ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ В КЛІНІЧНУ ОРДИНАТУРУ

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

 ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ ВСТУПУ В КЛІНІЧНУ ОРДИНАТУРУ

за спеціальностями:

 «терапія», «кардіологія», «судинна хірургія», «ортопедія і травматологія» з оплатою за навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням -1 місце) та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Ліцензія МОН України АЕ № 285529.

Навчання з відривом від виробництва (очна денна форма).

Термін навчання 2 роки. Початок навчання з 01 вересня 2017 р.

Приймаються громадяни України за конкурсом.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати такі документи:

  • заяву на ім’я директора;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
  • копію паспорта;
  • копію диплома про вищу медичну освіту із кваліфікацією  “лікар”;
  • копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності («терапія», «кардіологія», «судинна хірургія» або «ортопедія і травматологія»);
  • копія посвідчення про присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії з відповідної лікарської спеціальності (за наявності);
  • витяг з трудової книжки;
  • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти) до навчання в клінічній ординатурі чи аспірантурі (за наявності);
  • список опублікованих наукових праць,  винаходів і корисних моделей (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та сертифікат лікаря-спеціаліста пред’являються вступником особисто.

Документи подаються упродовж 30 днів з дня опублікування оголошення ученому секретарю ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за адресою:  01014, м. Київ. вул. Верхня, 5 (к. 472). Телефон: (044) 284-79-93. Факс: (044) 284-72-83.

Оголошення опубліковане у газеті “Ваше здоров’я” (№23-24) 16 червня 2017 року.

          Правила прийому до клінічної ординатури розміщені на веб-сайті  clinic.gov.ua