Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІНІІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ»

дус логотип

м. Київ                                                                                                                                  16-17 листопада  2017 р.
Перше інформаційне повідомлення
Вельмишановний колего!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю: «Актуальні проблеми мініінвазивної хірургії», яка відбудеться 16-17 листопада 2017 р. у м. Києві. Організатором конференції є Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС). Конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій  МОЗ та НАМН України на 2017 рік.

Програмні питання конференції:

  1. Актуальні проблеми відеоендоскопічної та морфологічної діагностики і мініінвазивного лікування передракових захворювань травного каналу.
  2. Актуальні питання лапароскопічної абдомінальної хірургії.
  3. Мініінвазивні технології в баріатричній хірургії.
  4. Сучасні аспекти судинної та серцево-судинної хірургії.
  5. Актуальні питання хірургії щитоподібної та прищитоподібних залоз.
  6. Лапароскопічні та гістероскопічні технології в гінекологічній практиці і репродуктивній медицині.
  7. Мініінвазивні технології діагностики та хірургічного лікування патології сечовидільної та чоловічої репродуктивної систем.
  8. Мініінвазивні технології в лікуванні дегенеративних захворювань хребта і суглобів.
  9. Актуальні питання оториноларингології. Сучасні підходи до хірургічного лікування кист верхньощелепного синусу з урахуванням дентальної імплантації.

Форми та умови участі у конференції:

Публікація статей, тез доповідей, усна доповідь, стендова доповідь, майстер-клас, лекція, виставка рекламної продукції.
Для особистої участі у роботі Конференції необхідно заповнити та вислати анкету учасника (див. Додаток).
Організаційний внесок сплачується під час реєстрації (500 грн.).
Всі зареєстровані учасники Конференції, які сплатили організаційний внесок, отримають СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ.

 

Правила оформлення доповідей (статей) та тез доповідей:

Доповіді повинні відповідати тематиці конференції. Мови: українська, російська, англійська. Матеріали надсилаються до оргкомітету конференції (в текстовому редакторі Word) електронною поштою Е-mail: clinicgovua@gmail.com та надруковані на папері в 2-х прим. (другий примірник підписується всіма авторами) за адресою :  Київ-01014,  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, вул. Верхня, 5, Оргкомітет конференції «Актуальні проблеми мініінвазивної хірургії».

Статті будуть опубліковані в науковому журналі «Клінічна та профілактична медицина» (електронне видання). Вимоги до оформлення статей для електронного видання розміщені на веб-сайті ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС clinic.gov.ua у розділі «наука», науковий журнал «Клінічна та профілактична медицина» (електронне видання).

Тези доповідей та їх презентації (за бажанням авторів) приймаються до 20 жовтня 2017 р. Структура тез доповідей: а) назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та ініціали авторів; в) місто, заклад (установа) де проводилось наукове дослідження; г) в тексті вказуються  мета, методи, результати дослідження, висновки. Тези доповідей друкуються через 1 інтервал, шрифтом Times New Roman, 14. Обсяг тезів доповідей – не більше 3 стор. Для публікації в журналі «Клінічна та профілактична медицина» (електронне видання) матеріалів презентації доповіді потрібно надати архів win.rar з файлом презентації Microsoft Power Point та усіма файлами зображень та звуку (за наявністю).

Тел. для довідок:

• (093) 988-88-88 – Губар Олександр Сергійович;

• (050) 381-81-30 – Яковенко Владислав Олександрович;

• (068) 865-19-48 – Бойко Ігор Васильович.

Заповнити анкету учасника конференції можна на веб-сайті clinic.gov.ua

Прохання заздалегідь придбати квитки на зворотній проїзд та забронювати місця в готелі.

Додаткова інформація буде розміщена на веб-сайті clinic.gov.ua

 

Голова  Оргкомітету конференції
Директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС                                                                          Д. Д. ДЯЧУК      

         

АНКЕТА УЧАСНИКА
    Згода на обробку персональних даних

 

 

 

Посидання на інформаційне повідомлення в текстовому форматі