Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Затверджено Організаційним комітетом

 з виборів директора Державної наукової

установи «Науково-практичний центр

профілактичної та клінічної медицини»

Державного управління справами

(протокол від 16.10.2019 № 4 )

Порядок організації роботи спостерігачів

 на виборах директора Державної наукової установи

 «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

 1. Цей Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (далі – Порядок) прийнято на виконання підпункту 14.2 пункту 14 Положення про організаційний комітет з виборів директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, затвердженого Вченою радою Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (далі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) (протокол від 13.09.2019 № 6) та погодженого Профспілковим комітетом ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (протокол від 12.09.2019 №11).

 

 1. Повноваження громадського спостерігача починаються з дня його акредитації організаційним комітетом та припиняються після завершення виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС або у випадках, визначених Порядком акредитації спостерігачів на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

 

 1. Повноваження спостерігача від кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС починаються від дня отримання такою особою посвідчення спостерігача та припиняються після завершення виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС або у випадках, визначених Порядком акредитації спостерігачів на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

 

 1. Допуск спостерігача від кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, громадського спостерігача (далі – спостерігач) до приміщення ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та у приміщення, у якому відбуватимуться вибори директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, здійснюється за посвідченнями, форма якого затверджена як додаток 1 до Порядку акредитації спостерігачів на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, та документом, що посвідчує особу.

Перелік документів, які посвідчують особу, визначається у відповідності до пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України).

 1. Інформація про допуск спостерігача до приміщення ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС фіксується у Журналі акредитації Спостерігачів (додаток 2 до Порядку акредитації спостерігачів).

 

 1. Спостерігачі мають право:

6.1.         бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування;

6.2.         перебувати у приміщенні для голосування під час голосування та після його завершення;

6.3           спостерігати з відстані поля зору за діями членів виборчої комісії з проведення виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах, і підрахунку голосів, не заважаючи у будь-який спосіб членам виборчої комісії та особам які беруть участь у виборах;

6.4           здійснювати фото- та відеофіксацію процедури голосування за умови дотримання заборони здійснення фото- та відеофіксації та розміщення відеокамер у спосіб, що дозволяє ідентифікувати конкретне волевиявлення, не порушивши таким чином таємницю голосування;

6.5           бути присутніми на засіданнях виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день проведення виборів у приміщенні, де проводяться вибори та процедура голосування;

6.6           звертатися з письмовою заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень в разі їх виявлення;

6.7           вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів визнаних недійсними;

6.8           отримати копію протоколу, складеного виборчою комісією за результатами підрахунку голосів.

 1. Спостерігачам заборонено:

7.1) втручатися в роботу виборчої комісії,

7.2) у будь-який спосіб заважати членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

7.3) чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу;

7.4) заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, бюлетень для голосування,

7.5) надавати будь-яким особам поради чи вказівки з питань, що стосуються голосування;

7.6) бути присутнім або вести фото- відеозйомку при заповненні особою, яка має право брати участь у виборах, бюлетеня у кабінці для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування;

7.7) вчиняти дії, які носять характер, або мають ознаки агітації «за» чи «проти» певного кандидата;

7.8) звертатися до особи, яка має право брати участь у виборах, з проханням оприлюднити своє волевиявлення.

 

 1. Виборча комісія може прийняти обґрунтоване рішення про позбавлення спостерігача права бути присутнім на засіданні виборчої комісії щодо виготовлення бюлетенів, під час проведення процедури голосування, підрахунку голосів, якщо спостерігач протиправно перешкоджає проведенню вищезазначених дій виборчою комісією та/або порушує вимоги пункту 7 цього Порядку.
 2. У разі порушення вимог пункту 7 цього Положення виборча комісія робить спостерігачу попередження, інформація про яке заноситься до Журналу акредитації Спостерігачів (додаток 1 до Порядку акредитації спостерігачів).

Таке попередження може бути винесене будь-яким членом виборчої комісії.

 

 1. У випадку повторного або грубого порушення вимог пункту 7 цього Положення виборча комісія подає до організаційного комітету клопотання про дострокове припинення акредитації громадського спостерігача/повноважень спостерігача від кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
 2. Рішення, зазначені у пунктах 8 та 10 цього Порядку, виборча комісія приймає відкритим голосуванням більшістю голосів членів виборчої комісії, присутніх на засіданні.

 

 1. На вимогу будь-якої особи, яка бере участь у виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС спостерігач зобов’язаний пред’явити посвідчення спостерігача та документ, що підтверджує його особу.
 2. Організаційний комітет розміщує перелік спостерігачів на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС в приміщенні для голосування та слідкує за його актуалізацією.

Голова організаційного комітету з

 проведення виборів

 директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС                                                                        О. Дзізінська