Категорія: Наукові форуми минулих років

Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена медична допомога: організаційно-методичні та клінічні аспекти. Досвід, проблеми та перспективи розвитку»

16 – 17 травня 2013 року, м. Київ 

Сучасний етап розвитку систем охорони громадського здоров’я в більшості країн світу характеризується зростанням уваги до питань надання екстреної медичної допомоги. Проблеми забезпечення її якості, доступності, та ефективності, у відповідності до ухвалених міжнародних медичних стандартів, що засновані на принципах доказової медицини з використанням інноваційних медичних технологій, в Україні залишається невирішеною.

Упродовж останніх 20 років обговорюється питання про реформування існуючої системи швидкої медичної допомоги та створення єдиної дієвої системи надання екстреної медичної допомоги. Формується нові нормативно-правові акти, які викликають багато протиріч, що вимагає широкого обговорення та ретельного аналізу на рівні науковців, організаторів та практичних лікарів.

Докладніше…

Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторно-поліклінічній практиці»

 

29-30 листопада 2012 року, м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена проблемам профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні. Розглянуто наступні проблемні питання: артеріальна гіпертензія як основний фактор ризику ускладнень серцево-судинних захворювань, артеріальна гіпертензія із супутньою патологією, прихильність хворих на артеріальну гіпертензію до лікування, патогенетичні аспекти неврологічних ускладнень артеріальної гіпертензії, розробка локального протоколу медичної допомоги хворим з артеріальною гіпертензією, артеріальна гіпертензія і вагітність, рефрактерна артеріальна гіпертензія та її лікування, результати виконання наукових досліджень по профілактиці та лікуванню артеріальної гіпертензії та її ускладнень у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами і провідних наукових центрах України.

В рамках конференції проведено майстер-клас «Алгоритм надання екстреної медичної допомоги хворим з ускладненою артеріальною гіпертензією за стандартами Європейської ради реанімації» за участю інструкторів Всеукраїнської ради ресуститації та екстреної медичної допомоги.

Докладніше…

РезолюцІя Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною «Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології»

24-25 листопада 2011 року, м. Київ

Розробка і впровадження в клінічну практику в другій половині 80-х років минулого століття широкого спектру різноманітних ендоскопічних операцій практично у всіх хірургічних спеціальностях зробило без перебільшення революційний вплив на розвиток клінічної хірургії.

На сучасному етапі розвитку мініінвазивної ендохірургіі триває подальша розробка та впровадження в клінічну практику нових технологій, які дозволяють максимально знизити травматичність оперативного втручання та підвищити його ефективність одночасно із забезпеченням естетичного результату і достатнього рівня «якості життя». Однак, чимало аспектів цієї проблеми залишаються дискутабельними, розроблені недостатньо, потребують подальшого вивчення, узагальнення та впровадження в клінічну практику.

Актуальною проблемою є розробка стандартів виконання ендохірургічних операцій в умовах стаціонару короткострокового перебування. Скорочення термінів перебування в стаціонарі, поза сумнівом, дає вагомий економічний ефект. Разом з тим, це не повинно впливати на якість надання хірургічної допомоги пацієнту і основні показники результатів хірургічної діяльності. Є вкрай необхідною розробка і сувора регламентація ведення та обстеження хворого на всіх етапах лікування: до надходження, під час перебування і після виписки зі стаціонару короткострокового перебування.

Докладніше…