Конкурс на заміщення посад наукових працівників

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

оголошує конкурс на заміщення зазначених нижче  посад наукових працівників:

в апараті управління:

 • на посаду заступника директора з наукової роботи (доктора мед. наук із вченим званням) – 1,0 шт. од.;

у науковому відділі внутрішньої медицини:

– на посаду головного наукового співробітника (доктор мед. наук із   вченим званням, спеціальність «кардіологія») – 0,25 шт. од.;

 • на посаду головного наукового співробітника (доктор мед. наук із вченим званням, спеціальність «кардіологія» або «внутрішні хвороби») – 0,25 шт. од.;
 • на посаду провідного наукового співробітника (доктор або кандидат мед. наук  із   вченим званням, спеціальність  «кардіологія» або «внутрішні хвороби») – 0,25 шт.од.;
 • на посаду старшого наукового співробітника (кандидат мед. наук, спеціальність  «нервові хвороби») – 1,0 шт. од.;
 • на посаду молодшого наукового співробітника (спеціальність «загальна практика-сімейна медицина» ) – 1,0  шт. од.

у науковому відділі малоінвазивної хірургії:

–  на посаду головного наукового співробітника (доктор мед. наук  із   вченим званням, спеціальність  «патологічна анатомія») – 0,5 шт. од.;

 • на посаду головного наукового співробітника (доктор мед. наук із вченим званням, спеціальність  «хірургія») – 1,0 шт. од.;
 • на посаду головного наукового співробітника (доктор мед. наук із вченим званням, спеціальність  «хірургія» ) – 0,75 шт. од.;
 • на посаду старшого наукового співробітника (кандидат мед. наук, спеціальність «хірургія»)  – 1,0 шт. од.;

–    на посаду молодшого наукового співробітника (спеціальність  «судинна хірургія») – 1,0 шт. од.;

– на посаду молодшого наукового співробітника  (спеціальність «травматологія та ортопедія» ) – 0,5 шт. од.;

 • на посаду молодшого наукового співробітника (спеціальність «травматологія та ортопедія»)  – 0,25 шт. од.;

у  науковому відділі організації медичної допомоги:

–  на посаду провідного наукового співробітника (доктор або кандидат мед. наук із  вченим званням, спеціальність  «організація і управління охороною здоров’я»)   –1,0  шт. од.;

 • на посаду старшого наукового співробітника (науково-технічна інформація) (кандидат наук, спеціальність  «теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)») – 0,25 шт. од.;
 • на посаду старшого наукового співробітника (інтелектуальна власність) (кандидат наук, спеціальність  «цивільне право і цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право») – 0,5 шт. од.;

–  на посаду наукового співробітника (інформаційна  аналітика) (кандидат   наук, спеціальність  «медична та біологічна інформатика та кібернетика» )    – 0,25  шт. од.

 • на посаду наукового співробітника (психологія) (кандидат наук, спеціальність «педагогічна та вікова психологія») –1,0  шт. од.

–  на посаду молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад) (спеціальність  «перекладач») –1,0 шт. од.

 • на посаду молодшого наукового співробітника (маркетинг) (спеціальність «організація і управління охороною здоров’я») – 0,5 шт. од.

 

Місце проведення конкурсного відбору: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Адреса, за якою приймаються документи: 01014 м. Київ, вул. Верхня, 5.

Відділ кадрів (кімн. 813,  тел.: 044-284-71-08; 044-254-68-51).

Начальник відділу кадрів Труфанова Марія Миколаївна.

 

Термін подання документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.


Оголошення опубліковано у газеті  «Аптека»  01 вересня   2020 року – https://www.apteka.ua/article/561788


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — претендент), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 1.  письмову заяву на ім’я директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС про участь у конкурсі, написану власноруч;
 2.  копію документа, що посвідчує особу;
 3.  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 4.  заповнену особову картку (встановленого зразка) із зазначенням контактних телефонів;
 5.  автобіографію;
 6.  копію трудової книжки (за наявності), засвідчену відділом кадрів за останнім місцем роботи претендента;
 7.  копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 8.  перелік наукових праць (опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях) та патентів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки), засвідчений в установленому порядку за останнім місцем роботи.
 9.  письмову згоду на обробку персональних даних.

Оригінали документів претендентами представляються особисто (до проведення конкурсу).

Претенденти, які працюють у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС,  подають заяву про участь у конкурсі, перелік наукових праць (опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях) та патентів на винаходи (корисні моделі, промислові зразки), а також характеристику від завідувача наукового відділу та рекомендацію відповідного наукового відділу.