Клінічна ординатура

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (надалі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) здійснює підготовку лікарів у клінічній ординатурі на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі (Ліцензія АЕ № 285529).

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної лікарської спеціальності.

Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі раніше здобутої вищої медичної освіти у вищому навчальному закладі та проходження спеціалізації з відповідної лікарської спеціальності у закладах післядипломної медичної освіти (на факультетах післядипломної освіти вищих навчальних закладів) та набутого досвіду практичної роботи лікарем-спеціалістом з певної лікарської спеціальності.

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його лікарською спеціальністю з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.

Навчання в клінічній ординатурі здійснюється з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України два роки, початок занять – 1 вересня.

Лікарі можуть навчатися у клінічній ординатурі як за державним замовленням (за наявності виділених Державним управлінням справами місць) так і за кошти фізичних чи юридичних осіб.

До клінічної ординатури приймаються за конкурсом громадяни України, які мають вищу медичну освіту за освітньо-професійним рівнем магістра (спеціаліста), диплом магістра (спеціаліста) з кваліфікацію «лікар» і стаж практичної роботи за відповідною лікарською спеціальністю не менше трьох років після закінчення інтернатури (або спеціалізації), лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру і рекомендовані Вченою радою вищого навчального закладу або закладу післядипломної освіти до навчання в клінічній ординатурі.

Прийом документів для вступу до клінічної ординатури здійснюється щороку упродовж червня. Оголошення про конкурсний прийом до клінічної ординатури публікується щорічно у засобах масової інформації та на веб-сайті ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Вступні випробування з відповідної лікарської спеціальності проводяться у липні.

Наказ про зарахування до клінічної ординатури є підставою для звільнення лікаря з попереднього місця роботи за його ініціативою у зв’язку із вступом до клінічної ординатури.

Підготовка клінічних ординаторів здійснюється під керівництвом висококваліфікованих наукових працівників – лікарів за індивідуальним планом. Індивідуальний план підготовки клінічного ординатора розробляється завідувачем профільного наукового відділу на основі Навчального плану і програми підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі з відповідної лікарської спеціальності, погодженого з Міністерством охорони здоров’я України та затвердженого директором ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС із врахуванням при цьому специфіки подальшої роботи клінічного ординатора після завершення навчання в клінічній ординатурі.

Практична підготовка клінічного ординатора здійснюється на базі закріплених за науковим відділом клінічних структурних підрозділів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за участю та під контролем завідувачів цих підрозділів і найбільш досвідчених лікарів.

Лікарям, які успішно виконали навчальний план і програму по завершенні навчання в клінічній ординатурі, видається свідоцтво за встановленою формою.

Більш детально інформацію про клінічну ординатуру висвітлено у Положенні про клінічну ординатуру ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Довідки за телефоном: 044-284-79-93.