Категорія: Оголошення

Конкурс в аспірантуру

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

в аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціальна підготовка за спеціалізаціями:

«внутрішні хвороби», «кардіологія», «нервові хвороби», «анестезіологія та інтенсивна терапія», «травматологія та ортопедія», «хірургія», «урологія», «соціальна медицина»)

 

         Навчання за державним замовленням і за кошти юридичних (фізичних) осіб.

        Форми навчання:  очна денна (з відривом від виробництва), очна вечірня (без відриву від виробництва), заочна.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: заяву на ім’я директора; особовий листок з обліку кадрів; медичну довідку про стан здоров’я за формою №286-у; копію паспорта, копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації  “лікар”; копію диплома магістра медицини (за наявності) із зазначенням здобутої спеціальності та кваліфікації; копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності («внутрішні хвороби», «кардіологія», «нервові хвороби», «анестезіологія», «ортопедія і травматологія», «хірургія», «урологія», «соціальна медицина»); копія посвідчення про присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії з відповідної лікарської спеціальності (за наявності); витяг з трудової книжки, засвідчений за основним місцем роботи; список опублікованих наукових праць,  винаходів і корисних моделей (за наявності) або наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.  Паспорт, диплом про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації «лікар», диплом магістра медицини (за наявності) та сертифікат лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності пред’являються вступником особисто.

Термін подання документів – 1 місяць з дня опублікування оголошення.

Вступні випробування з 16 жовтня по 24 жовтня 2018 року.

Вступники складають іспити з відповідної спеціальності (спеціалізації) та з іноземної мови.

Початок навчання 01 грудня 2018 року.

Документи приймаються ученим секретарем ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за адресою: 01014,  м. Київ,  вул. Верхня, 5.  Телефон: (044) 284-79-93.  Факс:

(044) 284-72-83.

 

Правила прийому до аспірантури розміщені на веб-сайті  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  clinic.gov.ua

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної     та клінічної медицини» Державного управління справами оголошує конкурс на заміщення зазначених нижче  вакантних посад наукових працівників:

  • у науковому відділі внутрішньої медицини:

– на посаду головного наукового співробітника (доктора мед. наук  із вченим званням, спеціалізація «кардіологія» або «внутрішні хвороби») –  0,75 шт. од.;

– на посаду старшого  наукового співробітника (канд. мед. наук,   спеціалізація «гематологія») – 2,0 шт. од.;

– на посаду наукового співробітника (спеціалізація «ендокринологія») –           1,0 шт. од.;

  • у науковому відділі малоінвазивної хірургії:

– на посаду старшого наукового співробітника (доктора мед. наук,   спеціалізація «хірургія»)  – 0,5 шт. од.;

– на посаду старшого наукового співробітника (канд. мед. наук, спеціалізація «урологія»)  – 1,0 шт. од.;

– на посаду старшого наукового співробітника (канд. мед. наук, спеціалізація «хірургія») – 1,0 шт. од.;

– на посаду наукового співробітника  (канд. мед. наук, спеціалізація «хірургія») – 1,0 шт. од.;

  • у науковому відділі організації медичної допомоги:

– на посаду головного наукового співробітника (доктора  мед. наук  із вченим званням,   спеціалізація «соціальна медицина») – 1,0 шт. од.;

– на посаду  старшого наукового співробітника (доктора або канд. мед. наук, спеціалізація «соціальна медицина») – 0,75 шт. од.;

– на посаду наукового співробітника (канд. мед. наук, спеціалізація «соціальна медицина») – 0,5 шт. од.;

– на посаду молодшого наукового співробітника (спеціалізація   «філологія, лінгвістика та переклад») – 1,0 шт. од.

Місце проведення конкурсного відбору:  Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Адреса, за якою приймаються документи: 01014 м. Київ, вул. Верхня, 5.    Відділ кадрів (кімн. 813,  тел.: 044-284-71-08; 044-254-68-51).

Начальник відділу кадрів Труфанова Марія Миколаївна.

 

Термін подання документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.