Платні освітні послуги

№ з/п Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Ціна, грн ПДВ, грн Ціна з ПДВ, грн
1. Центр підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою
1 ЦПК-1 Курси інформації та стажування: «Інноваційні мініінвазивні технології в сучасній урології» (72 години) цикл 2083,33 416,67 2500,00
2 ЦПК-2 Курси інформації та стажування: «Інноваційні мініінвазивні технології в сучасній гінекології /Хірургії/ Судинній хірургії» (72 години) цикл 2000,00 400,00 2400,00
3 ЦПК-3 Стажування лікарів на робочому місці: «Удосконалення ультразвукового дуплексного сканування центральних судин голови та шиї у пацієнтів кардіологічного та неврологічного профілю» (19 годин) цикл 2016,67 403,33 2420,00
4 ЦПК-4 Стажування лікарів на робочому місці: «Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічних та алергічних дерматозів» (дерматовенерологія – 72 години) цикл 1658,33 331,67 1990,00
5 ЦПК-5 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальностями : «Терапія /Фізіотерапія/ ЛФК/ Масаж» (144 години) цикл 1180,83 236,17 1417,00
6 ЦПК-6 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю: «Швидка і невідкладна медична допомога» (144 години) цикл 1250,00 250,00 1500,00
7 ЦПК-7 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальностями хірургічного профілю: «Хірургія/ Отоларингологія/ Анестезіологія та реаніматологія/ Гінекологія/ Офтальмологія» (144 години) цикл 1400,00 280,00 1680,00
8 ЦПК-8 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю: «Стоматологія ортопедична» (144 години) цикл 1400,00 280,00 1680,00
9 ЦПК-9 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальностями з лабораторної та функціональної діагностики: «Клінічна діагностика / Рентгенологія/ Функціональна діагностика» (144 години) цикл 1400,00 280,00 1680,00
10 ЦПК-10 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю «організація охорони здоров’я»: «Основи менеджменту охорони здоров’я та страхової медицини/ Прикладні аспекти використання сучасних інформаційних технологій для робіт з первинною медичною документацією» (144 години) цикл 1551,67 310,33 1862,00
11 ЦПК-11 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю «організація охорони здоров’я»: «Організація охорони здоров’я» (144 години) цикл 1551,67 310,33 1862,00
12 ЦПК-12 Тематичне удосконалення лікарів: «Актуальні питання медицини невідкладних станів»/ «Запаморочення в неврологічній та терапевтичній практиці»/ «Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам кардіологічного профілю»/ «Організаційні засади профілактичної роботи в первинній ланці охорони здоров’я» (108 годин) цикл 2256,67 451,33 2708,00
13 ЦПК-13 Тематичне удосконалення лікарів: «Актуальні питання діагностики і лікування внутрішніх хвороб з позицій доказової медицини» (144 години) цикл 2910,00 582,00 3492,00
14 ЦПК-14 Тематичне удосконалення лікарів: «Сучасні мініінвазивні технології в хірургічному лікуванні захворювань внутрішніх органів і судин» (98 годин) цикл 1744,17 348,83 2093,00
15 ЦПК-15 Тематичне удосконалення лікарів: «Шкірні хвороби, асоційовані з захворюваннями внутрішніх органів» (98 годин) цикл 1744,17 348,83 2093,00
16 ЦПК-16 Тематичне удосконалення лікарів (за дистанційною формою навчання): «Актуальні питання медицини невідкладних станів»/ «Запаморочення в неврологічній та терапевтичній практиці»/ «Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам кардіологічного профілю»/ «Організаційні засади профілактичної роботи в первинній ланці охорони здоров’я» (108 годин) цикл 1234,17 246,83 1481,00
17 ЦПК-17 Тематичне удосконалення лікарів (за дистанційною формою навчання): «Актуальні питання діагностики і лікування внутрішніх хвороб з позицій доказової медицини» (144 години) цикл 1569,17 313,83 1883,00
18 ЦПК-18 Тематичне удосконалення лікарів (за дистанційною формою навчання): «Сучасні мініінвазивні технології в хірургічному лікуванні захворювань внутрішніх органів і судин» (98 годин) цикл 1051,67 210,33 1262,00
19 ЦПК-19 Тематичне удосконалення лікарів (за дистанційною формою навчання): «Шкірні хвороби, асоційовані з захворюваннями внутрішніх органів» (98 годин) цикл 1051,67 210,33 1262,00
20 ЦПК-20 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою (за дистанційною формою навчання): «Швидка невідкладна допомога» (144 години) цикл 1054,17 210,83 1265,00
21 ЦПК-21 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою (за дистанційною формою навчання): «Хірургія»/ «Хірургія операційна»/ «Анестезіологія та реаніматологія» (144 години) цикл 1054,17 210,83 1265,00
22 ЦПК-22 Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою (за дистанційною формою навчання): «Терапія»/ «Амбулаторно-поліклінічна справа»/ «Неврологія»/ «Клінічна діагностика» (144 години) цикл 1054,17 210,83 1265,00
23 ЦПК-23 Підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі (термін навчання 2 роки, навчальних місяців 22) 1 місяць 1704,17 340,83 2045,00
2. Навчально-тренувальний центр (постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти»
пункт 31 розділу І)
24 НТЦ-1 Курси з надання домедичної допомоги «Основи домедичної допомоги у разі аварій на автотранспорті» (терміном на 1 день (6 годин), крім працівників установ, що перебувають в управлінні Державного управління справами, на 1 особу) курс 200,00 40,00 240,00
25 НТЦ-2 Курси з надання екстреної медичної допомоги «Основи екстреної медичної допомоги у разі аварій на автотранспорті» (терміном на 1 день (6 годин), крім працівників установ, що перебувають в управлінні Державного управління справами, на 1 особу) курс 200,00 40,00 240,00
26 НТЦ-3 Курси з надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях (терміном на 3 дні (18 годин), крім працівників установ, що перебувають в управлінні Державного управління справами, на 1 особу) курс 691,67 138,33 830,00
27 НТЦ-4 Курси з надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях (терміном на 2 дні (12 годин), крім працівників установ, що перебувають в управлінні Державного управління справами, на 1 особу) курс 468,33 93,67 562,00

3. Охорона здоров’я(постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти»,пункт 30 розділу І)

№ з/п Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Ціна, грн ПДВ, грн Ціна з ПДВ, грн
28 СЛІ-1 Стажування лікарів-інтернів терапевтичного профілю (1 академічна година) академічна година 116,67 23,33 140,00
29 СЛІ-2 Стажування лікарів-інтернів хірургічного профілю (1 академічна година) академічна година 125,00 25,00 150,00

 

Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

п/п Назва циклу Вид підвищ.кваліфікації Кількість академічних годин за навчальним планом Вартість навчання на умовах госпрозрах. (гривень)
1 Терапія  підвищення кваліфікації 144 1417,00
2 Фізіотерапія. ЛФК. Масаж  підвищення кваліфікації 144 1417,00
3 Швидка і невідкладна допомога підвищення кваліфікації 144 1500,00
4 Хірургія ( хірургія операційна) підвищення кваліфікації 144 1680,00
5 Неврологія підвищення кваліфікації 144 1680,00
6 Клінічна діагностика підвищення кваліфікації 144 1680,00

Довідки за телефоном: (044) 2546863 Е-mail:     borduzan@i.ua   Бордюжан Тетяна Іванівна

Навчально-тренувальний центр

Основна форма навчання – це короткотривалі інтенсивні цикли-тренінги підготовки з надання екстреної та домедичної допомоги:

1)   для медичних працівників  (лікарів, сестер медичних)  –  3 дні навчання (18 годин);

2)    для осіб, що не мають медичної освіти  –

                                                                                 2 дні навчання (12 годин)

                                                                          або 3 дні навчання (18 годин).

Довідки за телефоном:  (044)254-68-54

Е-mail: pavanno@rambler.ru