністю з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.

Навчання в клінічній ординатурі здійснюється з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України два роки, початок занять – 1 вересня.

Детальніше про клінічну ординатуру

Аспірантура

Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки (без відриву від виробництва – п’ять років)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра медицини та мають сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури. До аспірантури на конкурсній основі можуть прийматися також лікарі-спеціалісти, які мають стаж роботи лікаря відповідної спеціальності після закінчення інтернатури не менше 2 років.

Детальніше про аспірантуру

Підвищення кваліфікаціі, стажування, ординатура та аспірантура в ДНУ “НПЦ ПКМ” ДУС це вдалий крок по кар’єрній драбині, та знання що знадобляться у будь якій медичній практиці.

Ми чекаємо на Вас!

Якщо у вас є будь-які запитання про навчання у нас, телефонуйте (044)254-64-00, (044)284-71-07 або надсилайте листа на mailto:clinicgovua@gmail.com